Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN SEZGİN

Periodontoloji Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : yaseminsezgin[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Gazi Üniversitesi, Periodontoloji
 • Yüksek Lisans (2006), Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • PERİODONTOLOJİ

Makaleler


 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Bulut Ş, Alptekin NÖ, Börçek P. ;Evaluating the Effects of a Topical Preparation Composed of Dexpanthenol, Silbiol, Undecylenic Acid and Lidocaine on Palatal Mucosa Wound Healing in a Rat Model. Balkan Medical Journal, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Evren E, Bulut Ş. ;Antibacterial effects of leukocyte and platelet rich-fibrin against escherichia coli and enterococcus faecalis. Ponte Academic Journal, 2018; :-. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Atasoy Şentürk R, Sezgin Y, Bulut Ş, Özdemir H. ;The effects of smoking on the expression of gelatinases in chronic periodontitis: a cross-sectional study. Braz Oral Res, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Y, Uraz A, Taner İL, Rana Ç. ;Effects of platelet-rich fibrin on healing of intra-bony defects treated with anorganic bovine bone mineral.. Brazilian Oral Research, 2017; 26(31):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Y. ;Periodontal Cerrahi ve İmplant Cerrahisi Sonrası Antimikrobiyal Tedavi. Türkiye Klinikleri, 2016; :-.

 • Sezgin Y, Alaaddinoğlu EE, Bilgin Çetin M, Yılmaz Akçay E. ;Peripheral Giant Cell Granuloma Associated with Residual Cement and Periimplantitis: A Case Report. Research & Reviews: Journal of Dental Sciences, 2016; :-.

 • Uraz A, Sezgin Y, Yalım M, Taner L, Çetiner D. ;Comparative evaluation of platelet-rich fibrin membrane and connective tissue graft in the treatment of multiple adjacent recession defects: A clinical study. Journal of Dental Science, 2015; 10(1):36-45. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaygisiz E, Uzuner FD, Yuksel S, Taner L, Çulhaoglu R, Sezgin Y, Ateş C. ;Effects of self-ligating and conventional brackets on halitosis and periodontal conditions.. The Angle Orthodontist, 2015; 85(3):468-473. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut Ş, Sezgin Y. ;Periodontal Rejenerasyonda Kemik Greft Materyalleri.. Türkiye Klinikleri 2015;1(2):23-8, 2015; 1:-.

 • Uzuner D, Kaygisiz E, Taner L, Yüksel S, Sezgin Y, Çulhaoğlu R. ;SABİT ORTODONTİK TEDAVİNİN PERİODONTAL SAĞLIK VE AĞIZ KOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ. ACTA ODONTOLOGİCA TURCİKA, 2014; 31(3):121-126.

 • Uraz A, Toçak Sezgin Y, Yozgatlıgil C, Çetiner S, Bal B. ;Psychological Well-Being, Health, And Stress Sources In Turkish Dental Students.. Journal Of Dental Education, 2013; 77(10):1345-1355. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Y, Taner İ. ;TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN VE DENTAL UYGULAMALRDA KULLANIMI. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012; 22(3):325-333.

 • Sezgin Y, Taner İL. ;SİGARA KULLANIMININ PERİODONTAL TEDAVİ SONUÇLARINA ETKİSİ SİGARA İÇENLERDE UYGULANABİLECEK KLİNİK PROSEDÜRLER. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012; 22(2):197-204.

Bildiriler


 • Sezgin Y, Bulut Ş, Sezgin A. ;Kalp nakli geçirmiş hastaların dental ve periodontal bulgularının değerlendirilmesi. Türk periodontoloji derneği 48. Uluslararası bilimsel kongresi ve 27. Bilimsel sempozyumu: ; 26/10/2018 - 29/10/2018

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Nişancı MN, Köseoğlu Seçgin C. ;Assessment of carotid calcifications on panoramic radiographs and its relationship with periodontal condition and smoking status. International society for the prevention of tobacco induced diseases 14th annual conference: ; 04/10/2018 - 06/10/2018

 • Çetin MB, Sezgin Y, Nişancı MN. ;Sağ ya da sol el kullanımın oral hijyen üzerine etkisi. 1. Uluslararası dental ve oral enfeksiyonlar kongresi,: ; 07/09/2018 - 09/09/2018

 • Sezgin Y, Bulut Ş, Bozalıoğlu S, Sezgin A. ;Levels of High-Sensitivity C-Reactive Protein in Heart Transplant Patients With and Without Periodontitis. 16th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation: ; 05/09/2018 - 07/09/2018

 • Sezgin Y, Uraz A, Taner İL, Alptekin NÖ. ;Five-year clinical results evaluating the effects of intrabony defects treated with anorganic bovine bone mineral. Europerio 9: ; 20/06/2018 - 23/06/2018

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Bulut Ş, Börçek P. ;Topikal olarak uygulanan Oral Norm Jel®?in palatinal bölgedeki yara yeri iyileşmesi üzerine etkisinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu: ; 17/11/2017 - 18/11/2017

 • Sezgin Y, Toptaş M, Nişancı MN. ;İmplant Tedavisi Sonrasında Serbest Dişeti Grefti ile Keratinize Mukoza Genişliğinin Arttrılması: Vaka Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 46. Bilimsel Kongresi: ; 05/05/2016 - 07/05/2016

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Börçek P, Bulut Ş. ;Topikal Olarak Uygulanan Oral Norm Jel ®? in Rat Modelinde Oluşturulan Eksizyonel Palatinal Yara İyileşmesine Etkisi. Türk Peiodontoloji Derneği 45. bilimsel Kongresi: ; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö, Şahin Fİ, Bulut Ş. ;Farklı Dozlardaki Resveratrolün Ratlarda Oksidatif Stres ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma. Türk Peiodontoloji Derneği 45. bilimsel Kongresi: ; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK, Şahin Fİ, Alptekin NÖ. ;Resveratrolün Rat Gingival Fibroblast Canlılığı Üzerindeki Etkisi. Türk Peiodontoloji Derneği 45. bilimsel Kongresi: ; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Sezgin Y, Taner L, Uraz A. ;Changes in Gingival Crevicular Fluid OPG levels Following Regenerative Periodontal Surgery. europerio 8: ingiltere; 03/06/2015 - 06/06/2015

 • Bilgin Cetin M, Sezgin Y, Evren E, Bulut Ş. ;In vitro Antibacterial Activity of Platelet Rich Fibrin. europerio 8: ingiltere; 03/06/2015 - 06/06/2015

 • Çulhaoğlu R, Sezgin Y, Taner İL, Kaygisiz E, Uzuner D, Yüksel S. ;KONVANSİYONEL VE SELF-LİGATİNG BRAKETLER İLE YAPILAN SABİT ORTODONTİK TEDAVİNİN AĞIZ KOKUSU VE PERİODONTAL SAĞLIĞA ETKİSİ. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 44. BİLİMSEL KONGRESİ: İSTANBUL; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Sezgin Y, Taner İL, Uraz A, Çulhaoğlu R. ;Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Sığır Kaynakli Kemik Grefti veya Sığır Kaynaklı Kemik Grefti/ Trombositten Zengin Fibrin Kombinasyonunun Etkisinin Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 44. BİLİMSEL KONGRESİ: İSTANBUL; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Alaaddinoğlu EE, Yilmaz Akçay E. ;DENTAL İMPLANTLA İLİŞKİLİ PERİFERAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOM: VAKA RAPORU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 44. BİLİMSEL KONGRESİ: İSTANBUL; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Bilgin Çetin M, Szgin Y. ;FİBROEPİTELYAL POLİP: OLGU SUNUMU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 44. BİLİMSEL KONGRESİ: İSTANBUL; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Kaygısız E, Uzuner D, Taner L, Yüksel S, Sezgin Y. ;Farklı Braket Sistemleri İle Yapılan Sabit Ortodontik Tedavinin Ağız Kokusuna Etkisinin Değerlendirilmesi. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ; 30/09/2012 - 04/10/2012

 • Şimşek Ö, Uraz A, Bal B, Sezgin Y. ;The Clinical Effect Of Different Desentizing Agent In The Treatment Of Dentin Hypersensitivity After Periodontal Therapy. 7th Meeting Of Europerio: ; 06/06/2012 - 09/06/2012

 • Sezgin Y, Uraz A, Çetiner D, Taner L, Yalım M, Şimşek Ö. ;Comparative 6-Month Clinical Study Of A Subepithelial Connective Tissue Graft And Platelet Rich Fibrin For The Treatment Of Multiple Gingival Recession. 7th Meeting Of Europerio: ; 06/06/2012 - 09/06/2012

 • Fidan A, Uraz A, Sezgin Y, Yalım M, Taner İ. ;PRF and Xenograft Combination, in Sinus Floor Augmentation: Case Series.. . 45th Meeting of the Continental European Division (CED) of IADR Budapest,: ; 31/08/2011 - 03/09/2011

 • Erol Şimşek Ö, Sezgin Y, Taner L, Bal B. ;Periferal Ossifiye Fibrom: Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi: ; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Uraz A, Erol Şimşek Ö, Bal B, Pehlivan S, Suludere Z, Sezgin Y. ;%8 Arginine-Caco3 Uygulamasının Periodontal Tedavi Sonrası Oluşan Dentin Hassasiyetine Etkisi: Klinik Ve Tarayıcı Elektron Mikroskobik Çalışma. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi: ; 20/05/2011 - 22/05/2011

 • Uraz A, Toçak Y, Yozgatlıgil C, Çetiner S, Bal B. ;Perceived Sources Of Stress, General Health And Psychological Well-Being In Turkish Dental Students. Association For Dental Education In Europe 34th Annual Meeting: ; 03/09/2009 - 06/09/2009