Dr. Öğr. Üyesi KAAN ORHAN

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : korhan[at]baskent.edu.tr

Kitaplar


 • Orhan K. ;Kaan Orhan editors. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, 707 soruluk "Açıklamalı DUS Soru Kitabi". ANKARA: NOBEL; 2016

 • Orhan K. ;Kaan Orhan editors. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, 707 Soruluk "Açıklamalı DUS Soru Kitabı". ANKARA: NOBEL; 2016

Makaleler


 • Orhan BK, Özemre MÖ, Cansu KS, Gülşahı A. ;Alt Anterior Dişlerin Kök Kanal Morfolojisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2018; :-.

 • Orhan BK, Sönmez G, Özemre M, Köseoğlu Seçgin C, Kamburoğlu K, Gülşahı A. ;The effects of different variable on marginal bone loss around dental implants. West Indian Medical Journal, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Orhan K, Gülşahı A. ;Paranazal sinüslerin malign lezyonları. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, 2017; 3(3):158-161.

 • Öztaş B, Orhan K. ;Investigation of the incidence of stylohyoid ligament calcifications with panoramic radiographs. Journal of investigative and clinical dentistry, 2012; 3:30-35. ( Pubmed )

 • Cebeci AR, Gülşahı A, Kamburoğlu K, Orhan BK, Öztaş B. ;Prevalance and distribution of oral mucosal lesions in an adult Turkish population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2009; 14(6):272-277. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Cebeci İ, Gülşahı A, Kamburoğlu K, Orhan BK, Koçyiğit P, Elhan A, Erdem E, Oygur T. ;Oral lichen Planus in turkish patients: prevalence and clinical and histopathologic charasteristics. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 2009; 29(5):1071-1075. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Orhan K, Öztaş B, Gülşahı A, Paksoy C. ;Maksiller Premolar Bölge Kemik Mineral Densitesinin Farklı Radyografi Teknikleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi, 2006; 20:1-6.

 • Cengiz SB, Korasli D, Ziraman F, Orhan K. ;Non-surgical root canal treatment of dens invaginatus:reports of three cases. International Dental Journal, 2006; 56:17-21. ( Pubmed )

 • Görgün S, Orhan K. ;Kırık Diş Sendromu: Vaka Raporu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2000; :-.

 • Yazıcıoğlu N, Yazıcıoğlu B, Öztaş B, Paksoy CS, Babadağ M, Orhan K. ;TED Ankara Koleji İlk Kısım Öğrencilerinin Diş Sağlığı Göstergelerinde 10 Yıldaki Değişimin Değerlendirilmesi (1985-1995). Selçuk üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2000; 10(1):24-29.

 • Yazıcıoğlu N, Yazıcıoğlu B, Öztaş B, Paksoy CS, Babadağ M, Orhan K. ;Tandoğan İlkokulu Öğrencilerinin Diş Sağlığı Göstergelerinde 10 Yıldaki Değişimin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 1997; 7(2):17-21.

 • Öztaş B, Paksoy C, Yazıcıoğlu B, Orhan K. ;7. Expo Dental Uluslararası Sergi ve Sempozyumuna Katılan Diş Hekimlerinin Yerel Florür Uygulamaları Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 1996; 2:218-223.

Bildiriler


 • Orhan BK, Özemre MÖ. ;Course of the mandibular canal:retrospective study. The 21th International Congress of Dental and Maxillofacial Radiology: Kaohsiung; 26/04/2017 - 29/04/2017

 • Orhan K, Özemre MÖ, Gülşahı A. ;Sağ alt kanin bölgede submandibular tükürük bezinde gözlenen siyalolit. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Bilimsel Sempozyumu ve 2. Uluslararası Kongresi: Eskişehir, Türkiye; 13/04/2017 - 15/04/2017

 • Özemre MÖ, Orhan K, Gülşahı A. ;İki boyutlu radyografların yetersizliği: bir olgu raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Bilimsel Sempozyumu ve 2. Uluslararası Kongresi: Eskişehir, Türkiye; 13/04/2017 - 15/04/2017

 • Cebeci AR, Erdem E, Oygur T, Orhan K, Gülşahı A, Kamburoğlu K. ;Periferal ossifying fibroma:olgu raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Bilimsel Sempozyumu ve 2. Uluslararası Kongresi: Eskişehir, Türkiye; 13/04/2017 - 15/04/2017

 • Orhan BK, Sönmez G, Kamburoğlu K. ;Assessment of marginal bone loss around dental implants:pre-and post-operative evaluation. The 11th Asian Congress of Dentomaxillofacial Radiology: Chiang Mai, Thailand; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Sönmez G, Kamburoğlu K, Orhan K. ;Diffuse sclerosing osteomyelitis: a case report with CBCT findings. The 11th Asian Congress of Dentomaxillofacial Radiology: Chiang Mai, Thailand; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Kamburoğlu K, Orhan BK, Özen T, Gülşahı A. ;Critical Analysis of National Board Examination Questions since the Acceptance of DMFR as a Specialty in Turkey. 67th Annual Session of the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology: Scottsdale, Arizona; 28/09/2016 - 01/10/2016

 • Orhan K, Sönmez G, Kamburoğlu K. ;Effects of different variables on marginal bone loss around dental implants. 15th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology: Cardiff, Wales; 15/06/2016 - 18/06/2016

 • Orhan K, Gülşahı A, Akdeniz S, Kamburoğlu K. ;An interesting bone mass in the right maxillary posterior region. 15th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology: Cardiff, Wales; 15/06/2016 - 18/06/2016

 • Öztaş B, Orhan K. ;Investigation of incidence of styloid ligament calcifications with panoramic radiographs in patients attended to Ankara University Dentistry Faculty. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society: İstanbul, Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Özden Ş, Cebeci İ, Gülşahı A, Orhan K, Öztaş B. ;Halitozisin Değerlendirilmesinde Farklı Deneyimleri Olan Diş Hekimlerinin Karşılaştırılması. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu: Antalya; 21/04/2006 - 23/04/2006

 • Cebeci AR, Gülşahı A, Orhan K, Kamburoğlu K. ;A clinical study on 40 patients with oral lichen planus. Turkish Society of Oral Medicine in Conjunction with European Association of Oral Medicine, 1st International Congress of Oral Medicine: İstanbul, Türkiye; 02/06/2005 - 05/06/2005

 • Cebeci AR, Kamburoğlu K, Orhan K. ;Patients responses to a survey about AIDS_HIV in Ankara University. Joint meeting of the continental european division (CED) scandinavian division (NOF) and israeli division (ID) of IADR: İstanbul, Türkiye; 25/08/2004 - 28/08/2004

 • Cebeci Aİ, Orhan K, Üçok Ö, Üçok C, Öztaş B, Erdem E. ;Ossifying Fibromanın Klinik ve Radyografik Olarak Dört Farklı Evresi: Dört Olgu Raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu: İzmir; 16/04/2004 - 18/04/2004

 • Öztaş B, Cebeci AR, Orhan K. ;Eagle's syndrome: a case report. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society: Kuşadası, Türkiye; 28/03/2002 - 30/03/2002

 • Görgün S, Orhan K. ;Cracked tooth syndrome: a case report. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society: Greece; 13/04/2000 - 16/04/2000