Prof. Dr. KIVANÇ YAMANEL

Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : yamanel[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2005), Ankara Üniversitesi, Diş Hastaliklari Tedavisi Ve Konservatif Tedavisi
 • Yüksek Lisans (1998), Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • KONSERVATİF

Makaleler


 • Şahinoğlu Z, Yamanel K, Arhun N, Arman Özçırpıcı A. ;Reçetesiz satılan beyazlatma ajanlarının ortodontik braketlerin Makaslama bağlanma dayanımı üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2018; :-.

 • Yamanel K. ;Farklı içeceklerin diş rengindeki restoratif materyallerin renk stabiliteleri üzerine etkisi.. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018; :-.

 • Yamanel K, Arhun N. ;Hassasiyet Giderici Diş Macunlarının Farklı Restoratif Materyallerin Kron ve Kök Dentinine Bağlanma Kuvveti Üzerine Etkisi. Cumhuriyet Dental Journal, 2018; :-.

 • Yamanel K. ;Farklı Profilaktik Parlatma İşlemlerinin Mikrohibrit ve Nanohibrit Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi. Cumhuriyet Dental Journal, 2018; :-.

 • Yamanel K. ;Farklı restoratif materyallerle restore edilen abfraksiyon lezyonlu dişlerde oluşan streslerin 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi kullanılarak değerlendirilmesi.. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2018; :-.

 • Yamanel K. ;Cam İyonomer Simanlar. Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi, 2017; 3(3):138-150.

 • Yamanel K. ;Gülüş Tasarımı. Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi, 2017; 3(2):49-57.

 • Tuncer D, Çelik Ç, Yamanel K, Arhun N. ;Clinical evaluation of microhybrid compositesin non-carious cervical lesions: 24 month results.. Nigerian Journal of Clinical Practice, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Halaçoğlu DM, Yamanel K, Başaran S, Tuncer D. ;Effects of staining and bleaching on a nanohybrid composite with or without surface sealant.. European Journal of Dentistry, 2016; 10(3):361-365. ( Medline/Pubmed )

 • Tuncer D, Arhun N, Yamanel K, Çelik Ç. ;Dental students' ability to assess their performance in a preclinical restorative course: comparison of students' and faculty members' assessments.. Journal of Dental Education, 2015; 79(6):658-664. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çelik Ç, Arhun N, Yamanel K. ;Clinical evaluation of resin-based composites in posterior restorations: a 3-year study.. Medical Principles and Practice, 2014; 23(5):453-459. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tuncer D, Çelik Ç, Yamanel K, Arhun N. ;1 year clinical evaluation of microhybrid composites used in the restoration of non-carious cervical lesions.. Oral Health and Dental Management, 2014; 13(2):366-371. ( Medline/Pubmed )

 • Tuncer D, Başaran S, Halaçoğlu DM, Yamanel K, Çelik Ç, Arhun N. ;Effect of haemostatic agent application on the shear bond strength of contemporary/multi-mode adhesive systems.. Oral Health and Dental Management, 2014; 13(1):103-106. ( Medline/Pubmed )

 • Başaran S, Yamanel K. ;Gülümseme Tasarımı. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015; 42(2):123-134.

 • Uluakay M, İnan H, Yamanel K, Arhun N. ;Kompozit rezinler ve polimerizasyon büzülmesi. Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Dergisi, 2011; 5(2):895-902.

 • Yamanel K, Çağlar A. ;Diş Renklenme Sebepleri ve Diş Beyazlatma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2011; 3(1):47-59.

 • Çelik Ç, Erkut S, Gülşahi K, Yamanel K, Küçükeşmen Ç. ;Effect of sodium ascorbate on bond strength of different adhesive systems to NaOCl treated dentin.. Australian Endodontic Journal, 2010; 36(1):12-18. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çelik Ç, Arhun N, Yamanel K. ;Clinical evaluation of resin-based composites in posterior restorations: 12-month results.. European Journal of Dentistry, 2010; 4:57-65. ( Medline/Pubmed )

 • Arhun N, Çelik Ç, Yamanel K. ;Clinical evaluation of resin-based composites in posterior restorations: two-year results.. Operative Dentistry, 2010; 35(4):397-404. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erdemir U, Mumcu E, Toksoy Topçu F, Yıldız E, Yamanel K, Akyol M. ;Micro push-out bond strengths of 2 fiber post types luted using different adhesive strategies. Oral Surgery Oral Medicine Oral pathology Oral Radiology and Endodontics, 2010; 110(4):534-544. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yamanel K, Çağlar A, Özcan M, Gülşahi K, Bağış B. ;Assesment of Colour Parameters of Composite Resin Shade Guides Using Digital Imaging versus Colorimeter.. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry., 2010; 22(6):379-388. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Topçu FT, Şahinkesen G, Yamanel K, Erdemir U, Oktay EA, Erşahan S. ;Influence of different drinks on the color stability of dental resin composites. European Journal of Dentistry, 2009; 3:50-56. ( Medline/Pubmed )

 • Yamanel K, Çağlar A, Gülşahi K, Özden AU. ;Effects of Different Ceramic and Composite Materials on Stress Distribution in Inlay and Onlay Cavities: 3-D Finite Element Analysis.. Dental Materials Journal, 2009; 28(6):661-670. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çağlar A, Yamanel K, Gülşahı K, Bağış B, Özcan M. ;Could digital imaging be an alternative for digital colorimeters?.. Clinical Oral Investigations, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kara M, Gürbüz E, Mete A, Şahin T, Çelik Ç, Yamanel K. ;Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde beslenme alışkanlığı ve ağız-diş sağlığı ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009; 19(3):161-167.

 • Yamanel K, Arhun N, Arıkan S. ;Assessment of 3031 panoramic radiographs in an urban Turkish population: A community survey.. Oral Radiology, 2009; 25(1):30-36. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yamanel K, Baltacıoğlu İ, Bağış YH. ;Opak renkli kompozitin ışık geçirgenliğine etkisi.. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009; 36(3):131-135.

 • Yamanel K, Baltacıoğlu İ, Bağış YH. ;Office bleaching uygulamasının kompozit rezinlerin yüzey sertliğine etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009; 36(3):137-142.

 • Çelik Ç, Yuzugullu B, Erkut S, Yamanel K. ;Effects of mouth rinses on color stability of resin composites.. European journal of Dentistry, 2008; 2(4):247-253. ( Medline/Pubmed )

 • Toksoy Topçu F, Atay A, Tunca YM, Özen T, Yamanel K, Açıkel C. ;Dental health status and attitudes of licensed soccer players. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, ; :-.

 • Yamanel K, Gülşahi K, Çağlar A, Polat Ö. ;Avülse üst daimi keser dişin tedavisi: Multidisipliner bir yaklaşım.. Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Dergisi, 2007; 1(4):44-48.

 • Çağlar A, Yamanel K. ;Diş renginin belirlenmesinde kullanılan yöntemler. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2007; 2(1):49-54.

 • Arıkan S, Yamanel K, Karabulut E, Arhun N. ;Başkent Üniversitesi Konservatif Diş Tedavisi Kliniğine başvuran hastalarda restorasyon yenileme nedenleri. Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Dergisi, 2007; 1(3):7-14.

 • Bağış YH, Kösem G, Yamanel K. ;Dentin bonding ajanların streptococcus mutans üzerine antibakteriyel etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2001; 28(3):279-285.

 • Bağış YH, Yamanel K. ;Işık ile polimerize olan kompozit rezinin renk farklılıklarının absorbsiyon katsayılarına etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2000; 27(2):151-157.

Bildiriler


 • Halaçoğlu DM, Yamanel K. ;The evaluation of the effect of different base materials on the stress distribution of the endodontically treated teeth with 3D finite element analysis.. IADR PER Israel 2016: ; 20/09/2016 - 22/09/2016

 • Çelik Ç, Tuncar D, Arhun N, Yamanel K. ;12-month clinical evaluation of different adhesives in non-carious cervical lesions.. FDI Poznan 2016: Poznan Polonya; 07/09/2016 - 10/09/2016

 • Tuncer D, Çelik Ç, Yamanel K, Arhun N. ;Clinical evaluation of microhybrid composites in non-carious cervical lesions: 24 month results.. 47 th CED-IADR Meeting: Antalya TÜRKİYE; 15/10/2015 - 17/10/2015

 • Tuncer D, Arhun N, Yamanel K, Çelik Ç. ;The comparison of dental students self ability to assess themselves in preclinical practical restorative dentistry course. 5th Congress on Learning, Teaching and Educational Leadership: Prag/Çek Cumhuriyeti; 29/10/2014 - 30/10/2014

 • Halaçoğlu D, Ergir P, Tuncer D, Yamanel K, Çınar D. ;Fiber Reinforced Ribbon-Composite Application Immediately After Anterior Tooth Extraction: A Case Series. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-BASS.: Belgrad-Sırbistan; 24/04/2014 - 27/04/2014

 • Halaçoğlu DM, Yamanel K, Başaran S, Tuncer D, Çelik Ç. ;Effects of Staining and Bleaching Procedures on Nano-Hybrid Composite with/withoutLiquid Resin Polishing. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-BASS.: Belgrad-Sırbistan; 24/04/2014 - 27/04/2014

 • Halaçoğlu DM, Tuncer D, Yamanel K. ;Use of Resin Composite for Restorative Correction of Anterior Interdental Spacing: A case series. 19th Congress of the Balkan Stomatological Society-BASS.: Belgrad-Sırbistan; 24/04/2014 - 27/04/2014

 • Yamanel K, Arhun N. ;The effect of desensitizing-toothpastes on the bond strength of different restoratives on coronal/root dentin.. 5th Conseuro 2011: İstanbul / Türkiye; 13/10/2011 - 15/10/2011

 • Çelik Ç, Arhun N, Yamanel K. ;Clinical evaluation of resin based composites in posterior restorations: 3-year results.. 5th Conseuro 2011: İstanbul / Türkiye; 13/10/2011 - 15/10/2011

 • Yamanel K, Baltacıoğlu İ, Bağış YH. ;The effect of office bleaching procedure on surface hardness of resin composites.. 16th Congress of the BaSS: Bükreş / Romanya; 28/04/2011 - 01/05/2011

 • Çelik Ç, Arhun N, Yamanel K. ;Clinical evaluation of resin-based composites in posterior restorations: Two-year results.. IADR 88 th General Session: Barselona, İspanya; 14/07/2010 - 17/07/2010

 • Erdemir U, Mumcu E, Topçu F, Yıldız E, Yamanel K, Akyol M. ;Push-out bond strengths of fiber-reinforced posts luted different adhesive strategies.. IADR 88 th General Session: Barselona, İspanya; 14/07/2010 - 17/07/2010

 • Çelik Ç, Erkut S, Gülşahi K, Yamanel K, Küçükeşmen Ç. ;Effect of sodium ascorbate on bond strength of different adhesive systems to NaOCl treated dentin. 14th Congress of Balkan Stomatological Society: Varna, Bulgaristan; 06/05/2009 - 09/05/2009

 • Yamanel K, Önay EO, Arhun N, Üngör M. ;Esthetic management of extracted anterior teeth using fiber-reinforced ribbon and resin composites.. 14th Congress of BaSS: Varna / Bulgaristan; 06/05/2009 - 09/05/2009

 • Yamanel K, Çağlar A, Gülşahi K, Özden AU. ;Effects of different ceramic and composite materials on stress distribution in inlay and onlay cavities: 3-D finite element analysis.. 14th Congress of BaSS: Varna / Bulgaristan; 06/05/2009 - 09/05/2009

 • Çelik Ç, Arhun N, Yamanel K. ;Clinical evaluation of a nanofil and a posterior composite:12 month results. The Third International Congress of Adhesive Dentistry: Xian, Çin Halk Cumhuriyeti; 26/09/2008 - 28/09/2008

 • Arhun N, Yamanel K, Erkut S. ;An innovative approach to chairside provisional replacement of an extracted anterior tooth: 5 year follow-up.. The Third International Congress of Adhesive Dentistry: Xian, Çin Halk Cumhuriyeti; 26/09/2008 - 28/09/2008

 • Yamanel K, Arhun N. ;Replacement of extracted anterior teeth using fiber reinforced ribbon and resin composites.. The Third International Congress of Adhesive Dentistry: Xian, Çin Halk Cumhuriyeti; 26/09/2008 - 28/09/2008

 • Arhun N, Yamanel K, Polat Özsoy Ö. ;Viable direct adhesive restorative options for the rehabilitation of esthetics: Colloboration between the disciplines.. The Third International Congress of Adhesive Dentistry: Xian, Çin Halk Cumhuriyeti; 26/09/2008 - 28/09/2008

 • Çağlar A, Yamanel K, Gülşahı K, Bağış B. ;Evaluation of color temperature in color measurement by digital imaging.. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi: Çeşme/Türkiye; 28/10/2007 - 30/10/2007

 • Yamanel K, Gülşahı K, Çağlar A, Bağış B. ;Farklı kompozit renk skalalarının dijital görüntüleme ve kolorimetre yardımıyla değerlendirilmesi. Restoratif Diş Hekimliği V. Bilimsel Kongresi: Safranbolu, Karabük; 26/10/2007 - 29/10/2007

 • Çelik Ç, Yamanel K, Yüzügüllü B. ;Direct adhesive restorations in diastem-closure cases. 12th Congress Of The Balkan Stomatological Society (Bass) İstanbul, Türkiye: İstanbul Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Yamanel K. ;Reconstruction of maxillary intercanine region with direct adhesive restorations.. 12th Congress Of The Balkan Stomatological Society (Bass) İstanbul, Türkiye: İstanbul Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Yamanel K, Bağış YH, Mısırlıgil A. ;Evaluation of antibacterial effects of glass ionomer based materials.. 12th Congress Of The Balkan Stomatological Society (Bass) İstanbul, Türkiye: İstanbul Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Çelik Ç, Yamanel K. ;A conservative approach to anterior dental esthetics: A case report.. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri OdalarıUluslararası Bilimsel Kongresi: ; 01/12/2006 - 03/12/2006

 • Yamanel K, Gülşahı K, Çağlar A. ;Treatment of an avulsed maxillary central tooth. 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri OdalarıUluslararası Bilimsel Kongresi: ; 01/12/2006 - 03/12/2006

 • Arıkan S, Yamanel K, Arhun N. ;A survey of 3710 panoramic radiographs.. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society: Saraybosna Bosna-Hersek; 01/05/2006 - 03/05/2006

 • Yamanel K, Bağış YH. ;Evaluation of fluoride release behavior of glass ionomer based materials. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society: Saraybosna Bosna-Hersek; 01/05/2006 - 03/05/2006

 • Yüzügüllü B, Yamanel K, Arhun N. ;Different restorative options in diastema closure.. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society: Saraybosna Bosna-Hersek; 01/05/2006 - 03/05/2006

 • Yamanel K, Arhun N, Üngör M. ;An innovative approach to chairside replacement of an extracted anterior tooth.. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society: Saraybosna Bosna-Hersek; 01/05/2006 - 03/05/2006

 • Yüzügüllü B, Yamanel K. ;Treatment choices of abfraction lesions: Two cases. 11th Congress of the Balkan Stomatological Society: Saraybosna Bosna-Hersek; 01/05/2006 - 03/05/2006

 • Arıkan S, Yamanel K, Karabulut E, Arhun N. ;Başkent Üniversitesi Konservatif Diş Tedavisi Kliniğine başvuran hastalarda restorasyon yenileme nedenleri. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi: İzmir/Türkiye; 29/09/2005 - 01/10/2005