BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi

 

Doktora Eğitimi

   Doktora eğitim-öğretimi Fakültemiz Anabilim Dalları ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün işbirliği ile yürütülmektedir. Enstitüye giriş, doktora yeterlik ve Doktora Tez Savunma Sınavları Enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen bir jüri tarafından yapılır. Bir öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılları ile yoğunlaştırılmış yaz eğitimi programlarından oluşmakta ve her yarıyıl 14 haftadan oluşan bir eğitim-öğretim süresini kapsamaktadır. Öğretim dili Türkçedir.

   Doktora tez çalışmalarını tamamlama süresi toplam 8 yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda Yeterlilik Sınavını başaran öğrenciler Doktora ve tez aşamasına gelmiş kabul edilir. Enstitüye kayıtlı her öğrencinin ders ve tez dönemlerinde rehberlik yapan bir danışman öğretim üyesi vardır. Danışmanın yönetiminde tez programını tamamlayan öğrenci doktora tez savunma sınavına girerek “Bilim Doktoru” ünvanını alır.