Prof. Dr. BEDİA DEFNE KEÇİK

Ortodonti Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : dkecik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2004), Hacettepe Üniversitesi, Ortodonti
 • Lisans (1998), Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • ORTODONTİ

Ödüller


 • Keçik D, Kocadereli İ, Saatçi I. ;Prof Dr Ayhan Enacar Anısına Verilen En İyi Araştırma Ödülü. OTM", Antalya, Türkiye", 06/10/2004.

Makaleler


 • Keçik D. ;Three DimensionalAnalysis of Palatal Morphology And Its Relation to Upper Airway Area In Obstructive Sleep Apnea. Angle Orthodontist, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçik D. ;Comparison of Temporary Anchorage Devices and Transpalatal Arch Mediated Anchorage Reinforcement During Canine Retraction. European Journal of Dentsitry, ; :-. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Keçik D. ;Effectiveness of Casein Phosphopeptide Amorphous Calcium Phosphate on the Prevention of White Spot Lesions: A Systematic Review and A Meta Analysis. Iranian Journal of Orthodontics, ; :-. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Keçik D. ;Temporomandibuler Eklem Bazlı Ortodontik Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Journal of Orthodontics Special Topics, 2015; 1(1):67-72.

 • Attin R, Stawarczyk B, Keçik D, Knösel M. ;Shear bond strength of brackets to demineralize enamel after different pretreatment methods. Angle Orthodontics, 2012; 82:56-61. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karayazgan B, Keçik D. ;Karayazgan-Saracoglu B, Kecik D.Utilization of a modified bite guard for preventing traumatic macroglossia. Journal of Craniofacial Surgery, 2011; 22:238-240. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçik D, Aydoğdu E, Ateş U, Uçkan S. ;Treatment of Mandibular Hypoplasia With Curvilinear Distraction. Journal of Craniofacial Surgery, 2010; 21:168-173. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Enacar A, Keçik D. ;Açık Kapanısın Myofonksiyonel Tedavisinde Preorthodontic Trainer Uygulaması: Olgu Sunumu. Türk Ortodonti Dergisi, 2009; 22:249-256.

 • Uçkan S, Bayram B, Keçik D, Araz K. ;Effects of Titanium Plate Fixation on mandibular growth in a rabbit model. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2009; 67:318-322. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçik D, Enacar A, Özgür F. ;Nazo-Alveoler Şekillendirme Tedavisi Uygulanan Tek Taraflı Dudak-Damak Yarığı Olgusunun Uzun Dönem Sonucu. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 2009; 17:108-114.

 • Keçik D, Mavili E. ; Yüz Asimetrisi ve Ön Açık kapanisi Olan Hastanin Cerrahi Tedavisi. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 2009; 17:68-73.

 • Enacar A, Keçik D. ;Orta Hat Diasemasının Tedavisinde Essix Yaklasımının Degerlendirilmesi.. Hacettepe Dishekimligi Fakültesi Dergisi, 2009; 33:46-52.

 • Keçik D. ; Mandibula Konumunun Üst Hava Yoluna Etkisinin Degerlendirilmesi.22, 93-101 (2009).. Türk Ortodonti Dergisi, 2009; 22:93-101.

 • Keçik D, Enacar A. ;The Effects of Nasoalveolar Molding Therapy on Nasal and Alveolar Morphology in Unilateral Cleft Lip and Palate. Journal of Craniofacial Surgery, 2009; 20:2075-2080. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçik D, Enacar A. ; Üst Çene Orta Hat Diastemasında Essix Apareyinin Kullanımı. Ankara Üniversitesi Dishekimligi Fakültesi Dergisi, 2008; 35(3):163-168.

 • Keçik D, Çehreli B, Şar Ç, Ünver B. ;Effect of Acidulated Phosphate Fluoride and Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Application on Shear Bond Strength of Othodontic Brackets. Angle Orthodontist, 2008; 78:129-133. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçik D, Demir T, Çehreli B. ; Süt ve karma dislenme döneminde transvers yön sorunları.. Cumhuriyet Üniversitesi Dishekimligi Fakültesi Dergisi, 2007; 10:50-57.

 • Keçik D, Kocadereli İ, Saatçi I. ;Evaluation of the Treatment Changes of Functional Posterior Crossbite in the Mixed Dentition. American Journal of Orthodontics Dentofacial Orthopedics, 2007; 131:202-215. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Keçik D. ; Anteriorda Tek Disi Ilgilendiren Çapraz Kapanısın Hareketli Aparey ile Tedavisi., 1, 18-22 (2006).. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2006; 1:18-22.

 • Demir T, Keçik D, Çehreli Z. ; Tip I Dentinal Displazili Hastanın Sefalometrik Analiz Yardımıyla Protetik Rehabilitasyonu.. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2006; 1:14-17.

 • Keçik D, Enacar A. ; Keçik, D. ve Enacar, A., Repositioning of Premaxilla in Bilateral Cleft Lip and Palate Using A J-Hook Headgear. J Craniofac Surg, 17, 1197-1207 (2006).. Journal of Craniofacial Surgery, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çehreli Z, Keçik D, Kocadereli İ. ;Effect of Self-Etching Primer and Adhesive Formulations on the Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets. American Journal Of Orthodontics Dentofacial Orthopedics, 2005; 127:573-579. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Turgut M, Kocadereli İ, Keçik D, Akkocaoğlu M. ;Süpernümere Dis, Dens Invajinatus ve Transpozisyon Anomalilerinin Birarada Görüldügü Bir Olgu Raporu. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2004; 28:64-68.

 • Keçik D, Kocadereli İ, Saatçi I. ;Condylar-Disc Relationships and Vibration Energy in Asymptomatic Class I 9- to 12-Year Olds. Angle Orthodontist, 2004; 75:54-62. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çehreli B, Keçik D, Tekçiçek M, Enacar A. ; Dudak Damak Yarıklı Çocuklarda Oral Saglık.. Türk Ortodonti Dergisi, 2004; 17:354-360.

 • Keçik D, Kocadereli İ. ; İnternet ve Ortodonti. Türk Ortodonti Dergisi, 2000; 13:212-221.

Bildiriler


 • Keçik D. ;Evaluation of Three Dimensional Maxillary Arch Form Changes Related to Pharyngeal Airway Dimensions in Class II Division 1 Patients. 114th Annual Session of the American Association of Orthodontists: New Orleans, ABD; 25/04/2014 - 29/04/2014

 • Keçik D, Akan S, Yayla Özker B, Çevik H. ;Three-Dimensional Analysis of Palatal Morphology and Upper Airway Volume in Obstructive Sleep Apnoea. 87th Congress of the European Orthodontic Society: İstanbul, Türkiye; 19/06/2011 - 23/06/2011

 • Attin R, Stawarczyk B, Keçik D, Knösel M, Weichman D, Attin T. ;Influence of Demineralized Enamel and Different Pre-Treatment Methods on Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets. 87th Congress of the European Orthodontic Society: ; 19/06/2011 - 23/06/2011

 • Keçik D, Akan S. ;Evaluation of the Pharyngeal Airway Dimensions Related to Three-Dimensional Arch Form and Palatal Changes in Extraction and Nonextraction Treatment. 111th Annual Session of the American Association of Orthodontists: Chicago, ABD; 13/05/2011 - 17/05/2011

 • Akan S, Keçik D. ;Baş Postürünün Alt Dental Ark Çapraşıklığı ve Keser İnklinsyonu Üzerine Etkileri. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Ankara, Türkiye; 25/10/2010 - 27/10/2010

 • Kurt G, Keçik D, Sakin Ç. ;Ön Açık Kapanış Vakalarında Üst Havayolu Morfolojisi. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Ankara, Türkiye; 25/10/2010 - 27/10/2010

 • Kurt G, Keçik D, Sakin Ç. ;Ön Açık Kapanışın Dişsel Özellikleri. 12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Ankara, Türkiye; 25/10/2010 - 27/10/2010

 • Karayazgan-Saraçoğlu B, Keçik D. ;Travmatik Makroglossia Tedavisinde Modifiye Dil Koruyucusunun Kullanımı. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Sempozyumu: Antakya, Türkiye; 18/10/2009 - 20/10/2009

 • Keçik D, Akça E, Yukay F. ;Protraksiyon Yüz Maskesinin Maksiller Retrüzyonlu Bireylerde Kraniofasial Yapılar ve Yumuşak Dokular Üzerine Etkilerinin Uzun Dönem Stabilitesinin İncelenmesi.. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: Antakya, Türkiye; 18/10/2009 - 20/10/2009

 • Keçik D, Mavili E. ;Şiddetli Açık Kapanış ve Bimaksiller Protrüzyon Tedavisinde Ortodonti ve Ortognatik Cerrahi İşbirliği. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: Antakya, Türkiye; 18/10/2009 - 20/10/2009

 • Keçik D, Manav O, Aydoğdu E. ;Bilateral Sagital Split Ramus Osteotomisi Uygulanan İskeletsel Sınıf III Hastalarda Yumuşak Doku Değişikliklerinin Bilgisayar Destekli Alan Ölçüm Programı ile Değerlendirilmesi. 11. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Çeşme-İzmir, Türkiye; 12/10/2008 - 16/10/2008

 • Keçik D. ;Headgear ve Pendulum Apareylerinin İskeletsel ve Dental etkilerinin Değerlendirilmesi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: Ankara, Türkiye; 12/11/2007 - 13/11/2007

 • Keçik D. ;Konjenital Lateral Kesici Eksikliğine Bağlı Orta Hat Diastemasının Kapatılmasında Farklı Bir Yaklaşım. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: Ankara, Türkiye; 12/11/2007 - 13/11/2007

 • Keçik D. ;Localized Swelling of the Tongue Due to Malpositioned Transpalatal Arch. 12 th Congress of BaSS: İstanbul, Türkiye; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Bayram B, Uçkan S, Keçik D. ;Effects of Titanium Plate Fixation on mandibular growth in a rabbit model. 88th Annual Meeting of the AAOMS: San Diego, ABD; 03/10/2006 - 07/10/2006

 • Keçik D, Şar Ç, Mavili E. ;Çift Çeneyi İlgilendiren Ortognatik Cerrahi Uygulanmış Vakalarda Yüz Çekiciliğinin Altın Orana Göre Değerlendirilmesi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul: İstanbul, Türkiye; 24/09/2006 - 28/09/2006

 • Keçik D, Çehreli B, Şar Ç, Ünver B. ;Asidulo Fosfat Florür (APF) ve Kazein Fosfopeptid Amorf KalsiyumF (CCP-ACP) Uygulamalarının Braketlerin Shear-Bond (Makaslama) Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: İstanbul, Türkiye; 24/09/2006 - 28/09/2006

 • Keçik D, Enacar A, Özgür F. ;Tek Taraflı Dudak-Damak Yarığnda ?Nazoalveoler Molding? Uygulamasının Uzun Dönem Etkilerinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: İstanbul, Türkiye; 24/09/2006 - 28/09/2006

 • Keçik D, Enacar A. ;Tek Taraflı Dudak-Damak Yarığı Olan Bireylerde ?Nazoalveoler Molding? Uygulamasının Sert ve Yumuşak Dokular Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi,: İstanbul, Türkiye; 24/09/2006 - 28/09/2006

 • Keçik D, Enacar A. ;Tek Taraflı Dudak-Damak Yarığı Olan Bireylerde ?Nazoalveoler Molding? Uygulamasının Sert ve Yumuşak Dokular Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: İstanbul, Türkiye; 24/09/2006 - 28/09/2009

 • Keçik D, Kocadereli İ, Saatçi I. ;Stomatognathic System and Dental Arch Changes In Functional Posterior Crossbite. 106th Annual Session of the American Association of Orthodontists: Las Vegas, ABD; 05/05/2006 - 09/05/2006

 • Keçik D, Yüzügüllü B, Erkut S, Ünal S, Araz K. ;Üst Çenede Diş Eksikliği Bulunan Olguda Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı. 15. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Toplantısı: Ankara, Türkiye; 22/10/2005 - 23/10/2005

 • Keçik D, Kocadereli İ, Saatçi I. ;Evaluation of Temporomandibular Joint and Stomatognathic System in Functional Posterior Crossbite Patients in Mixed Dentition Stage. 6th International Orthodontic Congress of World Federation of Orthodontics: Paris, Fransa; 10/09/2005 - 14/09/2005

 • Keçik D, Enacar A. ;Presurgical Nasoalveolar Molding in Unilateral Cleft Lip and Palate. 6th International Orthodontic Congress of World federation of Orthodontics: Paris Fransa; 10/09/2005 - 14/09/2005

 • Keçik D, Kocadereli İ, Saatçi I. ;Karma Dentisyonda Fonksiyonel Posterior Çapraz Kapanışı Olan Bireylerin Radyografik Olarak Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya,Ekim 2004: Antalya, Türkiye; 03/10/2004 - 06/10/2004

 • Keçik D, Kocadereli İ, Saatçi I. ;Karma Dentisyonda Fonksiyonel Posterior Çapraz Kapanışı Olan Bireylerde Temporomandibuler Eklem ve Stomatognatik Sistemin İncelenmesi. 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya,Ekim 2004: Antalya, Türkiye; 03/10/2004 - 06/10/2004

 • Keçik D, Akça E, Yukay F. ;Delaire Tipi Yüz Maskesinin Sınıf III Malokluzyonlu Bireylerde Dentofasial Yapılar ve Yumuşak Dokular Üzerine Etkilerinin Uzun Dönem Stabilitesinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya,Ekim 2004: Antalya, Türkiye; 03/10/2004 - 06/10/2004

 • Keçik D, Enacar A, Özgür F. ;Presurgical Nasoalveolar Molding in Unilateral Cleft Lip and Palate Cases. International Association for Dental Research CED-NOF-ID Joint Meeting: ; 25/08/2004 - 28/08/2004

 • Demir B, Demiralp B, Keçik D, Enacar A. ;Ortodontik Apareyin Neden Olduğu Mukozal Travma ve Cerrahi Tedavisi. 34.Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi: Ankara, Türkiye; 29/04/2004 - 02/05/2004

 • Özgür F, Tunçbilek G, Keçik D, Enacar A. ;Dudak-Damak Yarıklı Hastalarda Cerrahi Öncesi Nazoalveoler Mold Uygulanması. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi: Samsun, Türkiye; 14/10/2003 - 17/10/2003

 • Yukay F, Keçik D, Akça E. ;Frankel III Apareyinin Dentofasial Yapılar ve Yumuşak Dokular Üzerine Etkilerinin ve Uzun Dönem Stabilitesinin İncelenmesi.. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: Konya, Türkiye; 12/10/2003 - 14/10/2003

 • Keçik D, Kocadereli İ. ;Asemptomatik Angle Sınıf I Bireylerde Temporomandibuler Eklem ve Stomatognatik Sistemin İncelenmesi. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: Konya, Türkiye; 12/10/2003 - 14/10/2003

 • Enacar A, Keçik D. ;Orta Hat Diastemasının Tedavisinde Essix Yaklaşımının Değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: Konya, Türkiye; 12/10/2003 - 14/10/2003

 • Enacar A, Keçik D, Özgür F. ;Effects of Nasoaveolar Molding Appliance in Unilateral Cleft Lip and Palate Cases. 79th Congress of the European Orthodontic Society: Prag, Çek Cumhuriyeti; 10/06/2003 - 14/06/2003

 • Çehreli Z, Keçik D, Kocadereli İ. ;Evaluation of Self-Etching Primers for Orthodontic Bracket Bonding. 9th International Symposium of Dentofacial Development and Function: İstanbul, Türkiye; 13/10/2002 - 16/10/2002

 • Enacar A, Keçik D. ;Unilateral Dudak-Damak Yarığında Nazoalveoler Molding Uygulamaları. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Antalya, Türkiye; 27/05/2002 - 30/05/2002

 • Enacar A, Keçik D. ;Bilateral Dudak-Damak Yarığı Olgularında Geç Dönemde ?J-Hook Headgear? ile Premaksillanın Repozisyonu. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Antalya, Türkiye; 27/05/2002 - 30/05/2002

 • Enacar A, Keçik D. ;Openbite'ın Myofonksiyonel Tedavisinde Preortodontik Trainer Uygulaması. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ; 27/05/2002 - 30/05/2002

 • Enacar A, Keçik D, Keser E. ;Ortodontik Tedaviye Bağlı TME Disfonksiyonu: İki Olgu Nedeniyle. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: İstanbul, Türkiye; 13/06/2000 - 16/06/2000