BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi

 

Kurumsal amacımız ve değerlerimiz

Kurumsal Amacımız

Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan,en az kaynakla,en kısa zaman da,en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimini gerçekleştirmek,hasta/yakını ve çalışanların istek/ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 

Hastalarımız için;

Uluslararası sağlık standartlarında hizmet sunmak,

Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliğini sağlamak,

Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek,

Tüm sağlık kadromuz ile birlikte hastalarımıza tedavi boyunca sevecen,şevkatli bir yaklaşım sergilemek,

Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,

Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için sürekli gelişmek,

 

Çalışanlarımız için;

Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,

Şeffaf ve açık bir iletişim yöntem politikası izlemek,

Sağlıklı,huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,

Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,

İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek,güncellemek ve geliştirmek,

Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,

Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

Gerek kurum içi gerekse kurum dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini,davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkanı sunmak.

 

Toplum için;

Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek,

Toplumun çeşitli kurumlarıyla iş birliği içerisinde yaşam kalitesini artıracak eğitim,planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,

Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost,çevreci bir prensipte sürdürmek.

 

HİZMET SUNUMUMUZDA REHBERLİK EDEN “DEĞERLERİMİZ”

İNSAN ODAKLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çalışanları güler yüzlü hizmet anlayışı ile hastalarını önemser ve hastalarına bağlıdır.Hastalarımızın bu günki ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını da anlamaya çalışır.

FARKLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çalışanları bilimden yararlanarak sunduğu hizmetlerde fark yaratmanın  heyecanını her zaman duyar ve farklılaşmayı amaçlar.

 

KATILIMCIYIZ;

İnsan kaynağımız kuruluşumuzun en önemli değeridir.Vizyonumuza ulaşma sürecinde çalışanlarımızın bilgi,beceri ve tecrübelerinden faydalanırız.

 

BİLGİ GİZLİLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ;

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çalışanları olarak hastalarımıza ve kurumumuza ait her türlü bilginin korunması ve gizli tutulması için gereken özeni gösteririz.

 

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARINA SAYGILIYIZ;

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çalışanları tüm faaliyetlerini hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olarak yürütür.

 

ETİK DEĞERLERE DUYARLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çalışanları tüm faaliyetlerini etik değerlere uygun olarak yürütür.

 

 

 

YASALARA UYARIZ;

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çalışanları tüm faaliyetlerinde yasalara saygılıdır.

 

İŞ GÜVENLİĞİNİ ÖNDE TUTARIZ;

Çalışanlarımızın,hastalarımızın,hasta yakınlarının ve faaliyetlerimiz ile etkileşen diğer insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır.Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en aza  indirmek bizim görevimizdir.

 

ÇEVREYİ KORURUZ;

Hastanemiz yaşanılabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmayı bir görev olarak görür.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE İNANIRIZ;

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak;kalite politikamız gereği Kalite Yönetim Sistemlerini Ve Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarını uygulamanın, değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.

 

 

 

HEDEFLERİMİZ;

Genel  anestezi ve sedasyon altında yapılan dental  tedavi sayısını artırmak,

Dijital olarak şekillendirilmiş alt yapı ve seramik sayısını artırmak,

Hasta memnuniyetini arttırmak,