Dr. Öğr. Üyesi BANU ÖTER

Diş Hekimliği FakültesiTel :
E-Posta : banuoter[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), İstanbul Üniversitesi, Pedodonti
 • Yüksek Lisans (2000), İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • PEDODONTİ

Ödüller


 • Pınar Erdem A, Güven Y, Ballı B, İlhan B, Sepet E, Ulukapı I, Aktören O. ;American Academy of Pediatric Dentistry's Paul P. Taylor Award. American Academy of Pediatric Dentistry", California", 09/04/2012.

Kitaplar


 • Koch G. ;Prof. Dr.Gamze Aren Türkçe Çeviri : Dr. Banu İlhan editors. Çocuk Diş Hekimliğine Klinik Yaklaşım. İstanbul: Medya Fuarcılık; 2013

Makaleler


 • Öter B, Özgül B, Tirali E, Berk N, Çehreli B. ;Effect of the saliva contamination on the sealing properties of glass ionomer sealants placed over Er,Cr:YSGG laser etched fissures. European journal of pediatric dentistry, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öter B, Tirali E, Çehreli B. ;Evaluation of treatment needs of permanent first molar teeth in a group of schoolchildren attending university dental clinics in Ankara and Istanbul. Clinical Dentistry and Research, 2016; 40(3):123-129.

 • Tirali RE, İlhan B, Şar Ç, Çehreli SB. ;Dental and dentofacial problems in a female child with Toriello-Carey -syndrome: changes in 3 years.. Spec Care Dentist., 2016; 36(5):288-290.

 • Sübay RK, İlhan B, Ulukapı H. ;Mineral trioxide aggregate as a pulpotomy agent in immature teeth: Long-term case report. Eur J Dent, 2013; 7(1):133-138.

 • Eryaman E, İlhan Öter B, Aydın E. ;Poor Oral Hygiene and Middle Ear Infections: Any Relationship?. , 2013; 65(2):173-176. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Eryaman E, İlhan Öter B. ;Laryngeal dysfunction and oral hygiene: Any relation?. Auris Nasus Larynx, 2012; 39(9):284-287. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Geçgelen M, Ulukapı I, İlhan B. ;Evaluation of the parental acceptance towards behavioural management techniques utilized by dentists in pediatric patients. E-Journal of New World Sciences Academy, 2011; 6(2):11-21. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Öter B, Ulukapı I, Ulukapı H, Topçuoğlu N, Çıldır Ş. ;The relation between 6-n-propylthiouracil sensitivity and caries activity in schoolchildren.. Caries Research, 2011; 45(6):556-560. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pınar Erdem A, Güven Y, Ballı B, İlhan B, Sepet E, Ulukapı I, Aktören O. ;Success rates of mineral trioxide aggregate, ferric sulfate, and formocresol pulpotomies: a 24-month study.. Pediatric Dentistry, 2011; 33(2):165-170. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aytepe Z, Tuna EB, İlhan B, Öner Özdaş D, Yamaç E. ;An investigation of the caries experience of children with an intellectual disability living in a residential centre or at home. Journal of Disability and Oral Health, 2009; 10(2):1-4. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Sepet E, Pınar A, İlhan B, Ulukapı I, Bilir A, Tuna S. ;Cytotoxic effects of calcium hydroxide and mineral trioxide aggregate on 3T3 fibrloblast cell line in vitro.. Quintessence International, 2009; 40(8):55-61. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tuna EB, Topçuoğlu N, İlhan B, Gencay K, Külekçi G. ;Staphylococcus aureus transmission through oro nasal fistula in children with cleft lip and palate.. Cleft Palate Craniofacial Journal, 2008; 45(5):477-480. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • İlhan B, Ulukapı I. ;Çürük aktivite-risk belirleme yöntemlerinde son yenilikler. İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006; 40(1):34-39.

 • İlhan B, Aren G. ;Çocuk dişhekimliğinde sedasyon kullanımı. Dergi, 2006; 110:70-71.

 • Ulukapı I, İlhan B. ;Yapıştırıcı simanlar ve pedodontideki kullanım alanları. Dişhekimliği Dergisi, 2006; 70:50-54.

 • İlhan B, Ulukapı I. ;Mineral tiroksit agregat (MTA): Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Dergi, 2005; 105:58-64.

 • İlhan B, Ulukapı I. ;Diş tedavisi korkusunu ve fobisini gidermeye yönelik klinik çalışmalar. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, 2005; 24:30-35.

 • Ulukapı I, İlhan B, Bakırgil J, İşsever H. ;İlkokul çocuklarında dişhekimi korkusunun incelenmesi.. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, 2001; 3(4):48-52.

Bildiriler


 • Öter B, Topçuoğlu N, Tank MK, Çehreli SB. ;Süt dişlerinde farklı kök kanal dezenfeksiyon yöntemlerinin antibakteriyel etkinliğinin değerlendirilmesi. Türk Dişhekimliği Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi: İstanbul; 21/09/2017 - 24/09/2019

 • Öter B, Tirali R, Memiş B, Berk N. ;Effect of laser pretreatment and salive contamination on the sealing performance of glass ionomer fissure sealents. 13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry: Belgrad; 02/06/2016 - 05/06/2016

 • Tirali E, S Ç, İlhan B, Çehreli SB. ;Torielli Carey sendromlu hastada dento-fasiyal problemler. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi: İstanbul; 13/11/2014 - 15/11/2014

 • Öter B, Tank MK. ;Makrodonti görülen alt küçük azı dişinde endodontik tedavi. 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi: İstanbul; 13/11/2014 - 15/11/2014

 • Öter B, Tirali R, Çehreli B. ;İstanbul ve Ankara illerinde yaşayan bir grup okulçağı çocuğunda sürekli birinci büyük azı dişlerinin tedavi gereksinimin belirlenmesi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi: Antalya; 04/10/2012 - 07/10/2012

 • Öter B. ;Pedodontistlerin Uyguladıkları Davranış Yönetim Tekniklerine Ailelerin Bakış Açısı. Başkent Üniversitesi 2. Diş Hekimliği Çalıştayı: Adana; 07/11/2009 - 08/11/2009

 • İlhan B, Ulukapı I. ;Comparison of different plaque indice values and caries risk in schoolchildren. 14. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2007: İstanbul; 14/06/2007 - 16/06/2007

 • İlhan B, Ulukapı I, Geçgelen M. ;The parental acceptance towards behavioral management techniques utilized by pediatric dentists. Congress of the BASS, : İstanbul; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Ulukapı I, İlhan B. ;Systemic manifestations associated with infant teething. uropean Federation Conservative Dentistry 3rd Triannual Meeting and Italian Society Conservative Dentistry 10th Annual Meeting: Roma; 09/02/2006 - 11/02/2006

 • Ulukapı H, İlhan B, Ulukapı I. ;Clinical evaluation of bonding of two different luting cements. 12. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi: İstanbul; 23/06/2005 - 25/05/2006

 • Ballı B, İlhan B, Ulukapı I. ;Ailelerin bebeklerini besleme alışkanlıkları ve ağız-diş sağlığını korumaya yönelik bilgi düzeyleri. Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi: Antalya; 11/05/2005 - 15/05/2005

 • İlhan B, Ballı B, Ulukapı I. ;Diş sürmesi sırasında bebeklerde görülen klinik bulgular. Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi: Antalya; 11/05/2005 - 15/05/2005

 • Yamaç E, Pınar A, İlhan B, Sepet E, Ulukapı I, Aytepe Z. ;Mukopolisakkaridoz tip 1 hastalıkları: iki olgu sunumu.. Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi: Antalya; 11/05/2005 - 15/05/2005

 • Pınar A, İlhan B, Sepet E, Ulukapı I. ;Mineral trioksit agregatın açık apeksli ve nekrotik pulpalı dişlerde kullanımı: 3 olgu nedeni ile. Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi: Antalya; 11/05/2005 - 15/05/2005

 • Ulukapı I, Ulukapı H, İlhan B. ;Attitudes of dentists towords tobacco intervention for children and adolessence.. Joint Meeting of CED, NOF, ID of IADR: İstanbul; 25/08/2004 - 28/08/2004

 • Tuna EB, İlhan B, Bakırgil J, Bakır N, Külekçi G, Gençay K. ;Dudak damak yarıklı çocuklarda oronasal fistülden S. aereus geçişinin değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi: Fethiye; 25/05/2003 - 29/05/2003

 • İlhan B, Tuna EB, Bakırgil J, Bakır N, Külekçi G, Gençay K. ;Dudak damak yarıklı okul çağı çocuklarında ağız-diş sağlığının incelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi: Fethiye; 25/05/2003 - 29/05/2003