Öğr.Gör. MEHTAP BİLGİN ÇETİN

Periodontoloji Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : mbilgin[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2011), Ankara Üniversitesi, Periodontoloji

Çalışma Alanları


 • PERİODONTOLOJİ

Makaleler


 • Sezgin Y, Alaadinoğlu EE, Çetin MB, Yılmaz Akçay E. ;Peripheral Giant Cell Granuluma Associated with Residual Cement and Periimplantitis:A Case Rerort. Research &Reviews:Journal of Dental Sciences, 2016; :-.

 • Bilgin Çetin M. ;periodontal uygulamalarda profilaksi. Türkiye Klinikleri, 2016; :-.

Bildiriler


 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Bulut Ş, Börçek P. ;Topikal olarak uygulanan oral norm jeli'in rat modelinde oluşturulan eksizyonel palatinal yara bölgesinin iyileşmesine etkisi. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 45. BİLİMSEL KONGRESİ: ANKARA; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Darcansoy İşeri Ö, Terzi YK. ;RESVERATROLÜN RAT GİNGİNGİVAL FİBROBLAST CANLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 45. BİLİMSEL KONGRESİ: ANKARA; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y, Terzi YK, Darcansoy İşeri Ö. ;FARKLI DOZLARDAKİ RESVERATROLÜN RATLARDA OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİSİ:PİLOT ÇALIŞMA. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 45. BİLİMSEL KONGRESİ: ANKARA; 12/11/2015 - 14/11/2015

 • Bilgim Çetin M, Sezgin Y, Evren E, Bulut Ş. ;In Vitro Antibacterial Activity of Platelet Rich Fibrin. europerio8: ; 03/06/2015 - 06/06/2015

 • Sezgin Y, Bilgin Çetin M, Alaaddinoğlu EE, Yılmaz Akçay E. ;dental implantla ilişkili periferal dev hücreli granülom:vaka raporu. türk periodontoloji derneği 44. bilimsel kongresi: istanbul; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Bilgin Çetin M, Sezgin Y. ;fibroepitelyal polip:olgu sunumu. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 44. BİLİMSEL KONGRESİ: İSTANBUL; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Özkan Y, Bilgin Çetin M. ;misvak kullanımına bağlı travmatik lezyon: olgu sunumu. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 44. BİLİMSEL KONGRESİ: İSTANBUL; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Bilgin Çetin M, Gergin B, Ayva EŞ. ;PERİFERAL OSSİFİYE FİBROMA:OLGU SUNUMU. TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU: ANKARA; 08/11/2012 - 10/11/2012

 • Bilgin Çetin M, Akkaya M, Agan H. ;PREPROTHETİC PERIODONTAL SURGERY: A CASE REPORT. 14 TH CONGREES OF BASS: BULGARIA; 06/05/2009 - 09/05/2009