Prof. Dr. PERVİN İMİRZALIOĞLU

Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : pervini[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1991), Gazi Üniversitesi, Protetik Diş Tedavisi
 • Lisans (1984), Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

Makaleler


 • Imirzalioglu P. ;Three-dimensional finite element analysis of stress distribution in inlay-restored mandibular first molar under simultaneous thermomechanical loads.. Dent Mater J., 2016; 35(2):180-6. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalioglu P. ;The Effect of Three Different Crown Heights and Two Different Bone Types on Implants Placed in the Posterior Maxilla: Three-Dimensional Finite Element Analysis.. Int J Oral Maxillofac Implants, 2016; 31(2):1-10. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalioglu P. ;Heat Transfer and Thermal Stress Analysis of a Mandibular Molar Tooth Restored by Different Indirect Restorations Using a Three-Dimensional Finite Element Method.. J Prosthodont., 2015; 0:1-14. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İmirzalıoğlu P. ;Correlation between residual ridge resorption and radiomorphometric indices. GERODONTOLOGY, 2012; 29(2):536-542. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;color stability of denture acrylic resin and a soft lining material against tea, coffee and nicotine. j prosthodont, 2010; 19(2):118-124. ( DI : Dental Index )

 • Imirzalıoğlu P. ;radiomorphometric indices and their relation to alveolar bone loss in completely edentulous turkish patients a retrospective study. journal of prosthetic dentistry, 2009; 101(3):160-165. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P, Uçkan S. ;synovial apoptosis in temporomandibular joint disc displacement without reduction. oral surg oral med oral pathol oral radiol endod, 2009; 108(5):693-698. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;surface analysis of porcelain fused to 4 base metal alloys using x ray photoelectron spectroscopy. türkiye klinikleri dergisi, 2009; :-.

 • Imirzalıoğlu P. ;mikroleakage in overflared root canals restored with different fiber reinforced dowels. operative dentistry, 2008; 33(1):96-105. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;a novel approach for improvement of the interfacial binding of ceramics for dental materials chemical treatment and oxygen plasma etching. j appl polym sci, 2008; 110:2656-2664. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;microleakage in overflared roor canals restored with different fiber reinforced dowels. oper dent, 2008; 33(1):96-105. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;assessment of panoramic radiomorphoımetric indices in turksih patients of different age groups gender and dental status. dentomaxillofacial radiol, 2008; 37(5):288-292. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;dental erosion in chronic renal failure. clinical oral investigation, 2007; 11(2):175-180. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;ınfluence of previous provisional cementation on the bond strength between two definitive resin based luting and dentin bonding agents and human dentin. oper dent, 2007; 32(1):84-93. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;Parsiyel maksillektomi geçirmiş olan hastada konvansiyonel protez uygulaması: bir olgu nedeniyle.. Akademik Dental Dişhekinliği dergisi, 2006; :-.

 • Imirzalıoğlu P. ;fiber ile güçlendirilmenin akrilik esaslı protez kaide materyalinin kırılma tokluğu üzerine etkisinin incelenmesi. hacettepe diş hekimliği dergisi, 2006; 30(3):3-14.

 • Imirzalıoğlu P. ;clinical and radiological follow up results of patients with untreated tMJ closed lock. j oral rehabilitation, 2005; 32(5):326-331. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;temporomandibular joınt internal derangement: relation between joınt pain and MR grading of effusion and total protein concentration in the joint fluid. dentomaxillofac radiol, 2005; 34(3):175-181. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;cigarette smoking and apoptosis. j periodontol, 2005; 76(5):737-739. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P, Erkut S. ;farklı ışık kaynaklarının renk belirlenmesine etkisi. hacettepe diş hekimliği dergisi, 2004; 28(3):52-58.

 • Imirzalıoğlu P. ;A technique for restoring an overflared root canal in an anterior tooth.. J Prosthet Dent, 2004; 92:581-583. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;Cytotoxicity of recasted precious and nonprecious alloys.. The International journal of Prosthodontics., 2003; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;Surgical and prosthodontic treatment alternatives for children and adolescents with ectodermal dysplasia: A clinical report.. J Prosthet Dent, 2002; 88:569-572. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;Repositioning of malpositioned segment during alveolar distraction.. J Oral Maxillofac Surg, 2002; 60:963-965. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;farklı tükrük Phlarında cam iyonomer simanın çözünürlüğü. hacettepe diş hekimliği dergisi, 2000; 24(1):42-46.

 • Imirzalıoğlu P. ;kronik böbrek yetmezliğinde erozyon. diyaliz transplantasyon ve yanık, 2000; :-.

 • Imirzalıoğlu P. ;Use of a new mouthpiece in placing nasolabiliary drainage tube.. Endoscopy, 1998; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Imirzalıoğlu P. ;toplumumuzda genç erişkinlerde kraniomandibular disfonksiyon prevelansının araştırılması. g ü diş hek fak derg, 1994; 11(1):13-21.

 • Imirzalıoğlu P. ;bond strength of porcelain repair materials. FDI, 1991; :147-153.

 • Imirzalıoğlu P. ;geçici kron-köprü ve restorasyon yapımında kullanılabilen 7 farklı materyalin sertleşme sırasında açığa çıkardıkları en yüksek sıcaklık derecelerinin saptanması ve karşılaştırılması. G Ü Diş Hek Fak Der, 1989; 6(2):37-47.

 • Imirzalıoğlu P. ;diş hekimliğinde kullanılan çeşitli aletlerin gürültü düzeylerinin saptanması. G Ü Diş Hek Fak Derg, 1989; 6(1):15-20.

 • Imirzalıoğlu P. ;5 çeşit diş temizleme ajanının vita VMK 68 porselen yüzeyi üzerinde aşındırıcı etkilerinin incelenmesi. G Ü Diş Hek Fak Der, 1986; 3(2):97-108.

Bildiriler


 • İmirzalioğlu P, Çelik Köycü B. ;İnley ile Restore Edilen Mandibular 1. Molarda Eşzamanlı Termomekanik Yük Altındaki Stress Dağılımının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile İncelenmesi. 5.Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Palandöken Kış Sempozyumu: Erzurum; 18/03/2016 - 20/03/2016

 • İmirzalıoğlu P, Çelik Köycü B. ;İnley ile Restore Edilen Mandibular 1. Molarlarda Eşzamanlı Termomekanik Yük Altındaki Stres Dağılımının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile İncelenmesi. 5.Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Palandöken Kış Sempozyumu: Erzurum; 18/03/2016 - 20/03/2016

 • Imirzalıoğlu P, Somay D, Çökeliler D. ;improvement of zirconium oxide surfaces bonding caracteristics to resin cements. international college of prosthodontists 2015: SEUL-GÜNEY KORE; 17/09/2015 - 20/09/2015