Prof. Dr. BULEM YÜZÜGÜLLÜ

Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : celikb[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2003), Hacettepe Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi
 • Yüksek Lisans (1997), Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Ödüller


 • Yüzügüllü B, Çelik Ç, Gülşahı A. ;2nd poster award. Planmed Implantology and Education Group", Antalya", 19/05/2016.

Makaleler


 • Yuzugullu B, Celik C, Ozcelik TB, Erkut S, Yurdakul P, Ocal Y, Sener B. ;The effect of different polishing sequences on the adhesion of streptococcus mutans to feldspathic porcelain. Journal of Adhesion, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yuzugullu B, Celik C, Ozcelik TB, Erkut S. ;The effect of different polishing sequences on the adhesion of Streptococcus Mutans to feldspathic porcelain. The Journal of Adhesion, 2016; 92:939-949. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yüzügüllü B. ;İmplant üstü tek kronlarda karşılaşılan sorunlar. Türkiye Klinikleri-Journal of Prosthodontics Special topics, 2015; 1(2):30-37.

 • Ersu B, Ersoy O, Yuzugullu B, Canay S. ;Effect of engraving speeds of CO2 laser irradiation on ın-ceram alumina roughness: a pilot study. Acta Odontologica Scandinavica, 2015; 29:1-5. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akın HT, Yüzügüllü B. ;Rezin simanlara güncel bakış. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2015; 6:1307-1317.

 • Acar O, Tuncer D, Yuzugullu B, Celik C. ;The effect of dentine desensitizers and Nd:YAG laser pre-treatment on microtensile bond strength of self-adhesive resin cement to dentine. Journal of Advanced Prosthodontics, 2014; 6:88-95. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Muhtarogulları M, Avcı M, Yuzugullu B. ;Efficiency of pivot splints as jaw exercise apparatus in combination with stabilization splints in anterior disc displacement without reduction: A retrospective study. Head and Face Medicine, 2014; 10:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yuzugullu B, Gulsahi A, Celik C, Bulut S. ;Dental anxiety and fear: Relationship with oral health behaviour in a Turkish population. International Journal of Prosthodontics, 2014; 27:50-53. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saka M, Yuzugullu B. ;Bond strength of veneer ceramic and zirconia cores with different surface modifications after microwave sintering. Journal of Advanced Prosthodontics, 2013; 5:485-493. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Acar O, Kaya B, Saka M, Yuzugullu B. ;Prosthodontic rehabilitation of cleft lip and palate patients using conventional methods: a case series. International journal of prosthodontics and restorative dentistry, 2013; 3:120-124. ( Index Copernicus )

 • Ates U, Yuzugullu B. ;Prosthodontic rehabilitation of an oral pemphigus vulgaris patient. International journal of prosthodontics and restorative dentistry, 2012; :-. ( Index Copernicus )

 • Bayrak B, Doğusal G, Kan M, Baltalı Mİ, Bayam M, Polat Özsoy Ö. ;Ortodontik tedavi ihtiyacının ortodontistler, diş hekimleri ve meslek dışı kişiler tarafından algısı. Türk Ortodonti Dergisi, 2012; 25:40-47.

 • Ersu B, Narin D, Aktas G, Yuzugullu B, Canay S. ;Effect of preparation taper and height on strength and retention of zirconia crowns. International Journal of Prosthodontics, 2012; 25:582-584. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İmirzalıoğlu P, Yüzügüllü B, Gülşahı A. ;Correlation between residual ridge resorption and radiomorphometric indices. Gerodontology, 2012; 29(2):536-542. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yuzugullu B, Araz K. ;Validity of conventional surgical treatment methods for mandibular dentigerous cysts. New York State Dental Journal, 2011; 77:36-39. ( Medline/Pubmed )

 • Canay Ş, Ersu B, Yüzügüllü B, Şüküroğlu E. ;Effect of Different core buildup materials on the strength of post restored teeth. Materials Research Innovations, 2011; 15(1):9-12. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ertan A, Yuzugullu B, Canay S, Ersu B. ;Effect of repeated firings on microtensile bond strength of In-Ceram Alumina with two different veneering ceramics. International Journal of Prosthodontics, 2011; 24(6):515-516. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz B, Yüzügüllü B, Çınar D, Berksun S. ;Effects of shade tab arrangement on the repeatability and accuracy of shade selection. Journal of Prosthetic Dentistry, 2011; 105(6):383-386. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Doğan A, Yüzügüllü B. ;Renk seçiminde güncel teknolojik gelişmeler. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2011; 4:57-64.

 • Yüzügüllü B, Gülşahı A, Çelik Ç, Bulut Ş. ;Klinik öncesi diş hekimliği öğrencilerinin dental anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. Ondokuz mayıs üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2010; 10:106-110.

 • Ayyıldız S, Uyar H, Yüzügüllü B. ;Diş hekimliğinde mikrosızıntı ve inceleme yöntemleri. Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2009; :-.

 • Yuzugullu B, Cınar D, Demir T. ;A novel mouth guard for prevention of post-operative graft contraction of severely burned paediatric patients: a case report. International journal of paediatric dentistry, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yuzugullu B, Gulsahi A, İmirzalioglu P. ;Radiomorphometric indices and their relation to alveolar bone loss in completely edentulous turkish patients. Journal of Prosthetic Dentistry, 2009; 101:160-165. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Celik C, Yuzugullu B, Erkut S, Yazıcı R. ;Effect of bleaching on staining susceptibility of resin composite restorative materials. Journal of esthetics and restorative dentistry, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yuzugullu B, Canay S. ;Metal-ceramic dowel crown restorations for severely damaged teeth:a clinical report. Indian Journal of dental restorations, 2009; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Ersu B, Yuzugullu B, Yazıcı R, Canay S. ;Surface roughness and bond strengths of glass infiltrated alumina ceramics prepared using various surface treatments. Journal of Dentistry, 2009; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cakan U, Yuzugullu B, Canay S. ;Prosthodontic and periodontal reconstruction of severely damaged endodontically treated teeth: a clinical report. The internet journal of dental science, 2009; :-.

 • İmirzalıoğlu P, Yüzügüllü B, Gülşahı A. ;Türk toplumunda panoramik radyomorfometrik indekslerin demografik faktörlere göre belirlenmesi. Selçuk üniversitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, 2009; :-.

 • Yuzugullu B, Celik C, Erkut S, Ozcelik TB. ;The effects of extra-oral porcelain polishing sequences on surface roughness and color of feldspathic porcelain. International Journal of Prosthodontics, 2009; 22:472-475. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Celik C, Yuzugullu B, Erkut S, Yamanel K. ;Effects of mouth rinses on color stability of resin composites. European journal of dentistry, 2008; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Yuzugullu B, Polat O, Ungor M. ;Multidisciplinary approach to traumatized teeth: a case report. Dental Traumatology, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yüzügüllü B, Çelik C, Erkut S. ;Karbamid peroksit içeren beyazlatma ajanının kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğüne etkisi. Atatürk üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2008; :-.

 • Yüzügüllü B, Avcı M. ;Maksiller anterior bölgede estetik implant dayanak seçimi. ADO klinik bilimler dergisi, 2008; :-.

 • Inan H, Yapıcı D, Senturk Y, Toprak S, Cınar D, Yüzügüllü B. ;Başkent üniversitesi diş hekimliği fakültesi öğrencileri ile restoratif diş hekimleri arasında renk eşleştirme yetilerinin karşılaştırılması. Hacettepe diş hekimliği fakültesi dergisi, 2008; :-.

 • Yuzugullu B, Ciftci Y, Saygılı G, Canay S. ;Diametral tensile and compressive strengths of several types of core materials. Journal of prosthodontics, 2008; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Ersu B, Yüzügüllü B, Canay Ş. ;Sabit restorasyonlarda CAD/CAM uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2008; 32:58-72.

 • Yuzugullu B, Avcı M, İmirzalıoğlu P, Genc Y. ;The implant-abutment interface of alumina and zirconia abutments. Clin Implant Dent Relat Res, 2008; 10(2):113-121. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Celebi N, Yuzugullu B, Canay Ş, Yucel U. ;Effect of polymerization methods on the residual monomer level of acrylic resin denture base polymers. Polym Adv Techonol, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gulsahi A, Yuzugullu B, Imirzalioglu P, Genc Y. ;Assessment of panoramic radiomorphometric indices in Turkish patients of different age groups, gender and dental status. Dentomaxillofac Radiol, 2008; 37(5):288-292. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yüzügüllü B, Arhun N. ;Diş aşınmalarının tedavisinde güncel yaklaşımlar. 7 Tepe Klinik, 2007; :-.

 • Yüzügüllü B. ;Maksiller anterior bölgede empress II restorasyonlar: üç olgu raporu. ADO klinik bilimler dergisi, 2007; :-.

 • Yüzügüllü B. ;Anterior dişlerin restorasyonunda porselen laminat veneer uygulamaları. Dişhekimliğinde klinik, 2006; :-.

 • Yüzügüllü B, Tezcan S. ;Renk değişimine ve erozyona uğramış dişlerde laminat veneer restorasyon seçeneklerinin endikasyon bakımından karşılaştırılması. Cumhuriyet üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, 2005; :-.

Bildiriler


 • Yüzügüllü B, Çelik Ç, Gülşahı A. ;Socio-demographic characteristics of patients with dental anxiety and fear. 8th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology: ; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Yüzügüllü B. ;Lateral diş agenezisinde implant destekli zirkonya restorasyonlar:bir olgu raporu. 5. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Sempozyumu: ; 11/03/2016 - 13/03/2016

 • Ersu B, Çelik Ö, Yüzügüllü B, Canay Ş. ;Farklı dentin hassasiyet giderici ajanların tam seramik restorasyonların simantasyonuna etkisi. 22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi: ; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Yuzugullu B, Acar O, Cetinsahin C, Celik C. ;Effect of cleansers on surface roughness and microhardness of artificial teeth. 16th Biennal Meeting of the International Congress of Prosthodontics: ; 17/09/2015 - 20/09/2015

 • Soydan Akdeniz S, Yuzugullu B, Aydın E. ;Unusual severe mandibular deflection during mouth closing as a psycosomatic problem. AÇBİD 9th International Congress: Antalya; 16/05/2015 - 19/05/2015

 • Yuzugullu B, Acar O. ;Additional implant placement need for an overdenture with 11-year follow-up: A case report. PIEG 7th International Symposium on Advanced Implantology: Antalya; 30/04/2015 - 02/05/2015

 • Yuzugullu B, Celik C, Ozcelik TB, Erkut S. ;Adherence of streptococcus mutans to porcelain treated with polishing sequences. 38th Annual Conference of European Prosthodontic Association: ; 24/09/2014 - 27/09/2014

 • Yuzugullu B, Acar O. ;Abutment screw fracture due to faulty designed implant placement. PİEG 6th International Symposium on Advanced Implantology: Antalya; 20/04/2014 - 23/04/2014

 • Acar Ö, Tuncer D, Yüzügüllü B, Çelik Ç. ;The effect of dentin desentisizers and Nd:YAG laser pretreatment on microtensile bond strength of self-adhesive resin cement to dentine. 15th biennal meeting of the international college of prosthodontists: Torino-İtalya; 18/09/2013 - 21/09/2013

 • Yuzugullu B, Saka M. ;Effect of microwave and conventionally sintered zirconia surface treatments on the bond strength between zirconia and veneering ceramic. 15th biennal meeting of the international college of prosthodontists: Torino-İtalya; 18/09/2013 - 21/09/2013

 • Canay Ş, Ersu B, Ersoy O, Yüzügüllü B. ;Effect of engraving speeds fo CO2 laser irradiation on in-ceram alumina roughness. 15th biennal meeting of the international college of prosthodontists: Torino-İtalya; 18/09/2013 - 21/09/2013

 • Gülşahı A, Çelik Ç, Yüzügüllü B. ;Oral health status and related factors in a group of dental patients. FDI 101st Annual World Dental Congress: İstanbul; 28/08/2013 - 31/08/2013

 • Ersu B, Yuzugullu B, Canay S, Narin D. ;Effect of preparation taper and height on strength and retention of zirconia crowns. 35th annual conference of european prosthodontic association: Bern-İsviçre; 29/09/2011 - 01/10/2011

 • Yuzugullu B, Ertan A, Canay S, Ersu B. ;Effect of repeated firings on microtensile bond strength of in-ceram alumina with two different veneering ceramics. 14th biennal meeting of the international college of prosthodontists: Hawaii; 08/09/2011 - 12/09/2011

 • Yuzugullu B, Yılmaz B, Çınar D, Berksun S. ;Effects of shade tab arrangement on the repeatability and accuracy of shade selection. 14th biennal meeting of the international college of prosthodontists: Hawaii; 08/09/2011 - 12/09/2011

 • Özçırpıcı A, Şahinoğlu Z, Uçkan S, Yüzügüllü B. ;Orthodontic treatment with bone anchorage in a high angle class II division I malocclusion subject. 87th congress of the european orthodontic society: İstanbul; 19/06/2011 - 23/06/2011

 • Daglık D, Yuzugullu B. ;Metal reinforced porcelain onlay restorations: A case report. 34th annual conference of european prosthodontists association: Pristina-Kosovo; 22/09/2010 - 25/09/2010

 • Ates U, Yuzugullu B. ;Multidisciplinary approach: a case report on pemphigus vulgaris. 34th annual conference of european prosthodontists association: Pristina-Kosovo; 22/09/2010 - 25/09/2010

 • Yuzugullu B, Gulsahi A, Celik C, Bulut S. ;Factors associated with dental anxiety and fear in a Turkish population. 88th IADR General Session and Exhibition: Barcelona-İspanya; 14/07/2010 - 17/07/2010

 • Yüzügüllü B, Gülşahı A, Çelik Ç. ;Oral health status of a group of Turkish dental patients. 13th meeting of the international college of prosthodontists: Cape Town; 10/09/2009 - 13/09/2009

 • Yüzügüllü B, Ersu B, Yazıcı R, Canay Ş. ;Surface roughness and bond strengths of glass-infiltrated alumina-ceramics prepared using various surface treatments. 13th meeting of the international college of prosthodontists: Cape Town; 10/09/2009 - 13/09/2009

 • Yüzügüllü B, Çelik Ç, Erkut S. ;Effect of carbamide peroxide bleaching agent on surface roughness of resin composites. 14th congress of balkan stomatological society congress and the 9th scientific congress of bulgarian dental association: Bulgaristan; 06/05/2009 - 09/05/2009

 • Gülşahı A, Yüzügüllü B, İmirzalioğlu P. ;Determination of panoramic radiomorphometric indices according to demographic factors in turkish population. 14th congress of balkan stomatological society congress and the 9th scientific congress of bulgarian dental association: Bulgaristan; 06/05/2009 - 09/05/2009

 • Yüzügüllü B, Gülşahı A, Çelik Ç, Bulut Ş. ;Assessment of dental anxiety among pre-clinic dental students. 14th congress of balkan stomatological society congress and the 9th scientific congress of bulgarian dental association: Bulgaristan; 06/05/2009 - 09/05/2009

 • Çelik Ç, Yuzugullu B, Erkut S, Yazıcı R. ;Effect of bleaching on staining susceptibility of restorative materials. 4th scientific meeting of the pan european federation of IADR: LONDRA; 10/09/2008 - 12/09/2008

 • Yüzügüllü B, Çınar D, Demir T. ;A novel mouthguard for prevention of postoperative graft contraction of severely burned patient:a case report. 32nd annual conference of european prosthodontic association: Macaristan; 04/09/2008 - 06/09/2008

 • Yuzugullu B, Çetinşahin C, Araz K. ;Mandibular implant supported overdenture after reconstruction of carcinoma and graft surgery: a case report. 32nd annual conference of european prosthodontic association: Macaristan; 04/09/2008 - 06/09/2008

 • Yuzugullu Çelik B, Çelik Ç, Erkut S, Özçelik TB. ;The effects of extra-oral porcelain polishing sequences on surface roughness and color of feldspathic porcelain. 32nd annual conference of european prosthodontic association: Macaristan; 04/09/2008 - 06/09/2008

 • Çınar D, Yüzügüllü B. ;Restoring occlusal vertical dimension in patients with mandibular prognatism: a case report. Türk prostodonti ve implantoloji derneği ve ağız hastalıkları derneği bilimsel toplantısı: Antalya; 28/05/2008 - 01/06/2008

 • Çağlar A, Yüzügüllü B, Erkut S, İmirzalıoğlu P. ;İki farklı ölçü materyalinin 3 boyutlu optik tarama ile değerlendirilmesi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi: Çeşme; 28/10/2007 - 30/10/2007

 • Yüzügüllü B, Çelebi Beriat N. ;Eski sabit restorasyonların tam seramik kron ve köprüler ile yenilenmesi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi: Çeşme; 28/10/2007 - 30/10/2007

 • Aydın Ü, Yüzügüllü B. ;Tek taraflı masseter kas hipertrofisi: olgu bildirimi. Oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 4. bilimsel sempozyumu: İstanbul; 25/10/2007 - 27/10/2007

 • İmirzalioglu P, Yuzugullu B, Gulsahi A. ;Comparison of changes among radiomorphometric indices in edentulous patients: a retrospective study. 12th meeting of the international college of prosthodontists: ; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Yuzugullu B, Çelebi N, Canay Ş, Yücel Ü. ;Effect of polymerization methods on residual monomer of denture polymers. 12th meeting of the international college of prosthodontists: ; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Yuzugullu B, Araz K. ;Conventional surgical treatment methods for mandibular dentigerous cysts: a case report. 12th meeting of the international college of prosthodontists: ; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Imirzalioglu P, Gulsahi A, Yuzugullu B. ;Age and gender related bone resorbtion. 12th meeting of the international college of prosthodontists: ; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Çelik Ç, Yamanel K, Yuzugullu B. ;Direct adhesive restorations in diastema closure cases. 12th congress of the BASS: ; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Yuzugullu B, İmirzalioğlu P. ;Prosthodontic rehabilitation of compromised maxillary implant placement. European Prosthodontic Association 30th annual conference: Londra; 25/11/2006 - 29/11/2006

 • Topçu F, Yamanel K, Özkan C, Altun C, Tunca Y, Yuzugullu B. ;Colour stability of resin composites after immersion in various media. European Prosthodontic Association 30th annual conference: Londra; 25/11/2006 - 29/11/2006

 • Yuzugullu B, Polat O, Ungor M. ;Multidisciplinary approach to traumatized teeth:a case report. European Prosthodontic Association 30th annual conference: Londra; 25/11/2006 - 29/11/2006

 • Yuzugullu B, Arhun N. ;Treatment of erosive dental lesions: two case reports. European Prosthodontic Association 30th annual conference: Londra; 25/11/2006 - 29/11/2006

 • Yuzugullu B, Imirzalioglu P, Cetinsahin C. ;Contemporary glass fiber applications in prosthodontics. European Prosthodontic Association 30th annual conference: Londra; 25/11/2006 - 29/11/2006

 • Çetinşahin C, Yuzugullu B, Arhun N. ;Treatment options for non-carious dental lesions: a report of three cases. European Prosthodontic Association 30th annual conference: Londra; 25/11/2006 - 29/11/2006

 • Yuzugullu B, Yamanel K, Arhun N. ;Different restorative options in diastema closure. 11th congress of BASS: ; 11/05/2006 - 14/05/2006

 • Yüzügüllü B, Yamanel K. ;Treatment choices of abfraction lesions: two cases. 11th congress of BASS: ; 11/05/2006 - 14/05/2006

 • Saygılı G, Ciftçi Y, Yüzügüllü B, Canay Ş. ;Diametral and compressive strength properties of different core materials. European prosthodontic association 29th annual conference: ; 22/09/2005 - 25/09/2005

 • Keçik D, Çelik B, Erkut S, Ünal S, Araz K. ;Üst çenede diş eksikliği bulunan olguda multidisipliner tedavi yaklaşımı. Türk prostodonti ve implantoloji derneği 15. bilimsel kongresi: Ankara; 22/09/2005 - 23/09/2005

 • Yüzügüllü Çelik B, Avcı M. ;comparison of changes in implant-abutment interface after dynamic loading and strength of three different abutment materials. 11th meeting of the international college of prosthodontists: ; 25/05/2005 - 28/05/2005

 • Yuzugullu B, Canay S. ;Metal-ceramic dowel-core restoration to severely damaged tooth: a case report. European prosthodontic association 28th annual conference: Kuşadası; 16/09/2004 - 18/09/2004