Prof. Dr. ZAFER ÖZGÜR PEKTAŞ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : opektas[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2003), Ankara Üniversitesi, Ağiz Diş Çene Hastaliklari Ve Cerrahisi
 • Lisans (1996), Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ

Kitaplar


 • Pektaş ZÖ, Hancıoğlu-Kırcelli B, Cilasun Ü. ;The Use of Software Systems for Visualized Treatment Objectives in Orthognathic Surgery. In:Medical Robotics. : ;

 • İçer O, Pektaş ZÖ. ;Pediatrik Diş Hekimliği. In:Pediatrics, Pediatride Yalın Bilgiler. : ;

 • Hancıoğlu Kırcelli B, Pektaş ZÖ. ;Distalization of maxillary molars with a bone-anchored Pendulum appliance?. In:MOSCHOS A. PAPADOPOULOS editors. Skeletal Anchorage in Orthodontic Treatment of Class II Malocclusion: Contemporary Applications of Orthodontic Implants, Miniscrew Implants and Miniplates. : mosby; 2014. p.186-187.

Makaleler


 • Pektaş ZÖ, Hancıoğlu Kırcelli B. ;Interdisciplinary management of an adult patient with a class III malocclusion. J Prosthet Dent., 2014; 112(1):9-13. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Soydan S, Çubuk S, Pektaş ZÖ, Uçkan S. ;The extent of chin ptosis and lower incisor exposure changes following the osseous genioplasties.. journal of craniofacial surgery, 2013; 24(5):445-458. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pektaş ZÖ. ;alt dudakta yerleşimli kavernöz hemanjiom: Bir olgu raporu. selçuk üniv. diş hek. fak. derg., 2013; :-.

 • Pektaş ZÖ, Günhan Ö. ;Cytologically diagnosed metastatic small cell lung carcinoma in the mandibular soft tissue.. Saudi Medical Journal, 2013; 34(5):539-541. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bayram B, Çubuk S, Güven MA, Pektaş ZÖ. ;donör saha olarak kullanılan anterior iliak krestin morbiditesinin değerlendirilmesi. atatürk üniv. diş hek. fak. derg., 2012; 22(1):51-55.

 • Pektaş ZÖ, Bayram B, Balçık C, Develi T, Uçkan S. ;Effects of different mandibular fracture patterns on the stability of miniplate screw fixation in angle mandibular fractures. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2012; 3(41):1557-1561. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Dolanmaz D, Çizmeci Şenel F, Pektaş ZÖ. ;Dental implants in posterior maxilla: diagnostic and treatment aspects. Int J Dent, 2012; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Cilasun Ü, Yıldırım T, Güzeldemir E, Pektaş ZÖ. ;Coronectomy In Patients With High Risk Of Inferior Alveolar Nerve Injury Diagnosed By Computed Tomography. J Oral Maxillofac Surg., 2011; 69(6):1557-1561. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hancıoğlu-Kırcelli B, Pektaş ZÖ, Karan S, Polat-Özsoy Ö. ;Kemik Destekli Pendulum Apareyi ile Oluşan Değişikliklerin Kapsamlı Ortodontik Tedavi Sonunda Değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi, 2008; :-.

 • Polat-Ozsoy O, Hancıoglu Kırcelli B, Arman-Ozcırpıcı A, Uckan S, Pektas ZÖ. ;Pendulum Appliances with Two Different Anchorage Designs: Conventional Anchorage versus Bone Anchorage. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hancıoglu Kırcelli B, Pektaş ZÖ. ;Midfacial Protraction with Skeletally Anchored Face Mask Therapy: A Novel Approach and Preliminary Results. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hancıoğlu Kırcelli B, Uslu Toygar H, Kırcelli C, Pektaş ZÖ. ;periodontal kemik kaybına bağlı patolojik diş migrasyonunda interdisipliner tedavi yaklaşımı. türk diş hek. derg., 2008; 71:19-23.

 • Pektaş ZÖ, Hancıoğlu-Kırcelli B, Cilasun Ü. ;Modified Osteotomy to Manage Anterior Constriction with Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pektaş ZÖ, Hancıoğlu-Kırcelli B, Bayram B, Kırcelli C, Uçkan S. ;Alveolar Cleft Closure by Distraction Osteogenesis with Skeletal Anchorage During Consolidation. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özçelik TB, Pektaş ZÖ. ;Management Of Chronic Unilateral Temporomandibular Joint Dislocation With A Mandibular Guidance Prosthesis: A Clinical Report. journal of prosthetic dentistry, 2008; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Leblebici B, Pektaş ZÖ, Ortancıl Ö, Hürcan EC, Bağış S, Akman N. ;Coexistence of Fibromyalgia, Temporomandibular Disorder, and Masticatory Myofascial Pain Syndromes. rheumatology international, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pektaş ZÖ, Şener M, Bayram B, Eroğlu T, Bozdoğan N, Dönmez A, Arslan G, Uçkan S. ;A Comparison of Pre-emptive Analgesic Efficacy of Diflunisal and Lornoxicam for Postoperative Pain Management: A Prospective, Randomized, Single-Blind, Crossover Study. international journal of oral and maxillofacial surgery, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uslu H, Bal N, Güzeldemir E, Pektaş ZÖ. ;Three Siblings With Juvenile Hyaline Fibromatosis. j oral pathology and medicine, 2007; 36(2):123-125. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özçelik TB, Özçelik O, Pektaş ZÖ. ;Cement Retained Bar Attachment System for Implant-Retained Mandibular Overdenture. journal of prosthetic dentistry, 2007; 97(5):315-317. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pektaş ZÖ, Hancıoğlu-Kırcelli B, Cilasun Ü, Uçkan S. ;The Accuracy of Computer-Assisted Surgical Planning in Soft Tissue Prediction Following Orthognathic Surgery. Int. J. Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 2007; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pektaş ZÖ, Hancıoğlu-Kırcelli B, Uslu H. ;Displacement of Tooth Fragments to the Lower Lip: A Report of a Case Presenting an Immediate Diagnostic Approach. Dental Traumatology, 2007; 23(6):376-379. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hancıoğlu-Kırcelli B, Pektaş ZÖ, Sina U. ;Orthopedic Protraction With Skeletal Anchorage In A Patient With Maxillary Hypoplasia and Hypodontia. angle orthodontist, 2006; 76(1):156-163. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pektaş ZÖ, Keskin A, Günhan Ö, Karslıoğlu Y. ;Evaluation of Nuclear Morphometry and DNA Ploidy Status for Detection of Malignant and Premalignant Oral Lesions: Quantitative Cytologic Assessment and Review of Methods for Cytomorphometric Measurements. journal of oral and maxillofacial surgery, 2006; 64(4):628-635. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hancıoğlu-Kırcelli B, Pektaş ZÖ, Kırcelli C. ;Maxillary Molar Distalization With A Bone-Anchored Pendulum Appliance. Angle orthodontist, 2006; 76(4):650-659. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Arman A, Oğuz Y, Hancıoğlu-Kırcelli B, Pektaş ZÖ, Uçkan S. ;Ortognatik Cerrahi Tedavisinin Psikososyal Etkileri. Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, ; :-.

 • Özçelik TB, Pektaş ZÖ, Kırcelli C, Özçelik O. ;Doğal Diş-İmplant Destekli Sabit Bölümlü Protezde Non-Rijit Ataçman Uygulaması: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, 2005; :-.

 • Uslu H, Pektaş ZÖ. ;İmplant Çevresi Dokularda Yapışık Diş Etinin Değerlendirilmesi ve Serbest Diş Eti Grefti Uygulaması: Olgu Sunumu. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, 2005; :-.

 • Şener M, Pektaş ZÖ, Yılmaz İ, Türköz A, Uçkan S, Dönmez A, Arslan G. ;Comparison of Preemptive Analgesic Effects of A Single Dose of Nonopioid Analgesics for Pain Management After Ambulatory Surgery: A Prospective, Randomized, Single-Blind Study in Turkish Patients. Current therapeutic research, 2005; 66(6):541-551. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karasu H, Pektaş ZÖ, Akman H, Uyanık O. ;Deplase Durumda İyileşmiş Kondil Kırığının Cerrahi Yaklaşımla Tedavisi: Bir Vaka Raporu. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, 2004; :-.

 • Pektaş ZÖ, Akal Ü, Cehiz T. ;Oral Mukoza Lezyonlarının Tanısında Punch Biyopsi Yönteminin Kullanımı ve İnsizyonel Biyopsi İle Klinik Açıdan Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, 2003; :-.

 • Akal Ü, Pektaş ZÖ, Cehiz T. ;Oral Cerrahi Uygulamalarında Lokal Hemostaz Amacıyla Yeni Bir Fibrin Yapıştırıcı (Bioglue) Kullanımının Klinik Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Oral Maksillofas. Cer. Derg, 2002; :-.

 • Akal Ü, Pektaş ZÖ, Nalçacı R, Yağbasan A. ;Oral Mukozal Lezyonlar Üzerine Bir Araştırma: Klinik, Histolojik ve Terapötik Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, 2002; :-.

 • Sayan NB, Akal Ü, Pektaş ZÖ, Şahin M, Açar E. ;Demineralize Kemik Grefti ve CollagraftTM Kemik Greft Materyali İle Yapılan Bir Klinik ve Densitometrik Çalışma. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, 2002; :-.

 • Akal Ü, Karasu H, Ceylan A, Pektaş ZÖ, Sayan NB, Günhan Ö. ;Endosteal (Santral) Osteoma: Bir Olgu Bildirimi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg, 2001; :-.

 • Demirseren E, Özdemir OM, Can Z, Pektaş ZÖ, Gültan S. ;Bukkal mukoza fleplerinin kullanımı ile bilateral oral komissüroplasti. C.Ü. Tıp Fak. Derg, 2000; :-.

 • Keskin A, Pektaş ZÖ. ;Maksillada Kimyasal Ajanlara Bağlı Kronik Osteomyelit: Bir Vaka Raporu. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, 1999; :-.

Bildiriler


 • Canpolat T, Pektaş ZÖ, Tuncer I. ;Ectomesenchymal Chondromyxoid Tumor of the hard palate: case report. 17 th International Congress on Oral Pathology and Medicine: istanbul; 25/05/2014 - 30/05/2014

 • Gülalp B, Pektaş ZÖ, Noyan T. ;Treatment of Post Extraction Alveolar Hemorrage Due To Long Term Warfarin Usage With Cyanoacrylate. 1st Eurasian Congress on Emergency Medicine: antalya; 05/11/2008 - 09/11/2008

 • Hancıoğlu-Kırcelli B, Pektaş ZÖ. ;Midfacial protraction with skeletally anchored facemask therapy. 2nd International Conference on Evidence-based Advanced Dentistry: Hong Kong; 16/11/2007 - 19/11/2007

 • Pektaş ZÖ, Şener M, Bayram B, Eroğlu T, Bozdoğan N, Dönmez A, Arslan G, Uçkan S. ;Gömülü Diş Operasyonlarında Diflunisal ve Lornoksikam? ın Preemptif Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi: ; 25/10/2006 - 28/10/2006

 • Pektaş ZÖ, Şener M, Bayram B, Eroğlu T, Bozdoğan N, Dönmez A, Arslan G, Uçkan S. ;Gömülü Diş Operasyonlarında Diflunisal ve Lornoksikam? ın Preemptif Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 40. türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği kongresi: istanbul; 25/10/2006 - 29/10/2006

 • Hancıoğlu Kırcelli B, Pektaş ZÖ, Uçkan S. ;Dentofasial Deformitelerde Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları. 10. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu: istanbul; 24/09/2006 - 28/09/2006

 • Hancıoğlu-Kırcelli B, Pektaş ZÖ, Kırcelli C, Uçkan S. ;Multidisciplinary treatment of an adult patient with a Class III malocclusion. 82nd Congress of the European Orthodontic Society: avusturya; 04/07/2006 - 08/07/2006

 • Hancıoğlu-Kırcelli B, Pektaş ZÖ. ;Facemask therapy with rigid skeletal anchorage. 82nd Congress of the European Orthodontic Society: avusturya; 04/07/2006 - 08/07/2006

 • Hancıoğlu Kırcelli B, Pektaş ZÖ, Kırcelli C, Uçkan S. ;Multidisciplinary treatment of an adult patient with a Class III malocclusion. 82nd Congress of the European Orthodontic Society: avusturya; 04/07/2006 - 08/07/2006

 • Hancıoğlu Kırcelli B, Pektaş ZÖ. ;Facemask therapy with rigid skeletal anchorage. 82nd Congress of the European Orthodontic Society: avusturya; 04/07/2006 - 08/07/2006

 • Özçelik TB, Pektaş ZÖ, Kırcelli C, Özcan I. ;İmplant Destekli Overdenture Protezler İçin Farklı Bir Metal Altyapı Uygulaması. türk dişhekimleri birliği 13. uluslararası dişhekimliği kongresi: samsun; 19/06/2006 - 24/06/2006

 • Özçelik B, Pektaş ZÖ, Kırcelli C, Özcan I. ;İmplant Destekli Overdenture Protezler İçin Farklı Bir Metal Altyapı Uygulaması. Türk Dişhekimleri Birliği, 13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi: ; 19/06/2006 - 24/06/2006

 • Hancıoğlu Kırcelli B, Pektaş ZÖ, Uçkan S. ;Rijit İskeletsel Ankraj ile Maksillanın Ortopedik Protraksiyonu. 9. uluslararası türk ortodonti derneği sempozyumu: adana; 17/09/2005 - 21/09/2005

 • Hancıoğlu Kırcelli B, Kırcelli C, Pektaş ZÖ. ;three different intraosseous mini screw-supported appliances. 81st Congress of the European Orthodontic Society: hollanda; 03/06/2005 - 07/06/2005

 • Hancıoğlu-Kırcelli B, Kırcelli C, Pektaş ZÖ. ;Three different intraosseous mini screw-supported appliances. 81st Congress of the European Orthodontic Society: hollanda; 03/06/2005 - 07/06/2005

 • Uçkan S, Oğuz Y, Arman A, Hancıoğlu-Kırcelli B, Pektaş ZÖ. ;Ortognatik Cerrahi Ve Psikososyal Etkileri. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi: ; 29/05/2005 - 02/06/2005

 • Uçkan S, Oğuz Y, Arman A, Hancıoğlu Kırcelli B, Pektaş ZÖ. ;Ortognatik Cerrahi Ve Psikososyal Etkileri. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 29/05/2005 - 02/06/2005

 • Bayram B, Pektaş ZÖ, Hancıoğlu-Kırcelli B, Uçkan S. ;İntraoral Distraksiyon Osteogenezinde Zorluklar. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 29/05/2005 - 02/06/2005

 • Bayram B, Pektaş ZÖ, Hancıoğlu Kırcelli B, Uçkan S. ;İntraoral Distraksiyon Osteogenezinde Zorluklar. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 29/05/2005 - 02/06/2005

 • Uslu H, Alikaya C, Pektaş ZÖ. ;İmplant Çevresi Dokularda Yapışık Dişetinin Değerlendirilmesi ve Serbest Dişeti Grefti Uygulaması: Vaka Raporu. Türk Periodontoloji Derneği, 35. Bilimsel Kongresi: istanbul; 12/05/2005 - 14/05/2005

 • Uslu H, Doğan S, Bal N, Pektaş ZÖ. ;Juvenil Hyalin Fibromatozis. Türk Periodontoloji Derneği, 35. Bilimsel Kongresi: istanbul; 12/05/2005 - 14/05/2005

 • Hancıoğlu Kırcelli B, Pektaş ZÖ. ;Kemik İçi Vida Destekli Pendulum Apareyinin İskeletsel ve Dentoalveoler Etkileri. 9. uluslararası türk ortodonti kongresi: antalya; 03/10/2004 - 06/10/2004

 • Leblebici B, Pektaş ZÖ, Ortancıl Ö, Karataş M, Akman N. ;The Relationship Between Temporomandibular Disorders, Orofacial Pain And Fibromyalgia. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine: ; 30/09/2004 - 04/10/2004

 • Leblebici B, Pektaş ZÖ, Ortancıl Ö, Karataş M, Akman N. ;The Relationship Between Temporomandibular Disorders, Orofacial Pain And Fibromyalgia. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine: ; 30/09/2004 - 04/10/2004

 • Güven O, Keskin A, Pektaş ZÖ, Saraçoğlu U. ;Çocuklarda Kondiler Fraktürleri Takiben Oluşan Yeniden Şekillenme. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 05/06/2002 - 09/06/2002

 • Pektaş ZÖ, Hamza T, Tüzüner AM, Kamburoğlu K. ;Oro-Antral Açıklıkların Kapatılmasında Pediküllü Bukkal Yağ Dokusunun Kullanılması: Bir Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 05/06/2002 - 09/06/2002

 • Keskin A, Güven O, Saraçoğlu U, Pektaş ZÖ. ;İskeletsel Anterior Açık Kapanış Deformitelerinde Cerrahi Tedavi. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 05/06/2002 - 09/06/2002

 • Güven O, Keskin A, Pektaş ZÖ, Saraçoğlu U. ;Çocuklarda Kondiler Fraktürleri Takiben Oluşan Yeniden Şekillenme. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 05/06/2002 - 09/06/2002

 • Keskin A, Güven O, Saraçoğlu U, Pektaş Z. ;İskeletsel Anterior Açık Kapanış Deformitelerinde Cerrahi Tedavi,. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 05/06/2002 - 09/06/2002

 • Pektaş ZÖ, Cehiz T, Akal Ü. ;Oral Cerrahi Uygulamalarında Lokal Hemostaz Amacıyla Yeni Bir Fibrin Yapıştırıcı (Bioglue) Kullanımının Klinik Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 05/06/2002 - 09/06/2002

 • Sayan NB, Akal Ü, Acar E, Pektaş ZÖ, Şahin M. ;Comparison Of Two Different Bone Substitutes: A Clinical Study With Demineralized Bone Matrix And Collagraft. 15th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery: Durban, G. Afrika; 19/05/2001 - 24/05/2001

 • Akal Ü, Pektaş ZÖ, Nalçacı R, Yağbasan A. ;An Investigation On Oral Mucosal Lesions: Clinical, Histological and Therapeutical Approaches. 15th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery: Durban, G. Afrika; 19/05/2001 - 24/05/2001

 • Sayan NB, Akal Ü, Karasu H, Ceylan A, Pektaş ZÖ, Günhan Ö. ;Endosteal (Santral) Osteoma: Bir Olgu Bildirimi. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi: ; 17/05/2000 - 21/05/2000

 • Akman H, Pektaş ZÖ, Akal Ü. ;Oral Ve Maksillofasial Cerrahi Uygulamalarında Allojenik Ve Alloplastik Materyallerin Kullanımı. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi: ; 17/05/2000 - 21/05/2000

 • Kişnişçi R, İşeri H, Memikoğlu U, Tüz H, Altuğ A, Ceylan A, Önder E, Açar E, Pektaş ZÖ, Bayraktar S, Akman H. ;Midfasial Distraksiyon Osteogenezisi. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 17/05/2000 - 21/05/2000

 • Keskin A, Pektaş ZÖ, Günhan Ö. ;İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi İle Tanı Konulan Metastatik Mandibula Tümörü: Bir Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 17/05/2000 - 21/05/2000

 • Güven O, Keskin A, Pektaş ZÖ. ;Processus Styloideus Kırığı: Bir Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 14/05/1999 - 18/05/1999

 • Tuncer N, Keskin A, Pektaş ZÖ. ;Kimyasal Ajanlara Bağlı Gelişen Çene Osteomyelitleri: 3 Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 14/05/1999 - 18/05/1999

 • Güven O, Keskin A, Pektaş ZÖ. ;Processus Styloideus Kırığı: Bir Vaka Raporu. Türk Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği, 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi: antalya; 14/05/1999 - 18/05/1999

 • Tuncer N, Keskin A, Pektaş ZÖ. ;Osteomyelitis Of The Jaws: Report Of Four Cases. 2nd Bi-National Conference on Oral and Maxillofacial Surgery: ; 24/02/1999 - 26/02/1999