Dr. Öğr. Üyesi BAHAR FÜSUN ODUNCUOĞLU

Periodontoloji Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : bafo[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2005), Başkent Üniversitesi, Periodontoloji
 • Lisans (2000), Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • PERİODONTOLOJİ

Ödüller


 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Göçmen JS, Kantarcı A. ;Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü. Türk Ortodonti Derneği", Antalya", 05/10/2016.

Kitaplar


 • Oduncuoğlu BF, Başman A, Alaaddinoğlu EE. ;Periodontal dokular ve protetik restorasyonlar arası ilişki. In:Gürhan Çağlayan editors. Periodontoloji ve İmplantoloji. İstanbul: Quintessence Yayıncılık Ltd. Şti.; 2018. p.969-990.

 • Oduncuoğlu BF, Başman A, Alaaddinoğlu EE. ;Periodonsiyumun restoratif diş hekimliği için hazırlanması. In:Gürhan Çağlayan editors. Periodontoloji ve İmplantoloji. İstanbul: Quintessence Yayıncılık Ltd. Şti.; 2018. p.961-968.

 • Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Bilgin Çetin M. ;Konak Modülasyonu. In:Gürhan Çağlayan editors. PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ. İstanbul: Quintessence Yayıncılık Ltd. Şti.; 2018. p.697-702.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Diş eti Büyümeleri. In:Gürhan Çağlayan editors. PERİODONTOLOJİ ve İMPLANTOLOJİ. İstanbul: Quintessence Yayıncılık; 2018. p.249-270.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-implant dokuların anatomi, biyoloji ve fonksiyonları. In:Gürhan Çağlayan editors. Periodontoloji ve İmplantoloji. İstanbul: Quintessence Yayıncılık Ltd. Şti.; 2018. p.993-1004.

 • Oduncuoğlu BF. ;Endodontik Kaynaklı Lezyonlar. In:Deniz Özbay Çetiner; Nurdan Özmeriç Kurtuluş editors. Klinik Periodontoloji ve Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri; 2017. p.472-501.

 • Oduncuoğlu BF. ;Plağa bağlı dişeti hastalıkları. In:Deniz Özbay Çetiner; Nurdan Özmeriç Kurtuluş editors. Klinik Periodontoloji ve Diş Hekimliğinde İmplant Uygulamaları. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitapevleri; 2017. p.365-380.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Peri-implantitis: cerrahi olmayan tedavi yaklaşımı. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.342-343.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Kadın Hastada Tedavi Yaklaşımı. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.142-144.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Peri-implantitis: etiyoloji. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.340-341.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;İmplant destekleyici idame tedavisi. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.338-339.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Hamile hastada tedavi yaklaşımı. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.145-147.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Peri-implantitis: Cerrahi tedavi yaklaşımı. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.344-345.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Dış Faktörler: Medikal Etkenler. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.126-128.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Bir prognoz geliştirme. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.99-100.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Dişeti Sağlığı ve inflamatuvar hastalıkların klinik bulguları. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.18-21.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Dişeti Kanaması. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. ankara: atlas; 2014. p.22-25.

Makaleler


 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Agresif Periodontitiste Konak Cevabı. Türkiye Klinikleri Periodontoloji - Özel Konular, 2018; 4(1):25-30.

 • Özgür E, Özkan Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Grit and self-control determine periodontal maintenance attendance compliance.. Journal of Clinical Periodontology, 2018; 45(Suppl19):265-265. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kayar NA, Oduncuoğlu BF, Haliloğlu S, Serpek B, Ataoğlu T, Alptekin NÖ. ;The effect of sequential sampling and two different sampling methods on gingival crevicular fluid volume and elastase enzyme levels in patients with chronic periodontitis.. Journal of Clinical Periodontology, 2018; 45(Suppl19):143-144. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Kantarcı A. ;Ectopic Bony Growths on the Buccal Surface of the Maxilla Following Piezocision Assisted En-masse Retraction: A Case Series. The Korean Journal of Orthodontics, 2018; 48(1):57-62. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karasu İN, İnönü E, Oduncuoğlu BF, Yılmaz T, Arman Özçırpıcı A. ;Guided bone regeneration before orthodontic tooth movement: a case report.. Journal of Clinical Periodontology, 2018; 45(Suppl19):429-430. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-implantitis Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrin Uygulamaları.. Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics, 2017; 3(3):164-168.

 • Oduncuoğlu BF, Kayar N, Haliloğlu S, Serpek B, Ataoğlu T, Alptekin N. ;Effects of a cyclic NSAID regimen on levels of GCF PGE2 and IL-1ß: A six-month randomised controlled clinical trial.. Nigerian Journal of Clinical Practice, 2018; 21(5):658-666. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunçer Nİ, Arman-Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Göçmen JS, Kantarcı A. ;Efficiency of piezosurgery technique in miniscrew supported en-masse retraction: a single-centre, randomized controlled trial. European Journal of Orthodontics, 2017; 39(6):586-594. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Nişancı Yılmaz MN, Yılmaz M, Özkan Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Periodontal status of renal transplant recipients with different immunosuppressive drug regimens. journal of clinical periodontology, 2015; 42(17):206-207. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Şahin D, Oduncuoğlu BF, Aypar E. ;Dental anxiety and oral health-related quality of life levels of patients who applied periodontology clinics. journal of clinical periodontology, 2015; 42(Suppl17):162-162. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz M, Oduncuoğlu BF, Özkan Y, Nişancı Yılmaz MN, Alaaddinoğlu EE. ;Does splinting of periodontally compromised teeth affect the oral health related quality of life?. journal of clinical periodontology, 2015; 42(Suppl17):318-319. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünal S, Oduncuoğlu BF. ;A 3-year evaluation of the peri-implant parameters of immediate implants placed in fresh extraction sockets. journal of clinical periodontology, 2015; 42(Suppl17):403-403. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özkan Y, Yılmaz M, Nişancı Yılmaz MN, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Lack of correlation between Grit, Self-control and oral hygiene. journal of clinical periodontology, 2015; 42(Suppl17):169-169. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Periodontal ve peri-implant hastalıklar. Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics, 2014; 5(1):1-8.

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Treatment of peri-implant bone defects with platelet rich fibrin. nternational Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, 2015; 35(3):415-422. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF. ;Bilgisayar Destekli Görüntü Analiz Yöntemiyle Dental Plak Biyofilm Miktarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2013; 22(1):21-26.

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;Pemfigus Vulgaris, Serbest Dişeti Grefti Ve İmplant Uygulaması. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2012; 5(4):1013-1018.

 • Ünal S, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Kara H, Şahin D. ;In Vivo Microvascular Alterations of Marginal Gingiva In Health and Disease. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):270-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Göçhan D. ;Treatment of peri-implant bone defects with platelet rich fibrin. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):224-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;Sjögren Sendromunda Görülen Ağız Boşluğu ve Diş Sorunları. Turkiye Klinikleri Rheumatology - Special Topics, 2012; 5(1):34-39.

 • Ünal S, Oduncuoğlu BF, Öncü E, Göçhan D, Kusal D, Şahin D, Atasoy Şentürk R, Kara H, Alaaddinoğlu EE, Bulut Ş. ;Perception of Patients?Own Smiles, Beautiful or Healty. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(13):284-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünal S, Atasoy Şentürk R, Öncü E, Oduncuoğlu BF. ;Is Platelet Rich Fibrin (PRF) an Alternative Option for Treating Multiple Gingival Recessions?. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):341-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kutsal D, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Ünal S, Nergiz Ergin D, Çolak T, Bulut Ş, Hamzaçebi B. ;Non-surgical Periodontal Treatment of a Patient With Hyperoxaluria and Oxalosis. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):308-309. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aydoğdu E, Polat -Özsoy Ö, Coşkun M, Oduncuoğlu BF, Gülşahı A. ;İki farklı alt keser intrüzyon metoduna periodontal ve periapikal dokuların cevabı. Türk Ortodonti Dergisi, 2011; 24(3):181-192.

 • İmirzalıoğlu P, Alaaddinoğlu EE, Yılmaz Z, Oduncuoğlu BF, Yılmaz B, Rosenstiel S. ;Influence of recasting different types of dental alloys on gingival fibroblast cytotoxicity. Journal of Prosthetic Dentistry, 2012; 107(1):24-33. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Oğuz Y, Uçkan S, Erkut S. ;Repositioning a prosthetically unfavorable implant by vertical distraction osteogenesis. journal of oral and maxillofacial surgery, 2011; 69(6):1628-1632. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Bozok Y. ;ozone therapy for the treatment of cyclosporine-a induced gingival overgrowth. journal of clinical periodontology, 2009; 36(Suppl9):106-107. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Bulut Ş, Özdemir H. ;the influence of nonsurgical periodontal therapy and smoking status on type 2 diabetes mellitus patients gingival tissue IL-8 level. journal of clinical periodontology, 2009; 36(Suppl9):47-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökçelik A, Oduncuoğlu BF. ;İki farklı braket ligasyon tekniğinin dental plak mikrobiyal kolonizasyonuna ve tükürük pHsına etkileri. ADO Klinik Bilimler DErgisi, 2008; 2(3):154-161.

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A, Berker E. ;Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Ve Olmayan Kronik Periodontitisli Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı İnterlökin-8 Düzeylerinin Karşılaştırılması. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2008; 2(3):139-147.

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A. ;sigara içen ve içmeyen kronik gingivitisli bireylerde dişeti oluğu sıvısı IL-8 düzeylerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. ADO klinik bilimler dergisi, 2007; 2(1):1-7.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Çolak T, Arıkan Ü. ;Sert Damakta Siklosporin-A Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesi. ADo Klinik Bilimler, 2007; 1(2):63-67.

 • Bozok Y, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Bağcı B. ;Comparison of two and three dimensional pre-operative implant placement planning. BaSS, 2007; :-. ( ? )

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A, Berker E. ;Comparison of gingival crevicular fluid interleukin-8 levels in chronic periodontitis patients with or without type 2 diabetes mellitus. Journal of Clinical Periodontology, 2006; 33(7):141-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökçelik A, Ünal S, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Haberal A. ;Effects of self-ligating and conventional bracket. Journal of Clinical Periodontology, 2006; 33(7):89-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülşahı K, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Üngör M. ;Is MTA soluble in gingival crevicular fluid?. BaSS, 2006; :-. ( ? )

 • Alaaddinoğlu EE, Karabay G, Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Özdemir H, Bulut ÖE, Çolak T. ;Apoptosis in Cyclosporin A-Induced Gingival Overgrowth: A Histological Study. journal of periodontology, 2005; 76(2):166-170. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökçelik A, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;QUANTIFICATION OF DENTAL PLAQUE ON SELF-LIGATING AND CONVENTIONAL BRACKET SYSTEMS. European Journal of Orthodontics, 2005; 27(2):72-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut Ş, Özdemir H, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Bulut ÖE, Demirhan B. ;Effect of Cyclosporin A on Apoptosis and Expression of p53 and bcl-2 Proteins in the Gingiva of Renal Transplant Patients. Journal of Periodontology, 2005; 76(5):691-695. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Özdemir H, Demirhan B, Bulut E. ;Effect of Cyclosporine-A on Apoptosis and Expression of p53 and bcl-2 Proteins in the Gingivae of Renal Transplant Patients. AKOPOM, 2004; :-. ( ? )

 • Alaaddinoğlu EE, Karabay G, Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Özdemir H, Çolak T, Bulut ÖE. ;Apoptosis in Cyclosporin A-Induced Gingival Overgrowth: A Histological Study.. , 2004; :-. ( ? )

 • Alaaddinoğlu EE, Bağcı B, Oduncuoğlu BF. ;Root coverage in shallow wide recession defects. Journal of Clinical Periodontology, 2003; 30(4):89-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Oduncuoğlu BF, Tirali E, Çehreli SB, Demirbilek Ekici M, Öğüş E, Bulut Ş. ;Çocuklardaki Obezite ile Periodontal Hastalık ve Ağız Sağlığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Türk Periodontoloji Derneği Uluslararası 48. Bilimsel Kongresi ve 27. Bilimsel Sempozyumu: Antalya; 26/10/2018 - 29/10/2018

 • Oduncuoğlu BF, Göçhan D, Alaaddinoğlu EE. ;Sigara İçen ve İçmeyen Hastaların Dişeti Marjininin Kapilleroskopi ile Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği Uluslararası 48. Bilimsel Kongresi ve 27. Bilimsel Sempozyumu: Antalya; 26/10/2018 - 29/10/2018

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Çolak T. ;Böbrek nakli olan hastaların ağız sağlığı durumu: tek merkezli kesitsel bir çalışma. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi: Sakarya; 07/09/2018 - 09/09/2018

 • Oduncuoğlu BF, Tirali R, Çehreli S, Demirbilek Ekici M, Öğüş E, Bulut Ş. ;Çocuklardaki obezite ile periodontal hastalık ve ağız sağlığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu: İstanbul; 17/11/2017 - 18/11/2017

 • Oduncuoğu BF, Alaaddinoğlu E, Çolak T. ;Böbrek nakli süresi ve dental parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu: İstanbul; 17/11/2017 - 18/11/2017

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Kantarcı A. ;Piezocerrahi Destekli En-Masse Retraksiyon Sırasında Maksillanın Bukkal Yüzeyinde Ortaya Çıkan Ektopik Kemik Büyümeleri: Vaka Serisi. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Antalya; 01/10/2016 - 05/10/2016

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Göçmen JS, Kantarcı A. ;Piezocerrahi Tekniği En-Masse Retraksiyonu Hızlandırmada Etkili Midir?: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Antalya; 01/10/2016 - 05/10/2016

 • Oduncuoğlu BF, Yamanel K, Şahinoğlu Z. ;Ultrasonik Enstrümantasyonun Metal Ortodontik Braketlerin Makaslama Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkilerinin İn Vitro. TPD 46. bilimsel kongresi: İzmir; 05/05/2016 - 06/05/2016

 • Yılmaz M, Oduncuoğlu BF, Nişancı Yılmaz MN, Çolak T, Alaaddinoğlu EE. ;İmmunsupresif ilaç olarak sirolimus kullanan renal transplant kullanan hastaların periodontal durumlarının belirlenmesi. türk periodontoloji derneği 45. bilimsel kongresi ve 25. sempozyumu: Ankara; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Nişancı Yılmaz MN, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Ozon uygulamasının implant stabilitesine etkisi: olgu sunumu. türk periodontoloji derneği 45. bilimsel kongresi ve 25. sempozyumu: Ankara; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Yılmaz M, Oduncuoğlu BF, Nişancı Yılmaz MN, Özkan Y. ;Periodontoloji kliniğine başvuran hastaların diş eti çekilmeleri ile ilgili farkındalıklarının, tedaviye yönelik yaklaşımlarının ve ağız sağlığı ile ilgili yaşam kalitelerinin belirlenmesi. türk periodontoloji derneği 45. bilimsel kongresi ve 25. sempozyumu: Ankara; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Göçmen JS. ;THE EFFICIENCY OF PIEZOCISION TECHNIQUE IN MINISCREW SUPPORTED. 8th International Orthodontic Congress: Londra; 27/09/2015 - 30/09/2015

 • Nişancı MN, Yılmaz M, Özkan Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Grit, öz-kontrol ve oral hijyen arasındaki ilişki. TPD 44. Bilimsel kongresi: İstanbul; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Yılmaz M, Özkan Y, Oduncuoğlu BF. ;Dudak repozisyonu: bir olgu sunumu. TPD 44. Bilimsel kongresi: İstanbul; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Yılmaz M, Çolak T, Alaaddinoğlu EE. ;Kronik böbrek yetmezliğinde oral ve sistemik sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi. İstanbul Üniversitesi Dİşhekimliği Fakültesi 6. uluslararası bilimsel kongressi: İstanbul; 21/11/2013 - 23/11/2013

 • Yılmaz A, Şahinoğlu Z, Uçkan S, Yüzügüllü B, Oduncuoğlu BF. ;high angle sınıf II,1 maloklüzyonun multidisipliner tedavis. XIII. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu: İstanbul; 03/11/2013 - 05/11/2013

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF. ;stem cells, biomaterials, tissue engineering potential uses of second generation autologous blood-derived growth factors in periodontology and implantology. european biotecnology congress: bratislava-slovakya; 16/05/2013 - 18/05/2013

 • Özkan Y, Yılmaz M, Oduncuoğlu BF, Hamzaçebi B, Gülşahı K, Gürsoy S, Uçkan S. ;Ortodontik tedavi sonrası komplikasyonlara multi-disipliner yaklaşım: bir olgunun 10 yıllık takibi. türk periodontoloji derneği 43. bilimsel kongresi: izmir; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Öncü E, Ünal S, Oduncuoğlu BF, Karabulut E. ;Mukogingival cerrahide zengin trombosit konsantrelere sahip plazma veya fibrin: gerçekten işe yarıyorlar mı. türk periodontoloji derneği 43. bilimsel kongresi: izmir; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Yılmaz M, Ünal S, Oduncuoğlu BF, Tepeoğlu M. ;İnterferon alfa tedavisi ile gingival hiperplazi arasında olası bir ilişki: olgu sunumu. türk periodontoloji derneği 43. bilimsel kongresi: izmir; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-implant defeklerin trombositten zengin fibrinle tedavisi. Türk periodontoloji derneği 42, bilimsel kongresi ve sempozyumu: Ankara; 08/11/2012 - 10/11/2012

 • Hamzaçebi B, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Ünal S, Erkmen Uyar M, Çolak T. ;Renal transplantasyon sonrası oral sağlık ve yaşam kalitesi. Türk periodontoloji derneği 42, bilimsel kongresi ve sempozyumu: Ankara; 08/11/2012 - 10/11/2012

 • Göçhan D, Atasoy R, Oduncuoğlu BF. ;düşük doz lazer tedavisinin oral liken planus üzerine etkisi: iki vaka sunumu. TPD 41. bilimsel kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Göçhan D, Oduncuoğlu BF, Atasoy Şentürk R. ;Dişsiz alveoler kret üzerindeki hiperplaziden alınan serbest dişeti grefti. TPD 41. bilimsel kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Alaaddinoğlu EE, Öncü E, Oduncuoğlu BF, Ünal S. ;ümitsiz bir dişin kasıtlı replantasyonu ve 4 yıllık takibi. TPD 41. bilimsel kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Bozok Y, Şahin D, Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;3 hassasiyet giderici ajanın dentin tübüllerini tıkayıcı etkisinin tarayıcı elektron mikroskobu ile incelenmesi. TPD 41. bilimsel kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Kara H, Öncü E, Oduncuoğlu BF, Ünal S, Hamzaçebi B, Alaaddinoğlu EE, Avcı Z. ;nötropenik lösemi hastasında kemoterapiye bağlı şiddetli nekrotizan stomatit ve osteomyelit olgu sunumu. TPD 41. bilimsel kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Ünal S, Kutsal D, Şahin D, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;dişeti kenarının in vivo kapiller morfolojisi. TPD 41. bilimsel kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Bozok Y, Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;4 farklı dentin hassasiyet giderici ajanın etkinliğinin karşılaştırılması. TPD 41. bilimsel kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Atasoy Şentürk R, Oduncuoğlu BF, Göçhan D. ;trombositten zengin fibrin uygulama alanları: olgu sunumları ve kısa dönem sonuçlar. TPD 41. bilimsel kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Çelik Ç, Gülşahı A, Oduncuoğlu BF, Can F, Demirbilek M, Bulut Ş, Üngör M. ;EFFECTS OF AMALGAM OVERHANGS ON PERIODONTAL TISSUES. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society: romanya; 28/04/2011 - 01/05/2011

 • Aydoğdu E, Polat Özsoy Ö, Coşkun M, Oduncuoğlu BF. ;comparative effects of mandibular incisor intrusion using mini implants and utility arch. 86th congress of the european orthodontic society: portoroz, slovenya; 15/06/2010 - 19/06/2010

 • Göçhan D, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;iki mukoz membran pemfigoidi vakası. türk periodontoloji derneği 40. bilimsel kongresi: izmir; 14/05/2010 - 16/05/2010

 • Deniz K, Müftüoğlu G, Veziroğlu F, Çağlar A, Oduncuoğlu BF. ;implant therapy in renal transplant patient: success and microbiological assessment case report. ICOI europe symposium: istanbul; 15/04/2010 - 17/04/2010

 • Bozok Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;amorf kalsiyum fosfat içerikli verniğin dentin hassasiyeti üzerine etkinliğinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. türk periodontoloji derneği 39. bilimsel kongresi ve 19. bilimsel sempozyumu: ankara; 29/10/2009 - 31/10/2009

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A. ;Sigara İçen ve İçmeyen Kronik Gingivitisli Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı IL-8 Düzeylerinin Karşılaştırılması. Türk Periodontoloji Derneği XXXV. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 12/05/2005 - 14/05/2005

 • Alaaddinoğlu EE, Alikaya C, Oduncuoğlu BF, Savaşan K, Sargon M, Bağcı B. ;Erbium,Chromium:YSGG lazer ile dentin tübüllerinin kapanması. Türk Periodontoloji Derneği XXXIII: Antalya; 31/08/2003 - 04/09/2003

 • İmirzalıoğlu P, Oduncuoğlu BF, Yılmaz Z, Gürbüz R. ;Cytotoxicity Of Recasted Precious And Non-Precious Alloys. The 10th Meeting of the İnternational College Of Prosthodontists: Halifax, New Scotia; 10/07/2003 - 13/07/2003

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Arıkan Ü. ;Sert Damakta Siklosporin A kullanımına bağlı dişeti büyümesi. T. P. D. XXXII. Bilimsel Kongresi: Muğla,; 15/05/2002 - 18/05/2002

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Sakarya I. ;Klorheksidin Glukonat Gargara Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Deskuamatif Lezyon. T. P. D. XXXII. Bilimsel Kongresi: Muğla,; 15/05/2002 - 18/05/2002

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;Erken dönemde ekspoze olan rezorbe olmayan barier membranın klinik değerlendirmesi. T. P. D. XXXII. Bilimsel Kongresi: Muğla,; 15/05/2002 - 18/05/2002

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Alikaya C, Savaşan K. ;Bilgisayar destekli görüntü analizi yöntemiyle bakteriyel dental plak miktarının belirlenmesi. T. P. D. XXXII. Bilimsel Kongresi: Muğla,; 15/05/2002 - 18/05/2002

 • Alaaddinoğlu EE, Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Çolak T. ;Siklosporin-A Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Dişeti Büyümelerinde HLA Dağılımı (Ön çalışma)?. Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress: Ankara; 04/06/2001 - 06/06/2001