BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi

 

Dış Paydaşlar

1.       Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi Yetkilileri

2.       Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği

3.       Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi

4.       Ankara Dişhekimleri Odası