Prof. Dr. EMİNE ELİF ALAADDİNOĞLU

Periodontoloji Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : eminea[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1999), Gazi Üniversitesi, Periodontoloji
 • Yüksek Lisans (1992), Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • PERİODONTOLOJİ

Ödüller


 • Özmeriç N, Özcan G, Alaaddinoğlu EE, Sargon M, Şenel S. ;Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi En İyi Bildiri. Türk Periodontoloji Derneği", Ankara", 22/05/1998.

 • Ünal S, Alaaddinoğlu EE, Uçkan S, İmirzalıoğlu P, Haberal A, Uçkan D. ;Türk Periodontoloji Derneği XXXV. Bilimsel Kongresi En İyi Bildiri. Türk Periodontoloji Derneği", İstanbul", 14/05/2005.

Kitaplar


 • Oduncuoğlu BF, Başman A, Alaaddinoğlu EE. ;PERI?ODONSI?YUMUN RESTORATI?F DI?S? HEKI?MLI?G?I? I?C?I?N HAZIRLANMASI. In:Gürhan Çağlayan editors. Periodontoloji ve İmplantoloji. İstanbul: Quintessence; 2018. p.961-968.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;PERI?-I?MPLANT DOKULARIN ANATOMI?, BI?YOLOJI? VE FONKSI?YONLARI. In:Gürhan Çağlayan editors. Periodontoloji ve İmplantoloji. İstanbul: Quintessence; 2018. p.993-1004.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Dişeti Büyümeleri. In:Gürhan Çağlayan editors. Periodontoloji ve İmplantoloji. İstanbul: Quintessence; 2018. p.249-270.

 • Oduncuoğlu BF, Başman A, Alaaddinoğlu EE. ;PERI?ODONTAL DOKULAR ve PROTETI?K RESTORASYONLAR ARASI I?LI?S?KI?. In:Gürhan Çağlayan editors. Periodontoloji ve İmplantoloji. İstanbul: Quintessence; 2018. p.969-990.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Kadın Hastada Tedavi Yaklaşımı. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.142-144.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Hamile hastada tedavi yaklaşımı. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.145-147.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-implantitis: etiyoloji. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.340-341.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-implantitis: cerrahi olmayan tedavi yaklaşımı. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.342-343.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-implantitis: Cerrahi tedavi yaklaşımı. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.344-345.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Dış Faktörler: Medikal Etkenler. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.126-128.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Bir Prognoz Geliştirme. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.99-100.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Dişeti Kanaması. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.22-251.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Dişeti Sağlığı ve inflamatuvar hastalıkların klinik bulguları. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.18-21.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;İmplant destekleyici idame tedavisi. In:Deniz Çetiner editors. Periodontoloji ve Dental İmplantoloji. Ankara: Atlas; 2014. p.338-339.

Makaleler


 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-implantitis Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrin Uygulamaları. Turkiye Klinikleri-Periodontoloji ve İmplantolojide Otolog Materyaller ve Uygulamaları Özel Sayısı, 2017; :-.

 • Sezgin Y, Alaaddinoğlu EE, Bilgin Çetin M, Yılmaz Akçay E. ;Peripheral giant cell granuloma associated with residual cement and periimplantitis: a case report. Research & Reviews: Journal of Dental Sciences, 2017; :-.

 • Öncü E, Kantarcı A, Gülsever S, Alaaddinoğlu EE. ;Positive effect of platelet rich fibrin on osseointegration.. Med Oral Patol Oral Cir, 2016; 21(5):601-607. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE. ;Diş Eti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağ Doku Greftine Karşı Trombositten Zengin Fibrin Kullanımı. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 2015; 21(3):247-254.

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu E. ;Treatment of peri-implant bone defects with platelet rich fibrin. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, 2015; 35(3):415-422. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öncü E, Işık K, Alaaddinoğlu EE, Uçkan S. ;Combined use of alveolar distraction osteogenesis and segmental osteotomy in anterior vertical ridge augmentation. Int J Surg Case Rep, 2015; 1(8):124-126. ( Medline/Pubmed )

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE. ;The effect of platelet-rich fibrin on implant stability.. Int J Oral Maxillofac Implants, 2015; 30(3):578-582. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu F, Alaaddinoğlu EE. ;Periodontal ve peri-implant hastalıklar. Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special, 2014; 5(1):1-8.

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-İmplant Kemik Kaybında Okluzal Travmanın Rolü. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Özel Dergisi, 2014; 5(2):79-82.

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE. ;Travmatik Oklüzyon ve Adaptasyon. Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics, 2014; 5(2):62-68.

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;Bilgisayar Destekli Görüntü Analiz Yöntemiyle Dental Plak Biyofilm Miktarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2013; 22(1):21-26.

 • Öncü E, Özkan Y, Yilmaz M, Alaaddinoğlu EE. ;Effect of Platelet-Rich Fibrin Application during Implant Surgery 2 Years Results. International Dental Journal, 2013; 63(Suppl1):307-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cirit E, Alaaddinoğlu EE. ;Vertikal tünel tekniği ve subepitelyal bağ dokusu grefti ile interdental papil oluşturulması. ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ, 2012; 5(4):1001-1007.

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;PEMFİGUS VULGARİS, SERBEST DİŞETİ GREFTİ VE İMPLANT. Ankara Diş Hekimleri Odası Bilimsel Dergisi, 2012; 5(4):1013-1018.

 • Ünal S, Oduncuoğlu BF, Öncü E, Göçhan D, Kutsal D, Şahin D, Atasoy Şentürk R, Kara H, Alaaddinoğlu EE, Bulut Ş. ;Perception of Patients Own Smiles, Beautiful or Heathy?. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):284-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;Sjögren Sendromunda Görülen Ağız Boşluğu ve Diş Sorunları. İmmünoloji Romatoloji Özel Dergisi, 2012; 5(1):34-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE, Kutsal D. ;Effect of Platelet-rich fibrin on Implant Stability. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):219-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Göçhan D. ;Treatment of peri-implant bone defects with platelet-rich fibrin. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):224-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kutsal D, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Ünal S, Ergin DN, Çolak T, Bulut Ş, Hamzaçebi B. ;Non-surgical Periodontal Treatment of a Patient With Hyperoxaluria and Oxalosis. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):308-309. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünal S, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Kara H, Şahin D. ;In Vivo Microvascular Alterations of Marginal Gingiva In Health and Disease. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):270-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İmirzalıoğlu P, Alaaddinoğlu EE, Yılmaz Z, Oduncuoğlu B, Yılmaz B, Rosenstiel S. ;Influence of recasting different types of dental alloys on gingival fibroblast cytotoxicity. Journal of Prosthetic Dentistry, 2012; 107(1):24-33. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bayram B, Alaaddinoğlu EE. ;Implant-box mandible: dislocation of an implant into the mandible. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2011; 69(2):498-501. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Oğuz Y, Uçkan S, Erkut S. ;Repositioning Of A Prosthetically Unfavorable Implant By Vertical Distraction Osteogenesis. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2011; 69(6):1628-1632. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çetinkaya B, Bozok Y, Fırat H, Alaaddinoğlu EE, Ardıç S. ;OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU (OUAS) HASTALARDA SÜREKLİ POZİTİF HAVA YOLU BASINCI (C-PAP) TEDAVİSİNİN PERİODONTAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Gazi Üniv. Diş Hek. Fak. Dergisi, 2009; 26(2):95-100.

 • Çetinkaya B, Çağlar A, Alaaddinoğlu EE, Bağcı B. ;Dental implant treatment of a patient immunosuppressed with cyclosporin A. J Clin Periodontol, 2009; 36(Suppl9):203-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ergin DN, Bagci B, Alaaddinoğlu EE. ;Early soft and hard tissue remodelling around two different dental implant systems. J Clin Periodontol, 2009; 36(Suppl9):144-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünal S, Alaaddinoğlu EE. ;Platelet rich plasma in the treatment of multiple adjacent gingival recession defects. J Clin Periodontol, 2009; 36(Suppl9):107-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çetinkaya B, Bozok Y, Fırat H, Alaaddinoğlu EE, Ardıç S. ;Effect of CPAP treatment on periodontal parameters. J Clin Periodontol, 2009; 36(Suppl9):157-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Bozok Y. ;Ozone therapy for the treatment of cyclosporin A induced gingival overgrowth. J Clin Periodontol, 2009; 36(Suppl9):106-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Özdemir H. ;The influence of nonsurgical periodontal therapy and smoking status on type 2 diabetes mellitus patients. J Clin Periodontology, 2009; 36(Suppl9):47-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünal S, Alaaddinoğlu EE. ;PERİODONTAL PLASTİK CERRAHİDE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA KULLANIMI. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009; :-.

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A, Berker E. ;Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Ve Olmayan Kronik Periodontitisli Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı İnterlökin-8 Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 2008; 2(3):139-147.

 • Bozok Y, Oduncuoğlı BF, Bağcı B, Alaaddinoğlu EE. ;Comparison of two and three dimensional pre-operative implant placement planning. Balkan Journal of Stomatology, 2007; 11(3):47-. ( IM : Index Meducus )

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A. ;Sigara İçen ve İçmeyen Kronik Gingivitisli Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı IL-8 Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, 2007; 2(1):1-7.

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Çolak T, Arıkan Ü. ;Sert damakta Siklosporin-A kullanımına bağlı dişeti büyümesi. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2007; 1(2):63-67.

 • Teoman İ, Özmeriç N, Özcan G, Alaadinoğlu EE, Dumlu Ş, Akyön Y. ;Comparison of different methods to detect Helicobacter pylori in the dental plaque of dyspeptic patients. Clinical Oral Investigations, 2007; 11(3):201-205. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökçelik A, Ünal S, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Haberal A. ;Effects of self-ligating and conventional bracket systems on gingival crevicular Interleukin-6 levels. Journal of Clinical Periodontology, 2006; 33(Suppl7):89-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gülşahı K, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Üngör M. ;Is MTA soluble in gingival crevicular fluid?. Balkan Journal of Stomatology, 2006; 10(3):51-. ( DI : Dental Index )

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A, Berker E. ;Comparison of gingival crevicular fluid Interleukin-8 levels in chronic periodontitis patients with or without type 2 diabetes mellitus. Journal of Clinical Periodontology, 2006; 33(Suppl7):141-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökçelik A, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;Quantification of Dental Plaque On Self-Ligating and Conventional Bracket Systems. European Journal of Orthodontics, 2005; 27(2):72-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alaaddinoğlu EE, Karabay G, Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Özdemir H, Bulut ÖE. ;Apoptosis in Cyclosporin A-Induced Gingival Overgrowth: A Histological Study. Journal of Periodontology, 2005; 76(2):166-170. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut Ş, Özdemir BH, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Bulut ÖE, Demirhan B. ;Effect of Cyclosporin A on Apoptosis and Expression of p53 and bcl-2 Proteins in the Gingiva of Renal Transplant Patients. Journal of Periodontology, 2005; 76(5):691-695. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İmirzalıoğlu P, Uçkan S, Alaaddinoğlu EE, Haberal A, Uçkan D. ;Cigarette Smoking and Apoptosis. Journal of Periodontology, 2005; 76(5):737-739. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alaaddinoğlu EE, Karabay G, Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Özdemir H, Çolak T. ;Apoptosis in Cyclosporine-A-Induced Gingival Overgrowth: A Histological Study. Balkan Journal of Stomatology, 2004; 8(3):25-. ( DI : Dental Index )

 • Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Özdemir BH, Demirhan B, Bulut ÖE. ;Effect of Cyclosporine-A on Apoptosis and Expression of p53 and bcl-2 Proteins in the Gingivae of Renal Transplant Patients. Oral Diseases, 2004; 10(7):123-. ( IM : Index Meducus )

 • Aydın Ü, Alaaddinoğlu EE. ;İnternette Dişhekimliği ile İlgili Türkçe Sitelerin ve İçeriklerinin Değerlendirilmesi. Dişhekimliğinde Klinik, 2004; 17(1):31-36.

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Bağcı B. ;Root coverage in shallow wide recession defects. J Clin Periodontol, 2003; 30(Suppl4):55-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünsal B, Alaaddinoğlu EE, Özcan G, Doğan B, Tuncer C. ;Supragingival dental plakta ve gastrik mukozada Helicobacter pylorinin tespit edilmesi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2002; 19(3):15-18.

 • Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Bilezikçi B, Demirhan B, Moray G. ;Immunohistochemical Analysis of Lymphocyte Subpopulations in Cyclosporine A- Induced Gingival Overgrowth. Journal of Periodontology, 2002; 73:892-899. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özmeriç N, Özcan G, Çopur EE, Haytaç MC, Sargon MF, Şenel S. ;Chitosan film enriched with an antioxidant agent in fenestration defects. JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, 2000; 79(5):1300-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özmeriç N, Özcan G, Haytaç C, Alaaddinoğlu EE, Sargon FM, Çelik H. ;Periodontitisten etkilenmiş insan kök sement yüzeylerine antioksidan bir ajanın uygulanması- tarayıcı elektron mikroskobik bir çalışma. Ankara Üniv Dishek Fak Derg, 2000; 27(3):347-352.

 • Eren K, Özmeriç N, Alaaddinoğlu EE, Bal B, Özcan G, Tekin İ. ;Sigara içen ve içmeyen dişhekimliği fakültesi öğrencilerinde serum ve dişeti oluğu sıvısında IgG altgruplarının belirlenmesi. Gazi Üniv. Dişhek. Fak. Derg., 2000; 17(1):25-30.

 • Özmeriç N, Haytaç C, Özcan G, Alaaddinoğlu EE, Gültekin SE, Baloş K. ;Klas III Furkasyon defektlerinin tedavisinde polilaktid esaslı bir membranın kullanımı. Atatürk Üniv. Dişhek. Fak. Der., 2000; 10(1):17-21.

 • İkinci G, Çapan Y, Şenel S, Alaaddinoğlu EE, Dalkara T, Hıncal AA. ;In vitro/in vivo studies on a buccal bioadhesive tablet formulation of carbamazepine. PHARMAZIE, 2000; 55(10):762-765. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özmeriç N, Özcan G, Haytaç C, Alaaddinoğlu EE, Sargon MF, Şenel S. ;Chitosan film enriched with an antioxidant agent, taurine, in fenestration defects. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH, 2000; 51(3):500-503. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yalım M, Tüter G, Gürhan İ, Bodur A, Çopur EE, Kurt İ. ;Siklosporin-Anın gingival fibroblastların hücreiçi Ca+2 üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998; 15(1):69-73.

 • Özcan G, Çopur EE. ;Sitokinlerin periodontal hastalıktaki rolleri. GATA Bülteni, 1998; 40:118-127.

 • Çopur EE, Özcan G, Aybay C, Baloş K. ;Determination of gingival crevicular fluid interleukin-6 GCF levels in cycosporine A-induced gingival overgrowth. Journal of Clinical Periodontology, 1997; 24(Suppl):853-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çopur EE, Özcan G, Yalım M, Oygür T. ;Bir Olgu Nedeniyle Benign Müköz Membran Pemfigoidi (Cicatricial Pemphigoid). GATA Bülteni, 1997; 39:530-534.

 • Ünsal B, Özcan G, Türet S, Çopur EE, Baloş K. ;Çocuklarda supragingival dental plakta Helicobacter pylori kolonizasyonu ile serumdaki özgül antikor oluşumu arasındaki ilişki. Ankara Üniv. Diş Hek. Fak. Dergisi, 1995; 22(3):243-248.

Bildiriler


 • Özgür E, Özkan Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Grit and self-control determine periodontal maintenance attendance compliance. EuroPerio 9: ; 20/06/2018 - 23/06/2018

 • Şahin Fİ, Yılmaz Z, İmirzalıoğlu P, Alaaddinoğlu EE, Acar O, Ataç FB, Ercan İ. ;Diş Hekimliğinde Kullanılan Metal Alaşımların Kültürdeki İnsan Dişeti Fibroblastları Üzerine Etkileri. Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016 Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi: Kayseri; 11/02/2016 - 13/02/2016

 • Nişancı Yılmaz N, Yılmaz M, Özkan Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Periodontal Status of Renal Transplant Recipients with Different Immunosuppressive Drug Regimens. Europerio8: Londra İngiltere; 03/06/2015 - 06/06/2015

 • Özkan Y, Yılmaz M, Nişancı Yılmaz N, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Lack of correlation between Grit, Self-control and oral hygiene. Europerio8: Londra İngiltere; 03/06/2015 - 06/06/2015

 • Yılmaz M, Oduncuoğlu BF, Özkan Y, Nişancı Yılmaz N, Alaaddinoğlu EE. ;Does splinting of periodontally compromised teeth affect the oral health related quality of life?. Europerio8: Londra İngiltere; 03/06/2015 - 06/06/2015

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE. ;Effect of platelet-rich fibrin on osseointegration. EAO 23rd Annual Scientific Meeting: European Association for Osseointegration: Italy; 25/09/2014 - 27/09/2014

 • Nişancı MN, Yılmaz M, Özkan Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Grit, öz-kontrol ve oral hijyen arasındaki ilişki. Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Nişancı N, Yılmaz M, Özkan Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Grit, Öz-kontrol ve oral hijyen arasındaki ilişki. TPD 44. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 04/05/2014 - 10/05/2014

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Yılmaz M, Çolak T, Alaaddinoğlu EE. ;Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oral ve Sistemik Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi. İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi: İstanbul; 21/11/2013 - 23/11/2013

 • Öncü E, Özkan Y, Alaaddinoğlu EE. ;Effect of platelet-rich fibrin application during implant surgery: Two years results. FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi: İstanbul; 28/08/2013 - 31/08/2013

 • Ünal S, Özkan Y, Alaaddinoğlu EE. ;Şüpheli Prognoza Sahip Mandibular Molar Dişin Hemiseksiyon Sonrası İmplant Tedavisi ile Protetik Rekonstrüksiyonu Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi: İzmir; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE, Akdemir K. ;İmmediat İmplant Başarısı Arttırılabilir mi?. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi: İzmir; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Öncü E, Akdemir K, Alaaddinoğlu EE. ;Tek Aşamalı Halka Şeklinde Blok Greft Uygulaması ve İmmediat İmplant Tedavisi Vaka Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi: İzmir; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE, Kantarcı A. ;Osseointegrasyon Hızı Arttırılabilir mi?. Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel Kongresi: İzmir; 09/05/2013 - 11/05/2013

 • Hamzaçebi B, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Ünal S, Erkmen Uyar M, Çolak T. ;Renal Transplantasyon Sonrası Oral Sağlık Ve Yaşam Kalitesi. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi: Ankara; 08/11/2012 - 10/11/2012

 • Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Peri-implant Defektlerin Trombositten Zengin Fibrinle Tedavisi. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi: Ankara; 08/11/2012 - 10/11/2012

 • Özak ŞT, Deniz K, Müftüoğlu G, Bayram B, Alaaddinoğlu EE. ;Assessment of the treatment effect of Nti-TSS device on TMDS and Bruxism. 2nd BAMFS Congress and 5th AÇBİD International Conference: Antalya, Turkiye; 25/05/2011 - 29/05/2011

 • Kara H, Öncü E, Oduncuoğlu BF, Ünal S, Hamzaçebi B, Alaaddinoğlu EE, Avcı Z. ;Nötropenik lösemi hastasında kemoterapiye bağlı şiddetli nekrotizan stomatit ve osteomyelit: Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Türkyılmaz C, Öncü E, Ünal S, Alaaddinoğlu EE. ;Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda İki Oral Hijyen Eğitim Tekniğinin Karşılaştırılması. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Bozok Y, Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Dört Farklı Dentin Hassasiyet Giderici Ajanın Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Göçhan D, Özbek N, Alaaddinoğlu EE, Bulut Ş. ;Serbest Dişeti Grefti Verici Bölge İyileşmesi Üzerine Kitosan Filmin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Alaaddinoğlu EE, Öncü E, Oduncuoğlu BF, Ünal S. ;Ümitsiz Dişlerin Kasıtlı Replantasyonu Ve 4 Yıllık Takibi. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Öncü E, Uçkan S, Alaaddinoğlu EE. ;Anterior Maksillada Vertikal Ogmentasyon İçin Alveolar Distraksiyon Osteogenezi Ve Segmental Osteotomi: Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Ünal S, Kutsal D, Şahin D, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Dişeti Kenarının In Vivo Kapiller Morfolojisi. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Atasoy R, Alaaddinoğlu EE, Öncü E. ;Şüpheli Prognozu Olan Köprü Ayağı Bir Dişin Tedavisi. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Bozok Y, Şahin D, Hamzaçebi B, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Üç Hassasiyet Giderici Ajanın Dentin Tübüllerini Tıkayıcı Etkisinin Tarayıcı Elektron Mikroskobu İle İncelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE. ;Tek Aşamali Otojen Blok Kemik Grefti Ve İmplant Uygulamasi: Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Öncü E, Alaaddinoğlu EE. ;Papil Çekilmesi Olan İnterproksimal Bölgede Vertikal Tünel Tekniği Ve Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti İle Papil Oluşturulması: Vaka Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Göçhan D, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;İki Muköz Membran Pemfigoidi Vakası. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi: İzmir; 14/05/2010 - 16/05/2010

 • Cirit E, Alaaddinoğlu EE. ;İnterdental Papillanın Cerrahi Olarak Yeniden Oluşturulması: Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi: İzmir; 14/05/2010 - 16/05/2010

 • Hamzaçebi B, Bayram B, Alaaddinoğlu EE. ;İmplant Kumbarası Mandibula: Vaka sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi: İzmir; 14/05/2010 - 16/05/2010

 • Çetinkaya B, Çağlar A, Alaaddinoğlu EE. ;Rehabilitation of partial edentulous maxillary arch with implant and teeth supported hybrid prosthesis. ICOI Europe Symposium Istanbul, Turkey: İstanbul Turkiye; 15/04/2010 - 17/04/2010

 • Nergiz Ergin D, Alaaddinoğlu EE. ;Farklı Sütür Materyallerinin Gingivada Oluşturduğu Reaksiyonun Histometrik Olarak Değelendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi & 19. Bilimsel Sempozyumu: Ankara; 29/10/2009 - 31/10/2009

 • Kara H, Nergiz Ergin D, Bağcı B, Alaaddinoğlu EE. ;İki Farklı Dental İmplant Sisteminde Erken Dönemde Sert ve Yumuşak Doku İyileşmesinin Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi & 19. Bilimsel Sempozyumu: Ankara; 29/10/2009 - 31/10/2009

 • Karabulut N, Alaaddinoğlu EE, Ünal S. ;Sigara İçen Kronik Periodontitisli Bireylerde Dişeti Sıvısı Total Antioksidan Seviyelerinin Belirlenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi & 19. Bilimsel Sempozyumu: Ankara; 29/10/2009 - 31/10/2009

 • Bozok Y, Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE. ;Amorf Kalsiyum Fosfat İçerikli Verniğin Dentin Hassasiyeti Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi & 19. Bilimsel Sempozyumu: Ankara; 29/10/2009 - 31/10/2009

 • Nergiz Ergin D, Alaaddinoğlu EE, Bağcı SB. ;Early Soft And Hard Tıssue Remodelıng Around Two Dıfferent Dental Implant Systems. AÇBİD 3. Uluslararası Kongresi: Kundu, Antalya; 22/04/2009 - 26/04/2009

 • Çetinkaya B, Gülşahı K, Alaaddinoğlu EE. ;Periodontal olarak ümitsiz dişin reimplantasyonu: 2 yıllık takip. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 22/05/2008 - 24/05/2008

 • Çetinkaya B, Çağlar A, Çolak T, Alaaddinoğlu EE. ;Siklosporin A ile tedavi edilen immunosuprese hastada dental implant uygulaması. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 22/05/2008 - 24/05/2008

 • Ünal S, Haberal A, Alaaddinoğlu EE. ;Miller Sınıf I Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma Kullanımı. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 22/05/2008 - 24/05/2008

 • Çetinkaya B, Çağlar A, Bağcı B, Alaaddinoğlu EE. ;Yüz estetiğinin basit gingival protez yardımıyla geliştirilmesi. Türk Prostodondi ve İmplantaloji Derneği (TPİD) 16. Uluslararası Bilimsel Kongresi: Çeşme, İzmir; 28/10/2007 - 30/10/2007

 • Erdem SY, Ateş U, Alaaddinoğlu EE, Oğuz Y, Uçkan S. ;Alveolar Distraction Osteogenesis of a Misplaced Implant: A case report. Oral and Maxillofacial Surgery Society 1st International Congress AÇBİD: Antalya, Türkiye; 16/05/2007 - 20/05/2007

 • Ünal S, Alaaddinoğlu EE. ;Diş Fırçalaması ile Birlikte Sakız Çiğnemenin Periodontal Parametreler Üzerine Etkisi. Türk Periodontoloji Derneği XXXV. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 12/05/2005 - 14/05/2005

 • Ünal S, Alaaddinoğlu EE, Uçkan S, İmirzalıoğlu P, Haberal A, Uçkan D. ;Sigara ve Apoptozis. Türk Periodontoloji Derneği XXXV. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 12/05/2005 - 14/05/2005

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A. ;Sigara İçen ve İçmeyen Kronik Gingivitisli Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı IL-8 Düzeylerinin Karşılaştırılması. Türk Periodontoloji Derneği XXXV. Bilimsel Kongresi: İstanbul; 12/05/2005 - 14/05/2005

 • Alaaddinoğlu EE, Alikaya C, Oduncuoğlu BF, Savaşan K, Sargon M, Bağcı B. ;Erbium,Chromium:YSGG lazer ile dentin tübüllerinin kapanması. Türk Periodontoloji Derneği XXXIII. Bilimsel Kongresi: Antalya; 30/08/2003 - 01/09/2005

 • Aydın Ü, Alaaddinoğlu EE. ;Web'de Dişhekimliği ile ilgili Türkçe hazırlanmış sitelerin ve içeriklerinin değerlendirilmesi. 1. Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği Sempozyumu: İstanbul; 18/05/2002 - 20/05/2002

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Arıkan Ü. ;Sert Damakta Siklosporin A kullanımına bağlı dişeti büyümesi. T. P. D. XXXII. Bilimsel Kongresi: Bodrum, Muğla; 15/05/2002 - 18/05/2002

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Sakarya İ. ;Klorheksidin Glukonat Gargara Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Deskuamatif Lezyon. T. P. D. XXXII. Bilimsel Kongresi: Bodrum, Muğla; 15/05/2002 - 18/05/2002

 • Oduncuoğlu BF, Alaaddinoğlu EE, Alikaya C, Savaşan K. ;Bilgisayar destekli görüntü analizi yöntemiyle bakteriyel dental plak miktarının belirlenmesi. T. P. D. XXXII. Bilimsel Kongresi: Bodrum, Muğla; 15/05/2002 - 18/05/2002

 • Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF. ;Erken dönemde ekspoze olan rezorbe olmayan barier membranın klinik değerlendirmesi. T. P. D. XXXII. Bilimsel Kongresi: Bodrum, Muğla; 15/05/2002 - 18/05/2002

 • Özmeriç N, Özcan G, Teoman İ, Şenel S, Dumlu Ş, Alaaddinoğlu EE. ;Is it possible to eliminate Helicobacter Pylori from microbial dental plaque by local delivery of antibacterials?. 28th International Symposium on Controlled release of Bioactive Materials and fourth consumer & Diversified products conference: San Diego ABD; 23/06/2001 - 27/06/2001

 • Alaaddinoğlu EE, Bulut Ş, Oduncuoğlu B, Bilezikçi B, Demirhan B, Moray G. ;Siklosporin A kullanımına bağlı olarak gelişen dişeti büyümelerinin immünohistokimyasal değerlendirmesi. Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress: Ankara Türkiye; 04/06/2001 - 06/06/2001

 • Alaaddinoğlu EE, Bulut Ş, Oduncuoğlu B, Çolak T. ;Siklosporin-A Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Dişeti Büyümelerinde HLA Dağılımı (Ön çalışma). Gazi University Faculty of Dentistry 2nd International Scientific Congress: Ankara Türkiye; 04/06/2001 - 06/06/2001

 • Çopur EE, Özmeriç N, Tekin İ, Özcan G, Eren K, Baloş K. ;Sigara içen gingivitisli bireylerde dişeti cebi sıvısın IgG altgruplarının belirlenmesi. T. P. D. 29. Bilimsel Kongresi: Belek, Antalya; 09/05/1999 - 13/05/1999

 • Çopur EE, Özcan G, Aybay C, Baloş K, Haberal M. ;İltihabi ve iltihabi olmayan dişeti büyümelerinde dişeti oluğu sıvısı interlökin-6 düzeylerinin belirlenmesi. T. P. D. 29. Bilimsel Kongresi: Belek, Antalya; 09/05/1999 - 13/05/1999

 • Keçeci A, Çopur EE, Kayhan B, Taner İL. ;Erişkin periodontitisli bireylerde DOS TNF-a düzeylerinin belirlenmesi ve non steroidal antienflamatuar ilaçların tedaviye etkinliklerinin değerlendirilmesi. T. P. D. 29. Bilimsel Kongresi: Belek, Antalya; 09/05/1999 - 13/05/1999

 • Çopur EE, Özcan G, Özmeriç N, Şenel S, Sargon M, Çelik HH, Haytaç C. ;Periodontitisten etkilenmiş insan kök sement yüzeylerine antioksidan bir ajanın uygulanması- tarayıcı elektron mikroskobik bir çalışma. Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi: Ankara; 20/05/1998 - 22/05/1998

 • Çopur EE, Özcan G, Ünsal B, Ceyhun E, Baloş K, Aydın H. ;Depresyonun periodontal sağlık üzerine etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi: Ankara; 20/05/1998 - 22/05/1998

 • Haytaç C, Özcan G, Özmeriç N, Alaaddinoğlu EE, Sargon M, Şenel S, Baloş K. ;Antioksidan emdirilmiş fascia lata membranın, Klas III furkasyon defektlerinde erken dönem yara iyileşmesine etkileri. Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi: Ankara; 20/05/1998 - 22/05/1998

 • Özmeriç N, Özcan G, Çopur EE, Haytaç C, Sargon M, Şenel S. ;Antioksidan emdirilmiş Chitosan membranın fenestrasyon defektlerinde erken dönem yara iyileşmesine olan etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi: Ankara; 20/05/1998 - 22/05/1998

 • Ünsal B, Özcan G, Tuncer C, Türet S, Çopur EE, Baloş K. ;Supragingival dental plakta ve gastrik mukozada Helicobacter pylori'nin tespit edilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 28-01 Haziran 1997, Antalya: Antalya; 28/05/1997 - 01/06/1997

 • Yalım M, Tüter G, Gürhan İ, Bodur A, Çopur EE, Kurt İ, Serdar M. ;Siklosporin-A'nın gingival fibroblastların hücreiçi Ca+2 üzerine etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 28-01 Haziran 1997, Antalya: Antalya; 28/05/1997 - 01/06/1997

 • Ünsal B, Özcan G, Türet S, Çopur EE, Baloş K. ;Çocukların dental plaklarındaki Helicobacter pylori kolonizasyonu ile özgül antikor oluşumu arasındaki ilişki. Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi 21-27 Mayıs 1995, Antalya: Antalya; 21/05/1995 - 27/05/1995

 • Çopur EE, Özcan G, Yalım M, Oygür T. ;Bir Olgu Nedeniyle Benign Müköz Membran Pemfigoidi (Cicatricial Pemphigoid). Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi 21-27 Mayıs 1995, Antalya: Antalya; 21/05/1995 - 27/05/1995