Dr. Öğr. Üyesi NİLÜFER İREM TUNÇER

Ortodonti Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : nituncer[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Başkent Üniversitesi, Ortodonti
 • Yüksek Lisans (2009), Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • ORTODONTİ

Ödüller


 • Tunçer Nİ, Köseoğlu-Seçgin C, Arman-Özçırpıcı A. ;Klinik Poster Birincilik Ödülü. Türk Ortodonti Derneği", Ankara", 06/11/2017.

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Göçmen JS, Kantarcı A. ;Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü. Türk Ortodonti Derneği", Antalya", 04/10/2016.

Makaleler


 • Tunçer Nİ, Pamukçu H, Polat Özsoy Ö. ;Effects of Repeated Bracket Bonding on Enamel Colour Changes. Niger J Clin Pract, 2018; 21(9):1093-1097. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öktem H, Tunçer Nİ, Şençelikel T, Bağcı Zİ, Cesaretli S, Arslan A, Gürsel IT, Değirmenci B. ;Sella turcica variations in lateral cephalometric radiographs and their association with malocclusions. Anatomy, 2018; 12(1):13-19.

 • Pişiren AB, Arman-Özçırpıcı A, Tunçer Nİ. ;Assessing the Influence of Chin Prominence on Profile Esthetics: A Survey Study. Journal of Cranio Maxillo-Facial Surgery, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunçer Nİ, Arman-Özçırpıcı A. ;Treatment of Class II, Division 2 Malocclusion with Miniscrew Supported En-Masse Retraction: Is Deepbite Really an Obstacle for Extraction Treatment?. Turkish Journal of Orthodontics, 2017; 30:84-88.

 • Tunçer Nİ. ;Hızlandırılmış Diş Hareketinin Risk ve Komplikasyonları. Türkiye Klinikleri, 2017; :-.

 • Tunçer Nİ, Yılmaz A. ;Dudak-Damak Yarıklı Bireylerde Görülen Doğumsal ve Gelişimsel Problemler. 7tepe Klinik Dergisi, 2017; :-.

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Kantarcı A. ;Osseous Growth on the Buccal Maxilla Associated with Piezosurgery-Assisted En-masse Retraction: A Case Series. Korean Journal of Orthodontics, 2017; 48(1):57-62. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunçer Nİ, Arman-Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Göçmen JS, Kantarcı A. ;Efficiency of piezosurgery technique in miniscrew supported en-masse retraction: a single-centre, randomized controlled trial. European Journal of Orthodontics, 2017; 39(6):586-594. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A. ;Retansiyon Apareyleri. Türkiye Klinikleri, 2017; 3(2):115-124.

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A. ;Hızlandırılmış Diş Hareketi Alanında Cerrahi Destekli Teknikler. Türkiye Klinikleri, 2015; 1:34-41.

 • Tunçer Nİ, Yılmaz A. ;Diş Hareketini Hızlandırma Teknikleri. Turkish Journal of Orthodontics, 2012; 25:76-91.

Bildiriler


 • Tunçer Nİ, Polat Özsoy Ö. ;Sınıf III Molar İlişkinin Minivida Destekli Alt Ark Distalizasyonu İle Tedavisi: Vaka Raporu. 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: İzmir/Türkiye; 13/10/2018 - 17/10/2018

 • Pamukçu H, Pelin C, Zengin HY, Tunçer Nİ. ;Determination of Cephalometric Mandibular Dimensions in Growing Anatolian Turkish Children. 94th European Orthodontic Society Congress: İskoçya/Birleşik Krallık; 17/06/2018 - 21/06/2018

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Yılmaz A, Uyar Gönüldaş R, Uçkan İS. ;Surgical-Orthodontic Treatment of a Patient with High-Angle Skeletal Class III Anomaly: Case Report with One Year Follow-Up. 94th European Orthodontic Society Congress: İskoçya/Birleşik Krallık; 17/06/2018 - 21/06/2018

 • Tunçer Nİ, Öktem H, Pamukçu H, Şençelikel T. ;Evaluation of the Relationship Between Sagittal Skeletal Malocclusions, Sella Turcica Dimensions and Morphological Variations. 94th European Orthodontic Society Congress: İskoçya/Birleşik Krallık; 17/06/2018 - 21/06/2018

 • Öktem H, Tunçer Nİ, Şençelikel T, Bağcı Zİ, Cesaretli S, Arslan A, Gürsel IT, Değirmenci B. ;Lateral Sefalometrik Radyografilerde Sella Turcica Varyasyonları ve Bu Varyasyonların Kapanış Bozuklukları ile İlişkisi. Anatomi Kış Günleri: ANKARA; 25/01/2018 - 28/01/2018

 • Tunçer Nİ, Köseoğlu-Seçgin C, Arman-Özçırpıcı A. ;Piezocerrahi Destekli En-Masse Retraksiyon Sonrası Görülen İnvaziv Servikal Rezorpsiyon: Vaka Raporu3. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: ; 05/11/2017 - 06/11/2017

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Kantarcı A. ;Piezocerrahi Destekli En-Masse Retraksiyon Sırasında Maksillanın Bukkal Yüzeyinde Ortaya Çıkan Ektopik Kemik Büyümeleri: Vaka Serisi. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Antalya, Türkiye; 01/10/2016 - 04/10/2016

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Göçmen JS, Kantarcı A. ;Piezocerrahi Tekniği En-Masse Retraksiyonu Hızlandırmada Etkili Midir?: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Antalya, Türkiye; 01/10/2016 - 04/10/2016

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Bayram B. ;Treatment of a Patient with Class II, Division 1 Malocclusion by Miniscrew Supported En-masse Retraction Combined with Piezoincisions: Case Report With One Year Follow-Up. World Federation of Orthodontists (WFO): Londra-İngiltere; 27/09/2015 - 30/09/2015

 • Tunçer Nİ, Kaya B. ;Functional Treatment of a Class II Case with Forsus Appliance Applied from Symphyseal Miniplates: Case Report. World Federation of Orthodontists (WFO): Londra-İngiltere; 27/09/2015 - 30/09/2015

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Oduncuoğlu BF, Göçmen JS. ;Efficiency of Piezocision Technique in Miniscrew Supported En-masse Retraction. World Federation of Orthodontists (WFO): Londra-İngiltere; 27/09/2015 - 30/09/2015

 • Tuınçer Nİ, Kaya B. ;Orthodontic Treatment of a Patient with Canine and First Premolar Transposition: Case Report With One Year Follow-Up. World Federation of Orthodontists (WFO): Londra-İngiltere; 27/09/2015 - 30/09/2015

 • Diker N, Tunçer Nİ, Kaya B, Bayram B, Borman H. ;Interdisciplinary Treatment of a Bilateral Cleft Lip and Palate: A Case Report. 9. Uluslararası Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneğ Kongresi: ; 27/05/2015 - 31/05/2015

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Bayram B. ;Sınıf II, Divizyon 1 Maloklüzyona Sahip Bir Bireyin Piezoinsizyon Yöntemi Eşliğinde Minivida Destekli En-masse Retraksiyonla Çekimli Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ; 25/10/2014 - 29/10/2017

 • Tunçer Nİ, Kaya B. ;Kanin ve 1. Premolar Diş Transpozisyonuna Sahip Bir Hastanın Ortodontik Tedavisi: Vaka Raporu. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ; 25/10/2014 - 29/10/2017

 • Tunçer Nİ, Altuğ Türkyılmaz G, Arman Özçırpıcı A, Yamanel K. ;Maksilla ve Mandibulada Şiddetli Çapraşıklıkla Seyreden Genu Valgumlu Bir Hastanın Ortodontik Tedavisi: Olgu Sunumu. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: ; 03/11/2013 - 05/11/2013

 • Tunçer Nİ, Arman Özçırpıcı A, Şar Ç, Bayram B. ;Sınıf III High-Angle Büyüme Paternine Sahip Bir Bireyin İskeletsel Ankrajlı Yüz Maskesiyle Tedavisi: Olgu Sunumu. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ; 30/09/2012 - 04/10/2012