Prof. Dr. EMEL OLGA ÖNAY

Endodonti Anablim DalıTel :
E-Posta : eonay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Başkent Üniversitesi, Diş Hastaliklari Tedavisi Ve Endodonti
 • Yüksek Lisans (1999), İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • ENDODONTİ

Projeler


 • Endodontik Tedavide Seanslar Arası Görülen Akut Alevlenme Olgularının Çeşitli Risk Faktörleri ile Ol 20/10/2015 - 15/11/2015

 • Deneyim düzeyleri farklı endodontistler tarafından incelenen rezorbsiyon vakalarında konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin tanı ve tedavi yönünden sağladığı katkının değerlendirilmesi 14/06/2022

 • İki Farklı Retrograd Dolgu Materyalinin Sızdırmazlık Özelliklerinin İncelenmesi 20/07/2011 - 20/07/2013

 • Kalsiyum Silikat İçerikli İki Materyalin İnsan Pulpa Hücrelerinde Odontoblastik Farklılaşma ile İliş 04/06/2013 - 04/06/2015

Makaleler


 • Koçak B, Önay EO, Koç C, Üngör M. Taşkın kök kanal dolgu patları ve bunların çeşitli risk faktörleriyle ilişkilerinin incelenmesi: Retrospektif bir araştırma. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2022; 28:381-389. ( Index Copernicus/ProQuest )

 • Koç C, Önay EO. Dental travma sonrası muayene yöntemleri. Türkiye Klinikleri J Endod-Special Topics, 2019; 5:6-10.

 • Önay EO, Yamanel K, Korkmaz Ceyhan Y, Gülşahı K. Comparison of three adhesive systems in class II composite restorations in endodontically treated teeth: Influence of Er:YAG laser conditioning and gingival margin levels on microleakage.. Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 2018; 10(8):781-788. ( Medline/Pubmed )

 • Onay EO, Yurtcu E, Terzi YK, Ungor M, Oguz Y, Sahin FI. Odontogenic effects of two calcium silicate-based biomaterials in human dental pulp cells. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2018; 27(11):1541-1547. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eren B, Onay EO, Ungor M. Assessment of alternative emergency treatments for symptomatic irreversible pulpitis: a randomized clinical trial.. International Endodontic Journal, 2018; 51(Suppl3):227-237. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Üngör M, Önay EO. Vital pulpa tedavisi endikasyonları. Türkiye Klinikleri J-Endod-Special Topics, 2017; 3(3):160-164.

 • Önay EO. Endodontide biyoseramik içerikli tamir materyallerine güncel bir bakış. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 2017; :-.

 • Turkel E, Onay EO, Ungor M. Comparison of Three Final Irrigation Activation Techniques: Effects on Canal Cleanness, Smear Layer Removal, and Dentinal Tubule Penetration of Two Root Canal Sealers.. Photomedicine and Laser Surgery, 2017; 35(12):672-681. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Akdeniz SS. Apisektomi ve doku iyileşmesi. Türkiye Klinikleri J Endod-Special Topics, 2016; 2:32-38.

 • Önay EO. Evaluation of push-out bond strength of different adhesive system applications. Turkish Endodontic Journal, 2016; 1(2):55-60.

 • Onay EO, Ungor M, Yazici AC. The evaluation of endodontic flare-ups and their relationship to various risk factors.. BMC Oral Health, 2015; 15(1):142-147. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oguz Y, Soydan SS, Onay EO, Cubuk S. Incidence of root canal treatment of second molars following adjacent impacted third molar extraction. Journal of Dental Sciences, 2016; 11:90-94. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Onay EO, Gogos C, Ungor M, Economides N, Lyssaris V, Ogus E, Lambrianidis T. Effect of Er,Cr:YSGG laser irradiation on apical sealing ability of calcium silicatecontaining endodontic materials in root-end cavities. Dental Materials Journal, 2014; 33(4):570-575. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Onay EO, Ungor M, Kaya B, Veziroglu F. Surgical extrusion of a crown-root fractured tooth: 3.5 year follow-up. Dental Press Endodontics, 2014; 4(3):47-52. ( SCOPUS )

 • Üngör M, Önay EO, Özaşır T. Management of apical inflammatory root resorption with mineral trioxide aggregate filling: a case report with 7-year follow-up. Clinical Dentistry and Research, 2013; 37:55-61.

 • Önay EO, Kurt E, Kızılırmak İ, Nuyan D, Güran Ç, Erdoğan T. Kök kanal irrigasyonunda geleneksel ve güncel yaklaşımlar. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 2013; 7(2):1449-1522.

 • Arhun N, Onay EO, Ungor M. Rehydration of a reattached fractured tooth fragment after prolonged dehydration. General Dentistry, 2012; 60(3):173-177. ( Medline/Pubmed )

 • Unver S, Onay EO, Ungor M. Intentional re-plantation of a vertically fractured tooth repaired with an adhesive resin.. International Endodontic Journal, 2011; 44(11):1069-1078. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karaman GT, Önay EO, Üngör M, Çolak M. Evaluating the potential key factors in assessing the morphology of mesiobuccal canal in maxillary first and second molars. Australian Endodontic Journal, 2011; 37(3):134-140. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Ünver S, Üngör M. İki farklı taşkın kök kanal dolgu patındaki boyutsal değişimin ve periapikal iyileşme üzerindeki etkilerinin radyografik olarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2010; 27:157-165.

 • Önay EO, Oruçoğlu H, Kiremitçi A, Korkmaz Y, Berk G. Effect of Er,Cr:YSGG laser irradiation on the apical sealing ability of AH Plus/gutta-percha and Hybrid Root Seal/Resilon Combinations.. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2010; 110:657-664. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Korkmaz Y, Kiremitçi A. Effect of adhesive system type and root region on the push-out bond strength of glass-fibre posts to radicular dentine. International Endodontic Journal, 2010; 43(4):259-268. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Alikaya C, Şeker E. Evaluation of antifungal efficacy of erbium, chromium: yttrium-scandium-gallium-garnet laser against Candida albicans.. Photomedicine and Laser Surgery, 2010; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Üngör M. İki kanallı palatinal kök morfolojisine sahip üst molar dişlerin endodontik tedavileri: İki olgu raporu. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2010; (Suppl3):5-11.

 • Önay EO, Üngör M, Arı H, Belli S, Öğüş E. Push-out bond strength and SEM evaluation of new polymeric root canal fillings. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology, 2009; 107(6):879-885. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Üngör M, Ünver S, Arı H, Belli S. An in vitro evaluation of the apical sealing ability of new polymeric endodontic filling systems. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology And Endodontology, 2009; 108(2):49-54. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karaman GT, Önay EO, Üngör M, Gülşahı K, Çolak M. Üst molar dişlerin meziobukkal kök kanallarında bulunan kanal kurvatürlerinin radyografik olarak incelenmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2009; 33(2):2-8.

 • Önay EO, Üngör M. ls mineral trioxide aggregate a valid alternative to calcium hydroxide for promoting apexification in infected fully developed teeth with open apices. Journal of Canadian Dental Association, 2009; 75(2):105-106. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Üngör M, Öğüş E. Üst molar dişlerin meziobukkal kanal morfolojilerinin klinik olarak incelenmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2008; 32(3):2-9.

 • Korkmaz Y, Önay EO, Özel E, Üngör M. Sealing capacity of a flowable composite, as a protective base, with different conditioning methods in nonvital bleaching. Photomedicine and Laser Surgery, 2008; 26:355-359. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Üngör M, Gülşahı K. Kist benzeri geniş periapikal lezyonlu dişin eddodontik tedavisi: Vaka raporu. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2008; 2:131-134.

 • Önay EO, Üngör M. Üst çenede yer alan iki kanallı kanin dişleri: İki olgu raporu. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2008; 32:20-24.

 • Gülşahı K, Çehreli Z, Önay EO, Taşman Dağlı F, Üngör M. Comparison of the area of resin-based sealer and voids in roots obturated with Resilon and gutta-percha. Journal of Endodontics, 2007; 33(11):1338-1341. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Onay EO, Üngör M, Özdemir BH. In vivo evaluation of biocompatibility of a new resin-based obturation system. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology, 2007; 104(3):60-66. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İmirzalıoğlu P, Önay EO, Ağca E, Öğüş E. Dental erosion in chronic renal failure.. Clinical Oral Investigations, 2007; 11(2):175-180. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Önay EO, Üngör M. Periapikal lezyonlu alt kesici dişlerin endodontik ve cerrahi kombine tedavileri: İki yıllık takip. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007; 10:34-38.

 • Gülşahı K, Üngör M, Önay EO. Açık apeksli devital dişin apeksifikasyonu: Bir olgu raporu. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2006; 1:37-40.

 • Önay EO, Üngör M. Mineral trioksit agregatı'nın klinik ve cerrahi uygulamalardaki yeri. Dişhekimliğinde Klinik, 2006; 20:16-22.

 • Önay EO, Üngör M, Oruçoğlu H. An in vitro evaluation of the apical sealing ability of a new resin-based root canal obturation system. Journal of Endodontics, 2006; 32(10):976-978. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Üngör M, Önay EO, Oruçoğlu H. Push-out bond strengths: The Epiphany-Resilon endodontic obturation system compared with different pairings of Epiphanyi Resiloni AH Plus and gutta-percha. International Endodontic Journal, 2006; 39(8):643-647. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Önay EO, Koç C, Üngör M. Evaluation of intracoronal resorption of three impacted third molars using cone-beam computed tomography. 19th Biennial Congress of the European Society of Endodontology (ESE): Viyana, Avusturya; 11/09/2019 - 14/09/2019

 • Eren B, Üngör M, Önay EO. Endodontic management of bilateral dens evaginatus of mandibular second premolars with apical periodontitis: a case report. 19th Biennial Congress of the European Society of Endodontology (ESE): Viyana, Avusturya; 11/09/2019 - 14/09/2019

 • Önay EO, Gogos C, Roussou K, Oruçoğlu H. A new approach to testing the sealing ability of root canal sealers. The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society: İstanbul; 24/04/2019 - 27/04/2019

 • Eren B, Önay EO, Üngör M. Assessment of alternative emergency treatments for symptomatic irreversible pulpitis: a randomized clinical trial. The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society: İstanbul; 24/04/2019 - 27/04/2019

 • Koç C, Üngör M, Önay EO, Kamburoğlu K, Sönmez G, Çubuk S. CBCT aided surgical or non-surgical endodontic retreatment. The 20th Scientific Congress of the Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society: İstanbul; 24/04/2019 - 27/04/2019

 • Turkel E, Önay EO, Üngör M. The effect of final irrigation activation techniques on dentinal tubule penetration of two different root canal sealers. 18th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: Brüksel, Belçika; 14/09/2017 - 16/09/2017

 • Türkel E, Önay EO, Üngör M. The effect of final irrigation activation techniques on canal cleanliness. International Association for Dental Research Pan-European Region (IADR/PER) Congress: Kudüs, İsrail; 20/09/2016 - 22/09/2016

 • Onay EO, Yurtcu E, Terzi YK, Ungor M, Yazıcı C, Sahin FI, Oguz Y. Effects of ProRoot MTA and Micromega MTA on Odontoblastic Differentiation in Human Dental Pulp Stem Cells. 17th Biennial European Society of Endodontology Congress: Barselona, İspanya; 16/09/2015 - 19/09/2015

 • Önay EO, Üngör M, Yazıcı C. Cross-sectional evaluation of endodontic flare-ups in Turkish population. 93rd General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research: Boston, Amerika Birleşik Devletleri; 11/03/2015 - 14/03/2015

 • Oguz Y, Soydan SS, Cubuk S, Onay EO. The incidence of root canal treatment of second molars following adjacent impacted third molar extraction. AÇBİD 2014 8th International Congress: Antalya, Türkiye; 28/05/2014 - 01/06/2014

 • Çubuk S, Oğuz Y, Soydan S, Önay EO. The incidence of root canal treatment of second molars following adjacent impacted third molar extraction. AÇBİD 2014 8th International Congress: Antalya, Türkiye; 28/05/2014 - 01/06/2014

 • Üngör M, Önay EO, Özaşır T. Management of apical inflammatory root resorption with Mineral Trioxide Aggregate filling. 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: Lizbon, Portekiz; 12/09/2013 - 14/09/2013

 • Üngör M, Önay EO, Yaman Y. Management of a hopeless mandibular molar: a case report. 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: ; 12/09/2013 - 14/09/2013

 • Önay EO, Gogos C, Üngör M, Economides N, Öğüş E, Lambrianidis T. Effect of Er,Cr:YSGG-laser on the apical sealing of calcium-silicate-containing retrofillings. 6th International Association for Dental Research Pan-European Region Meeting: Helsinki, Finlandiya; 12/09/2012 - 15/09/2012

 • Gülşahı K, Özaşır T, Önay EO, Üngör M, Genç Y. İki MTA-esaslı kanal patının, sıcak kor taşıyıcı dolgu sistemleri ile kök kanalının farklı bölgelerine bağlanma dayanımı. Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi: İstanbul, Türkiye; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Onay EO, Ungor M, Kaya B, Veziroglu F. Surgical extrusion of a crown-root fractured tooth: 3-year follow-up. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: Roma, İtalya; 14/09/2011 - 17/09/2011

 • Ungor M, Arhun N, Onay EO. Rehydration of the reattached fractured tooth fragment after prolonged dehydration. 15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: Roma, İtalya; 14/09/2011 - 17/09/2011

 • Yamanel K, Korkmaz Y, Önay EO, Gülşahı K. Lazer uygulamasının 2. sınıf kompozit restorasyonlarının mikrosızıntısına etkisi. 5. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 14. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi: İzmir, Türkiye; 01/10/2010 - 03/10/2010

 • Önay EO, Alikaya C, Şeker E. Evaluation of antifungal efficacy of Erbium, Chromium:Yttrium-Scandium-Gallium-Garnet laser against Candida albicans. 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society Endo İstanbul 2010: İstanbul, Türkiye; 23/09/2010 - 25/09/2010

 • Önay EO, Üngör M, Ünver S, Arı H, Belli S. An in vitro evaluation of the apical sealing ability of new polymeric endodontic filling systems. 14th Biennial Congresss of the European Society of Endodontology: Edinburgh, İskoçya; 24/09/2009 - 26/09/2009

 • Ünver S, Önay EO, Üngör M. Intentional replantation of a vertically fractured tooth reconstructed with an adhesive resin. 14th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: Edinburgh, İskoçya; 24/09/2009 - 26/09/2009

 • Önay EO, Korkmaz Y, Kiremitçi A, Karabulut E. Evaluation of the adhesion of glass-fiber posts to intraradicular dentin. 44th Meeting of the International Association Dental Research: Münih, Almanya; 09/09/2009 - 12/09/2009

 • Bilgiç M, Partal I, Alanlı A, Çalışan B, Kırdinli B, Önay EO, Oduncuoğlu BF. Bireylerin oral hijyen alışkanlıklarının incelenmesi ve diş macunu seçimlerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü 16. Bilimsel Toplantısı: İstanbul, Türkiye; 15/05/2009

 • Gülşahı K, Karaman GT, Üngör M, Önay EO. Frequency and type of the root canal isthmuses in maxillary first and second molars. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society: Varna, Bulgaristan; 06/05/2009 - 09/05/2009

 • Yamanel K, Önay EO, Arhun N, Üngör M. Esthetic management of extracted anterior teeth using fiber reinforced ribbon and resin composites. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society: Varna, Bulgaristan; 06/05/2009 - 09/05/2009

 • Önay EO, Üngör M. Kırık aletlerin siyanoakrilat türevi yapıştırıcı materyaller yardımı ile kök kanallarından uzaklaştırılmaları: iki olgu raporu. Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu: Antalya-Side, Türkiye; 23/04/2009 - 26/04/2009

 • Üngör M, Ünver S, Önay EO, Gülşahı K. Geniş kist benzeri bir periapikal lezyonun olağan dışı prognozu: olgu sunumu. Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu: Antalya-Side, Türkiye; 23/04/2009 - 26/04/2009

 • Önay EO, Üngör M. Endodontik tedavi gören dişlerde termal hassasiyet: olgu raporu. Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu: Antalya-Side, Türkiye; 23/04/2009 - 26/04/2009

 • Karaman GT, Üngör M, Önay EO. Anatomical relationship between the interorificial distance and root canal configuration. InternationalAssociation of Dental Research General Session: Miami, ABD; 01/04/2009 - 04/04/2009

 • Önay EO, Üngör M, Arı H, Belli S. Push-out bond strength and SEM evaluation of adhesive root fillings. International Association of Dental Research Pan European Federation: Londra, İngiltere; 10/09/2008 - 12/09/2008

 • Önay EO, Ünver S, Üngör M. Enflamatuar internal kök rezorbsiyonunun endodontik tedavisi: Olgu sunumu. Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu: Antalya-Türkiye; 20/05/2008 - 22/05/2008

 • Ünver S, Önay EO, Üngör M. Taşkın AH Plus ve AH 26 patlarının zaman içindeki boyutsal değişimlerinin radyografik olarak değerlendirilmesi/Radiographic evaluation of dimensional changes of AH Plus and AH 26 sealers over time. Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu: Antalya-Türkiye; 20/05/2008 - 22/05/2008

 • Özel Y, Önay EO, Özel E, Üngör M. Sealing capacity of a flowable composite with different conditioning methods. Annual Meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions: Selanik-Yunanistan; 26/09/2007 - 29/09/2007

 • Önay EO, Üngör M, Özdemir BH. In vivo evaluation of the biocompatibility of a new resin-based obturation system. 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: İstanbul-Türkiye; 06/09/2007 - 08/09/2007

 • Önay EO, Üngör M, Arhun N. Vertical root fractures in endodontically treated teeth: report of three cases. 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: İstanbul-Türkiye; 06/09/2007 - 08/09/2007

 • Önay EO, Üngör M. Maxillary canine with two root canals: two case reports. 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology: İstanbul-Türkiye; 06/09/2007 - 08/09/2007

 • Önay EO, Arhun N, Çelik Ç. Techniques in managing discoloured non-vital teeth: two case reports. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society: İstanbul-Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Önay EO, Arman A, Arhun N. Orthodontic and restorative treatment of a double tooth: case report. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society: İstanbul-Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Önay EO, Üngör M. Mineral trioxide aggregate in endodontic retreatment: a case report with 2-year follow-up2. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society: İstanbul-Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Önay EO, Üngör M. Endodontic treatment of a maxillary second molar with two palatinal root canals: a case report. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society: İstanbul-Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Önay EO, Arman A, Arhun N. Assessing treatment options of congenitally missing lateral incisors- shall we create or eliminate the space. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society: İstanbul-Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Önay EO, İmirzalıoğlu P, Ağca E. Evaluation of dental erosion in chronic renal disease. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society: İstanbul-Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Önay EO, Üngör M. Periapikal lezyonlu alt kesici dişlerin endodontik ve cerrahi combine tedavileri: Bir yıllık takip. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi: Antalya-Türkiye; 01/12/2006 - 03/12/2006

 • Önay EO, Üngör M, Oruçoğlu H. Sealing ability of a new resin-based root canal obturation system. Association of Dental Research Pan European Federation: Dublin-İrlanda; 13/09/2006 - 16/09/2006

 • Üngör M, Önay EO, Gülşahı K. Healing of large cyst like periapical lesion following non-surgical endodontic therapy: A case report. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society: Sarajevo-Bosna Hersek; 11/05/2006 - 14/05/2006

 • Üngör M, Gülşahı K, Önay EO. Periradicular healing and apical closure of a non-vital tooth with an open apex. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society: Sarajevo-Bosna Hersek; 11/05/2006 - 14/05/2006

 • Gülşahı K, Önay EO, Üngör M, Çehreli Z, Dağlı Taşman F. Comparison of two different root canal obturation systems in apical adaptation. ConsEuro 2006: Roma-İtalya; 09/02/2006 - 11/02/2006

 • Üngör M, Eminkahyagil N, Önay EO. Endodontic management of a geminated tooth: a case report. 12th Biennial Congress of European Society of Endodontology: Dublin-İrlanda; 15/09/2005 - 17/09/2005

 • Üngör M, Gülşahı K, Önay EO, Taşman F. Apical adaptation of root fillings completed using a soft resin canal filling system. 12th Biennial Congress of European Society of Endodontology: Dublin-İrlanda; 15/09/2005 - 17/09/2005

 • Üngör M, Önay EO, Oruçoğlu H. Push-out bond strength of Epiphany-Resilon endodontic obturation system. 10th Congress of the Balkan Stomatological Society: Belgrad-Sırbistan; 11/05/2005 - 14/05/2005

 • Üngör M, Önay EO. Canal morphology of maxillary molars: a clinical study. 9th Congress of the Balkan Stomatological Society: Ohrid-Makedonya; 13/05/2004 - 16/05/2004

 • Üngör M, Önay EO. Kök kanal preparasyonunda hatalar ve çözümleri: Olgu raporu/The solving of root canal preparation errors: case report. Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Kongresi: İstanbul-Türkiye; 21/04/2004 - 24/04/2004