Doç. Dr. BURÇAK KAYA

Ortodonti Ana Bilim DalıTel :
E-Posta : burcakky[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2007), Başkent Üniversitesi, Ortodonti
 • Yüksek Lisans (2002), Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği

Çalışma Alanları


 • ORTODONTİ

Makaleler


 • Kaya B, Çubuk S, Akdeniz S, Bayram B. ;Maxillary distraction osteogenesis for correction of maxillary retrognathia in cleft lip and palate patients: a case series. Int J Sci Rep, 2019; :-. ( Google Scholar )

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Evaluation of the relationship between alveolar bone thickness, tooth root morphology and sagittal skeletal pattern by using CBCT. J Orofac Orthop, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Appraisal of The Relationship Between Tooth Inclination, Dehiscence, Fenestration and Sagittal Skeletal Pattern with CBCT. Angle Orthod, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kartal Y, Kaya B. ;Evaluation of fixed orthodontic retainers. Turk J Orthod, 2018; :-. ( Medline/Pubmed )

 • Çubuk S, Kaya B, Şahinoğlu Z, Ateş U, Özçırpıcı A, Uçkan S. ;Sagittal skeletal correction using symphyseal miniplate anchorage systems: Success rates and complications. J Orofac Orthop, 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Cone Beam Computed Tomography in Orthodontics. Turk J Orthod, 2018; 31:55-61. ( Medline/Pubmed )

 • İnce-Bingöl S, Kaya B. ;Sınıf II malokluzyonların tedavisinde fonksiyonel apareyler. ADO Klinik Bilimler Derg, 2018; :-.

 • Bilgin N, Kaya B. ;Etiology and treatment alternatives in tooth agenesis: a comprehensive review. Stomatological Dis Sci, 2018; 2:9-9. ( Google Scholar )

 • Gökçe B, Kaya B. ;Current Approaches in Myofunctional Orthodontics. J Musculoskelet Disord Treat, 2016; 2:22-22. ( Google Scholar )

 • Tosun H, Kaya B. ;Ototransplantasyon: Güncel yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016; 43:43-51.

 • Kaya B, Uyar R. ;The impact of occlusal plane cant along with gingival display on smile attractiveness. Orthod Craniofac Res, 2016; 19:93-101. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaya B, Polat-Özsoy Ö, Erken S, Özsoy FS. ;Assessment of dentofacial effects of lower incisor versus 4 premolar extractions. Int J Oral Dent Health, 2015; 1:21-21. ( Google Scholar )

 • Çehreli S, Kaya B. ;The orthodontic treatment and one year follow up of an adult case with severe openbite. Cumhuriyet Dental J, 2014; 17:1-6.

 • Önay EO, Üngör M, Kaya B, Veziroğlu F. ;Surgical extrusion of a crown-root fractured tooth: 3.5-year follow-up. Dental Press Endod, 2014; 4:47-52. ( EBSCOhost )

 • Şar Ç, Kaya B, Özsoy Ö, Özçırpıcı A. ;Comparison of two implant-supported molar distalization systems. Angle Orthod, 2013; 83:460-497. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaya B, Uyar R. ;Influence on smile attractiveness of the smile arc in conjunction with gingival display. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2013; 144:541-547. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Acar Ö, Kaya B, Saka M, Yüzügüllü B. ;Prosthodontic rehabilitation of cleft lip and palate patients using conventional methods: a case series. Int J Prosthodont Restor Dent, 2013; 3:120-124. ( Index Copernicus )

 • Boncuk-Tüzgiray Y, Kaya B. ;Gülüş estetiğini etkileyen faktörler. Türk Ortodonti Dergisi, 2013; 26:58-64.

 • Kaya B, Şar Ç, Arman-Özçırpıcı A, Polat-Özsoy Ö. ;Palatal implant versus zygoma plate anchorage for distalization of maxillary posterior teeth. Eur J Orthod, 2013; 35:507-514. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uyar R, Kaya B. ;Şiddetli fonksiyonel yetersizliğe sahip bilateral dudak-damak yarıklı hastanın multidisipliner tedavisi. Türk Ortodonti Dergisi, 2012; 25:53-66.

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Erken dönem ortodontik tedaviler. Türk Ortodonti Dergisi, 2012; 25:279-294.

 • Şar Ç, Özsoy Ö, Arman-Özçırpıcı A, Kaya B. ;Minivida implant destekli distalizasyon sisteminin dentoalveolar etkileri. Türk Ortodonti Dergisi, 2012; 25:134-145.

 • Erken S, Kaya B, Arman-Özçırpıcı A. ;Multidisciplinary treatment of an adult patient with unilateral cleft lip and palate. Ortho Techniques, 2011; 3:14-20.

 • Deniz K, Müftüoğlu G, Kaya B, Uçkan S. ;A simple technique for increasing the length of the distracted area: technical note. J Oral Maxillofac Surg, 2011; 69:2242-2246. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Huja S, Kaya B, Mo X, D'Atri A, Fernandez S. ;Effect of zoledronic acid on bone healing subsequent to mini-implant insertion. Angle Orthod, 2011; 81:363-369. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eroğlu T, Kaya B, Çetinşahin A, Arman A, Uçkan S. ;Success of zygomatic plate-screw anchorage system. J Oral Maxillofac Surg, 2010; 68:602-605. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaya B, Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S. ;Zygoma anchorage system for buccal segment distalization. Ortho Techniques, 2010; 2:6-9.

 • Kaya B, Arman A, Uçkan S, Yazıcı AC. ;Comparison of the zygoma anchorage system with cervical headgear in buccal segment distalization. Eur J Orthod, 2009; 31:417-424. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaya B, Arman A, Uçkan S. ;Gömülü kanin ve maksiller darlığa sahip iskeletsel sınıf III hastanın ortodontik & ortognatik cerrahi tedavisi. ADO Klinik Bilimler Derg, 2007; 1:12-17.

 • Polat Ö, Kaya B. ;Changes in cranial base morphology in different malocclusions. Orthod Craniofac Res, 2007; 10:216-221. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaya B, Arman A, Uçkan S. ;Orthodontic and surgical treatment of hemimandibular hyperplasia. Angle Orthod, 2007; 77:557-563. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kaya B, Özsoy Ö, Özçırpıcı A. ;Kemik içi vida destekli pendulum ve servikal headgear uygulamalarının yumuşak doku profiline etkisi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007; 34:149-159.

 • Kaya B, Arman A. ;Açık kapanış malokluzyonların tedavisi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hek Fak Derg, 2006; 9:53-62.

Bildiriler


 • Kaya B, Bayram B, Akdeniz S, Çubuk S. ;Maxillary distraction osteogenesis for correction of maxillary retrognathia in cleft lip and palate patients: a case series. 23rd International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery: ; 31/03/2017 - 03/04/2017

 • Çubuk S, Kaya B, Şahinoğlu Z, Ateş U. ;Success rate of symphyseal miniplate anchorage system. 23rd International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery: ; 31/03/2017 - 03/04/2017

 • Diker N, Bayeam B, Gökçe B, Kaya B, Şahinoğlu Z. ;Surgical treatment of macroglossia with key-hole design: a case report. 10th AÇBİD International Oral And Maxillofacial Surgery Society Congress: ; 11/05/2016 - 15/05/2016

 • Bilgin S, Kaya B, Köroğlu T, Bayram B. ;Premaksilla Kaybı olan Çift Taraflı Dudak Damak Yarıklı Yetişkin Bireyde İnternal Distraktör ile Maksiller Distraksiyon Osteogenezi. XIV. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU: ESKİŞEHİR; 02/11/2015 - 04/11/2015

 • Diker N, Tunçer Nİ, Kaya B, Bayram B. ;Interdiciplinary treatment of a bilateral cleft lip and palate. 9th. AÇBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress: antalya; 27/05/2015 - 31/05/2015

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Evaluation of the relationship between skeletal classification in sagittal direction and dentoalveolar morphology by using cone beam computed tomography. 115 th Annual Session of the Amarican Association of Orthodontists: San Francisco, ABD; 15/05/2015 - 19/05/2015

 • Coşkun İ, Kaya B. ;Sagittal yöndeki iskeletsel sınıflandırma ile dentoalveolar morfoloji arasındaki ilişkinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ankara; 25/10/2014 - 29/10/2014

 • Tunçer Nİ, Kaya B. ;Kanin ve 1.premolar diş transpozisyonuna sahip bir hastanın ortodontik tedavisi:vaka raporu. 14. Uluslararsı Türk Ortodonti Derneği Kongresi: ankara; 25/10/2014 - 29/10/2014

 • Kaya B, Coşkun İ, Ateş U. ;Mandibuler retrüzyonun iskeletsel ankraj ve sabit fonksiyonel bir apareyle tedavisi: olgu sunumu. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu: İstanbul; 03/11/2013 - 04/11/2013

 • Kaya B, Uyar R. ;The impact of occlusal cant along with gingival display on smile attractiveness. 89th Congress of The European Orthodontic Society: Reykjavik, Iceland; 25/06/2013 - 28/06/2013

 • Kaya B, Uyar R. ;The influence of smile arch in conjunction with gingival display on smile attractiveness. 113th Annual Session Of The American Association Of Orthodontists: Philadelphia, Pennsylvania, USA; 03/05/2013 - 07/05/2013

 • Yılmaz A, Kaya B, Bayram B, Şahinoğlu Z. ;Asimetrik ortognatik cerrahiye bağlı labial eğimin düzeltilmesi. 13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi: Antalya; 03/11/2012 - 04/11/2012