Doç. Dr. BURÇAK KAYA

Ortodonti Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : burcakky[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), Başkent Üniversitesi, Ortodonti
 • Yüksek Lisans (2002), Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • ORTODONTİ

Makaleler


 • Kaya B, Polat Özsoy Ö, Arman Özçırpıcı A. ;Kemik içi vida destekli pendulum ve servikal headgear uygulamalarının yumuşak doku profiline etkisi. Ankara üniversitesi diş hekimliği fakültesi dergisi, ; :-.

 • Eroğlu T, Kaya B, Çetinşahin A, Arman A, Uçkan S. ;Success of zygomatic plate screw anchorage system. Journal of oral and maxillofacial surgery, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ince Bingöl S, Kaya B. ;Sınıf II malokluzyonların tedavisinde fonksiyonel apareyler. ADO Klinik Bilimler Derg, 2017; :-.

 • Kaya B, Uyar R. ;The impact of occlusal plane cant along with gingival display on smile attractiveness. Orthod Craniofac Res, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tosun H, Kaya B. ;Ototransplantasyon: Güncel yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016; :-.

 • Gökçe B, Kaya B. ;Current Approaches in Myofunctional Orthodontics. Journal of Musculoskelet Disorders and Treatment, 2016; :-.

 • Kaya B, Arman A, Uçkan S, Polat-Özsoy Ö. ;Palatal implant versus zygoma plate anchorage for distalization of maxillary posterior teeth. Eur J Orthod, 2013; 35:507-514. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • ;Influence on smile attractiveness of the smile arc in conjunction with gingival display. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2013; 144:541-547. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Boncuk Tüzgiray Y, Kaya B. ;Gülüş estetiğini etkileyen faktörler. Türk Ortodonti Dergisi, 2013; 26:58-64.

 • ;Comparison of two implant-supported molar distalization systems. Angle Orthod, 2013; 83:460-467. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Erken dönem ortodontik tedaviler. Türk Ortodonti Dergisi, 2012; 25:279-294.

 • Şar Ç, Özsoy Ö, Özçırpıcı A, Kaya B. ;Minivida implant destekli distalizasyon sisteminin dentoalveolar etkileri. Türk Ortodonti Dergisi, 2012; 25:134-145.

 • Kaya B, Arman A, Uçkan S, Yazıcı AC. ;The comparison of zygoma anchorage system with cervical headgear in buccal segment distalization. European journal of orthodontics, 2009; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özsoy ÖP, Kaya B. ;Changes in cranial base morphology in different malocclusions. Orthodontics & craniofacial research, 2007; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Kaya B, Arman A, Uçkan S. ;Gömülü kanin ve maksiller darlığa sahip iskeletsel sınıf III hastanın ortodontik & ortognatik cerrahi tedavisi. Ankara Dişhekimleri Odası klinik bilimler dergisi, 2007; :-.

Bildiriler


 • Kaya B, Bayram B, Akdeniz S, Çubuk S. ;Maxillary distraction osteogenesis for correction of maxillary retrognathia in cleft lip and palate patients: a case series. 23rd International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery: ; 31/03/2017 - 03/04/2017

 • Çubuk S, Kaya B, Şahinoğlu Z, Ateş U. ;Success rate of symphyseal miniplate anchorage system. 23rd International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery: ; 31/03/2017 - 03/04/2017

 • Diker N, Bayeam B, Gökçe B, Kaya B, Şahinoğlu Z. ;Surgical treatment of macroglossia with key-hole design: a case report. 10th AÇBİD International Oral And Maxillofacial Surgery Society Congress: ; 11/05/2016 - 15/05/2016

 • Bilgin S, Kaya B, Köroğlu T, Bayram B. ;Premaksilla Kaybı olan Çift Taraflı Dudak Damak Yarıklı Yetişkin Bireyde İnternal Distraktör ile Maksiller Distraksiyon Osteogenezi. XIV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU: ESKİŞEHİR; 02/11/2015 - 04/11/2015

 • Diker N, Tunçer Nİ, Kaya B, Bayram B. ;Interdiciplinary treatment of a bilateral cleft lip and palate. 9th. AÇBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress: antalya; 27/05/2015 - 31/05/2015

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Evaluation of the relationship between skeletal classification in sagittal direction and dentoalveolar morphology by using cone beam computed tomography. 115 th Annual Session of the Amarican Association of Orthodontists: San Francisco, ABD; 15/05/2015 - 19/05/2015

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Sagittal yöndeki iskeletsel sınıflandırma ile dentoalveolar morfoloji arasındaki ilişkinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ankara; 25/10/2014 - 29/10/2014

 • Tunçer Nİ, Kaya B. ;Kanin ve 1.premolar diş transpozisyonuna sahip bir hastanın ortodontik tedavisi:vaka raporu. 14. Uluslararsı Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ankara; 25/10/2014 - 29/10/2014

 • Kaya B, Coşkun İ, Ateş U. ;Mandibuler retrüzyonun iskeletsel ankraj ve sabit fonksiyonel bir apareyle tedavisi: olgu sunumu. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: İstanbul; 03/11/2013 - 04/11/2013

 • Kaya B, Uyar R. ;The impact of occlusal cant along with gingival display on smile attractiveness. 89th Congress of The European Orthodontic Society: Reykjavik, Iceland; 25/06/2013 - 28/06/2013

 • Kaya B, Uyar R. ;The influence of smile arch in conjunction with gingival display on smile attractiveness. 113th Annual Session Of The American Association Of Orthodontists: Philadelphia, Pennsylvania, USA; 03/05/2013 - 07/05/2013

 • Yılmaz A, Kaya B, Bayram B, Şahinoğlu Z. ;Asimetrik ortognatik cerrahiye bağlı labial eğimin düzeltilmesi. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Antalya; 03/11/2012 - 04/11/2012