Dr. Öğr. Üyesi MEHTAP BİLGİN ÇETİN

Periodontoloji Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : mbilgin[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2011), Ankara Üniversitesi, Periodontoloji

Çalışma Alanları


 • PERİODONTOLOJİ

Kitaplar


 • Bulut Ş, Oduncuoğlu BF, Bilgin Çetin M. ;Konak Modulasyonu. In. Gürhan Çağlayan editors.. In:Periodontoloji ve İmplantoloji. İstanbul: Quintessence Yayıncılık Ltd.; 2018. p.697-702.

Makaleler


 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Nişancı Yılmaz MN, Köseoğlu Seçgin C. ;Assesment of carotid calcifications on panoromic radiographs and its relationship with periodontal condition and smoking status. Tobacco Induced Diseases, 2018; 16(Suppl3):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Bulut Ş, Alptekin NÖ, Börçek P. ;Evaluating the Effects of a Topical Preparation Composed of Dexpanthenol, Silbiol, Undecylenic Acid and Lidocaine on Palatal Mucosa Wound Healing in a Rat Model.. Balkan Medical Journal, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bulut Ş, Kutsal D, Bilgin Çetin M. ;Assesment of quality of life related to oral health and the self perception of disease symptoms in patients with chronic periodontitis. Journal of Clinical Periodontology, 2018; 45(Suppl19):166-166. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezgin Y, Alaadinoğlu EE, Bilgin Çetin M, Yılmaz Akçay E. ;Peripheral Giant Cell Granuluma Associated with Residual Cement and Periimplantitis:A Case Report. Research &Reviews:Journal of Dental Sciences, 2016; :-.

 • Bilgin Çetin M. ;Periodontal Uygulamalarda Profilaksi. Türkiye Klinikleri, 2016; 2(3):61-68.

 • Bilgin Çetin M, Ünsal E, Kumbasar D, Elhan AH. ;Relationship of periodontal disease to coronary artery disease in a group of Turkish patients. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(Suppl13):68-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Ş, Ünal M, Bilgin M, Akkaya M, Kayasu T, Çam O, Kurşunoğlu S. ;Ortodontik kuvvetlerin neden olduğu dişeti çekilmeleri? (Vaka Serisi). A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg, 2010; 37(3):161-167.

Bildiriler


 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y. ;Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastaların Periodontal Hastalık Farkındalıklarının Belirlenmesi. International Hippocrates Congress on Medical Health Sciences: Ankara; 01/03/2019

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Nişancı MN. ;Sağ ya da sol el kullanımın oral hijyen üzerine etkisi. 1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi: ; 07/09/2018 - 09/09/2018

 • Bilgin Çetin M, Akdeniz SS. ;İlaca Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozu-Vaka Raporu. Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu: İstanbul; 17/11/2017 - 18/11/2017

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Bulut Ş, Börçek P. ;Topikal olarak uygulanan Oral Norm Jel®?in palatinal bölgedeki yara yeri iyileşmesi üzerine etkisinin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu: İstanbul; 17/11/2017 - 18/11/2017

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö. ;FARKLI DOZLARDAKİ RESVERATROLÜN RATLARDA OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİSİ:PİLOT ÇALIŞMA. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 45. BİLİMSEL KONGRESİ: ANKARA; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK. ;RESVERATROLÜN RAT GİNGİNGİVAL FİBROBLAST CANLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 45. BİLİMSEL KONGRESİ: ANKARA; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Börçek P, Bulut Ş. ;Topikal olarak uygulanan oral norm jeli'in rat modelinde oluşturulan eksizyonel palatinal yara bölgesinin iyileşmesine etkisi. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 45. BİLİMSEL KONGRESİ: ANKARA; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Bilgim Çetin M, Sezgin Y, Evren E, Bulut Ş. ;In Vitro Antibacterial Activity of Platelet Rich Fibrin. Europerio 8: London; 03/06/2015 - 06/06/2015

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Alaaddinoğlu EE, Yılmaz Akçay E. ;Dental implantla ilişkili periferal dev hücreli granülom:Vaka raporu. Türk periodontoloji derneği 44. bilimsel kongresi: İstanbul; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y. ;Fibroepitelyal polip:Olgu sunumu. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 44. BİLİMSEL KONGRESİ: İSTANBUL; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Özkan Y, Bilgin Çetin M. ;Misvak kullanımına bağlı travmatik lezyon: Olgu sunumu. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 44. BİLİMSEL KONGRESİ: İSTANBUL; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Bilgin Çetin M, Gergin B, Ayva EŞ. ;PERİFERAL OSSİFİYE FİBROMA:OLGU SUNUMU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU: ANKARA; 08/11/2012 - 10/11/2012

 • Bilgin M, Ünsal E, Orhan K, Kumbasar D. ;Assesing the relationship between dental-periodontal disease and coronary heart disease using dental digital radiography in a group of Turkish patients.. 12.EUROPEAN CONGRESS OF DENTO-MAXILLO FACIAL RADIOLOGY: ; 02/06/2010 - 05/06/2017

 • Bilgin M, Akgün Ş, Ünal M, Akkaya M. ;Orthodontic treatment in the etiology of gingival reccessions-Case Series. 15th Congress of the Balkan Stomatologicl Society(BaSS): ; 22/04/2010 - 25/04/2010

 • Akgün Ş, Bilgin M, Gergin B. ;Treatment of a gingival recessions case caused by orthodontic treatment. 15th Congress of the Balkan Stomatologicl Society(BaSS): ; 22/04/2010 - 25/04/2010

 • Bilgin Çetin M, Günhan M. ;Periodontal pat uygulaması sonrasında gelişen kontakt dermatit olgusu. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 39. BİLİMSEL KONGRESİ VE 19.BİLİMSEL SEMPOZYUMU: ; 29/10/2009 - 31/10/2009

 • Bilgin Çetin M, Akkaya M, Agan H. ;Preprothetic periodontal surgery: A case report. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS): ; 06/05/2009 - 09/05/2009