Prof. Dr. ŞULE BULUT

Periodontoloji Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : suleb[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1995), Hacettepe Üniversitesi, Periodontoloji
 • Yüksek Lisans (1988), Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • PERİODONTOLOJİ

Kitaplar


 • Bereberoğlu A, Kuru B, Bulut Ş, Ataoğlu T. ;Prof.Dr. Gürhan Çağlayan editors. PERİODONTOLOJİ VE İMPLANTOLOJİ. TÜRKİYE: ; 2018

 • Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Bilgin Çetin M. ;KONAK MODULASYONU. In:Prof.Dr. Gürhan Çağlayan editors. PERİODONTOLOJİ VE İMPLANTOLOJİ. TÜRKİYE: QUINTESSENCE; 2018

Makaleler


 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Bulut Ş, Alptekin NÖ, Börçek P. ;. Evaluating the Effects of a Topical Preparation Composed of Dexpanthenol, Silbiol, Undecylenic Acid and Lidocaine on Palatal Mucosa Wound Healing in a Rat Model.. Balkan Medical Journal, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atasoy Sentürk R, Sezgin Y, Bulut Ş, Özdemir H. ;The effects of smoking on the expression of gelatinases in chronic periodontitis: a cross-sectional study. Braz Oral Res, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çetinkaya B, Güzeldemir E, Öğüş E, Bulut Ş. ;Proinflammatory and anti-inflammatory cytokines in gingival crevicular fluid and serum of patients with rheumatoid arthritis and patients with chronic periodontitis.. J Periodontol, 2016; 84(1):84-93. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut Ş, Sezgin Y. ;Periodontal Rejenerasyonda Kemik Greftlerinin kullanımı. Türkiye Klinikleri, 2015; :-.

 • Atasoy R, Bulut Ş, Özdemir H. ;Gingival tissue MMP2 and MMP9 levels of chronic periodontitis patients with or without smooking.. J Clinical Periodontology, 2015; 7(42):78-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yüzügüllü B, Gülşahı A, Çelik Ç, Bulut Ş. ;Dental anxiety and fear: relationship with oral health behavior in a Turkish population.. InternationalJournal of periodontics, 2014; 27(1):50-53. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pan Z, Güzeldemir E, Uslu Toygar H, Bal N, Bulut Ş. ;Nitric Oxide Synthase in gingival tissues of patients with chronic periodontitis and with and without diabetes. Journal of Periodontology, 2010; (81):109-120. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uslu Toygar H, Hancioğlu Kırcelli B, Bulut Ş, Sezgin N, Tasdelen B. ;Osteoprotogerin in Gingival Crevicular fluid under Long-Term Continous Orthodontic Force Application. Angle Orthodontist, 2008; 6(78):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akcan C, Bulut Ş, Özdemir H, Bulut ÖE. ;Abm/P-15 ile Alendronatın Kombine Kullanımının Histopatolojik Değerlendirilmesi. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2008; 2(4):-.

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaaddinoğlu EE, Haberal A, Berker E. ;Tip 2 Diabetes Mellitusu olan ve olmayan kronik periodontitisli bireylerde dişeti oluğu sıvısı interlökin-8 düzeylerinin karşılaştırılması. ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ, 2008; 2(3):139-147.

 • Bulut Ş, Özdemir H. ;Apoptosis and expression of caspase-3 in cyclosporin induced overgrowth. Journal of Periodontitis, 2007; 78(12):2364-2368. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Oduncuoğlu BF, Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Haberal A. ;Sigara içen ve içmeyen kronik gingivitisli bireylerde dişeti oluğu sıvısı IL-8 düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2007; 2(1):1-7.

 • Savaşan LK, Bulut Ş. ;kronik periodontitis ile serum c-reaktif protein düzeyleri arasındaki ilikinin incelenmesi. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2007; 2(1):30-34.

 • Bulut ÖE, Bulut Ş, Kızılkaya M. ;Diş Üniti su yolu ve suyu dental tedavilerde risk oluşturur mu?. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2007; 1(4):10-20.

 • Bulut Ş, Özdemir H, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu BF, Bulut ÖE, Demirhan B. ;Effect of Cyclosporin A on Apoptosis and Expression of p53 and bcl-2 proteins in the Gingiva of Renal Transplant Patients. Journal of Periodontology, 2005; 76(5):691-695. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alaaddinoğlu EE, Karabay G, Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Özdemir H. ;Apoptosis in Cyclosporin A-induced gingival overgrowth: A Histological Study. Journal of Periodontology, 2005; 76(2):166-170. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut Ş, Alaaddinoğlu E, Bilezikçi B, Demirhan B, Moray G. ;Immunohistochemical Analysis of Lymphocyte Subpopulations in Cyclosporin A-Induced Gingival Overgrowth. Journal of Periodontology, 2002; 73(8):892-899. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güleç AT, Seçkin D, Bulut Ş, Serfakoğlu E. ;Cutaneous sinus tract of dental origin. International Journal of Dermatology, 2001; 40(10):650-652. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bozkurt FY, Berker E, Akkuş S, Bulut Ş. ;Relationship Between Interleukin-6 Levels in Gingival Crevicular Fluid and Periodontal Status in Patients With Rheumatoid Arthritis and Adult Periodontitis. Journal of Periodontology, 2000; 71(11):1756-1760. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bozkurt FY, Berker E, Akkuş S, Bulut Ş. ;Relationship Between Interleukin-6 Levels in Gingival Crevicular Fluid and Periodontal Status in Patients With Rheumatoid Arthritis and Adult Periodontitis. Journal of Periodontology, 2000; 71(11):1756-1760. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özmeriç N, Bal B, Baloş K, Berker E, Bulut Ş. ;The correlation of gingival crevicular fluid interleukin-8 levels and periodontal status in localized juvenile periodontitis.. Journal of Periodontology, 1998; 69(11):1299-3004. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yamalık N, Bulut Ş, Özen S, Ersoy F, Saatçi Ü. ;The gingival crevicular fluid Interleukin-1ß and tumour necrosis factor- levels in patients with rapidly progressive periodontitis. Australian Dental Journal, 1995; 40(1):46-49. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Bilgin MÇ, Sezgin Y, Bulut Ş, Börçek P. ;Topikal olarak uygulanan Oral Norm Jel®?in palatinal bölgedeki yara yeri iyileşmesi üzerine etkisinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu 17-18 Kasım 2017 İstanbul: ; 17/11/2017 - 19/11/2017

 • Atasoy R, Bulut Ş, Özdemir H. ;Gingival tissue MMP2 and MMP9 levels of chronic periodontitis patients with or without smooking.. Europeiro(Londra): LOndra; 06/06/2015 - 09/06/2015

 • Kara H, Bağcı B, Bulut Ş. ;accur implant placementary of a novel stereolithographic guide for computer-aided. YUNAN PEİODONTOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ: Atina; 14/12/2013 - 16/12/2014

 • Göçhan D, Özbek N, Alaaddinoğlu EE, Bulut Ş. ;Serbestd dişeti grefti verici bölge iyileşmesi üzerine kitosan filmin etkinliğinin değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Dernegi 41.Bilimsel Kongresi İstanbul: ; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Yüzügüllü B, Gülşahı A, Çelik Ç, Bulut Ş. ;Factors Associated with Dental Anxiety and Fear in Turkish Population. 88 th IADR General Session and exhibition: Barselona -İspanya; 11/07/2010 - 13/07/2010

 • Atasoy Şentürk R, Bulut Ş. ;Teşhis Edilmemiş Tip 2 Diabetli Bir Hastada Serbest Dişeti Grefti Uygulaması. Türk Periodontoloji Derneği 40.Bilimsel Kongresi: İzmir; 14/05/2010 - 16/05/2010

 • Çetinkaya B, Bulut Ş, Haberal A. ;Romatoid Artrit ve Kronik Periodontitis Hastalarında Proenflamatuar (TNF-alfa,Il-1beta) ve antienflamatuar (!L-10, Il-4) sitokin Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 39.Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu: Ankara; 29/10/2009 - 31/10/2009